Zamestnanci školy

 • Pöhmová Frederika M.A.- akordeón /predsedníčka predmetovej komisie/
 • Tulejová Lýdia, Bc.

 • Haluza Jozef, MgA.
 • Hoza Michal
 • Kubrická Adriana, Mgr., DiS. art. /predsedníčka predmetovej komisie/
 • Meščan Marcel, DiS. art.
 • Ondrušková Ivana, Mgr., DiS. art.
 • Rácz Imrich, DiS. art. - gitara, elektrická gitara
 • Sotáková Lucia, Mgr.
 • Susová Iveta

 • Angelovičová Veronika, DiS. art.
 • Andrejkovičová Dagmar, DiS. art.
 • Batiová Kiššová Klaudia, Bc.
 • Brožková Mária, DiS. art.
 • Čižmárová Kristína, DiS. art. - materská dovolenka
 • Dakosová Miriama, Mgr. - materská dovolenka
 • Duždová Dagmar, Mgr. art.
 • Fetteriková Ľudmila, DiS. art. / predsedníčka predmetovej komisie /
 • Fričová Jana, DiS. art.
 • Gerberyová Slávka, Mgr.
 • Grejtáková Karla, Mgr. /metodička/
 • Hermanová Melánia, Mgr. art. / predsedníčka predmetovej komisie /
 • Hrunčáková Eva, PaedDr., DiS. art.
 • Hulajová Františka
 • Jánošdeáková Edita, DiS. art. /metodička/
 • Jenčová Lucia, JUDr., DiS. art. - materská dovolenka
 • Kalinová Lucia, DiS. art.
 • Kenderešová Hedviga, DiS. art. /metodička/
 • Kocová Silvia
 • Kovácsová Edita, DiS. art.
 • Malinová Erika, DiS. art. /metodička/
 • Marjaková Marta, PaedDr.
 • Nezkusilová Lucia, Mgr. art.
 • Penkert Jakub
 • Poklembová Miriam, DiS. art.
 • Rostášová Katarína, Mgr. art.
 • Sidorová Jana, DiS. art.
 • Szarková Gabriela, Mgr., DiS. art. /metodička/
 • Šnelcerová Helena, Mgr. - materská dovolenka
 • Tóthová Renáta, Bc., DiS. art.
 • Witkovská Ildikó, Mgr. art.
 • Wukstová Božena, DiS. art.
 • Žegleňová Zuzana, Mgr.
 • Žitvová Anna, DiS. art.

 • Eliašová Miroslava - hospodárka školy
 • Kamenský Ján, Ing. - informatik
 • Kalivoda František - školník
 • Miklošová Magdaléna - vrátnička, informátorka
 • Hmilanská Jolana - upratovačka
 • Mutňanová Ľubomíra - upratovačka
 • Šárošiová Jarmila - upratovačka
 • Kempecová Veronika, Ing - mzdová a personálna referentka

 • Cicholes Marek, Ing., DiS. art. - bicie nástroje
 • Kačmárová Alžbeta, Mgr. art. - zobcová flauta, saxofón
 • Kendereš Peter, DiS. art. - zobcová flauta, klarinet, saxofón /predseda predmetovej komisie/
 • Kundracíková Helena, Mgr. - zobcová flauta, flauta
 • Longauerová Dana, DiS. art. - zobcová flauta, flauta
 • Macáková Mária, DiS. art. - zobcová flauta, flauta
 • Popovič Mikuláš, DiS. art. - zobcová flauta, trúbka, lesný roh, trombón, tuba
 • Popovičová Daniela, DiS. art. - zobcová flauta
 • Samborskyy Oleksandr, Mgr. art. - trúbka
 • Santovjáková Jana, Mgr., DiS. art. - zobcová flauta, hoboj
 • Sklenková Ľudmila, DiS. art. - zobcová flauta, flauta
 • Turošíková Zuzana, DiS. art. - zobcová flauta, hoboj

 • Batiová Kiššová Klaudia, Bc.
 • Dakosová Miriama, Mgr., DiS. art. - prípravné štúdium - materská dovolenka
 • Fetteriková Ľudmila, DiS. art. - prípravné štúdium
 • Jenčová Lucia, JUDr., DiS. art. - materská dovolenka
 • Kačmárová Alžbeta, Mgr. art. - prípravné štúdium
 • Kenderešová Hedviga, DiS. art. - prípravné štúdium
 • Luprichová Monika, Bc.
 • Popovičová Daniela, DiS. art. - prípravné štúdium
 • Santovjáková Jana, Mgr., DiS. art. - prípravné štúdium /predsedníčka predmetovej komisie/
 • Turošíková Zuzana, DiS. art. - prípravné štúdium
 • Veľbacký Ján, doc., Dr., PhD.

 • Boroš Peter, Mgr. art. - husle
 • Brancati Monika, Mgr. - husle
 • Dohovič Igor, Mgr. art., PhD., ArtD. - dirigent sláčikového orchestra Musica Iuvenalis
 • Gombíková Henrieta, MgA. - husle
 • Lovašová Lucia, Mgr. - husle
 • Obrová Terézia, PhDr., DiS. art. - husle
 • Ondrušková Ivana, Mgr., DiS. art. - husle, dirigentka husľového súboru Musica Piccolino a sláčikového orchestra MUSICA PICCOLO /predsedníčka predmetovej komisie/
 • Szatványiová Ľudmila, Bc., DiS. art. - violončelo

 • Bačová Martina, DiS. art.
 • Gremanová Katarína, Mgr. - materská dovolenka
 • Hein Anna, Ing., DiS. art.
 • Kerekešová Bianka, DiS. art.
 • Luprichová Monika, Bc.
 • Mlynárová Dana
 • Popovičová Daniela, DiS. art. /predsedníčka predmetovej komisie/