Menu
Aktuality

Aktuality

Škola plná hudby
Poskytujeme základné umelecké
vzdelávanie v hudobnom odbore
Individuálnu starostlivosť

Poďte študovať k nám +421 55 622 5781

Ako pracujeme

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej poskytuje základné umelecké vzdelávanie v hudobnom odbore, pripravuje na štúdium na stredných školách a konzervatóriách, a tiež na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Vzdelávací proces základnej umeleckej školy je zakotvený v školskom vzdelávacom programe „Škola plná hudby“ a charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti, čo umožňujú variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce.

Boli sme ocenení
za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže a výrazný podiel na šírení kultúry a reprezentácii mesta Košice

Hlavná 68, Košice 040 01, Slovakia, EU

Škola plná hudby

Fotogaléria

 •  

  Verejný žiacky koncert vo Východoslovenskej galérii / marec

 •  

  Verejný žiacky koncert v Dome umenia / marec

 •  

  Verejný žiacky koncert v Dome umenia / máj

 •  

  Verejný absolventský koncert so slávnostným vyradením absolventov v Dome umenia / jún

 •  

  Adventný benefičný koncert „Tak sa zastav...“ / december

 •  

  Školská gitarová súťaž / máj

 •  

  Seminár prof. Breinsteinerovej s učiteľmi a žiakmi dychového oddelenia na Konzervatóriu / január

 •  

  Metodický deň / február

 •  

  Koncert pre dôchodcov v Hudobnej knižnici J. Bocatia

 •  

  Filmová hudba / máj

 •  

  Festival ZUŠ / máj

 •  

  Festival J. K. Mertza, Deň hudby Bratislava – Benedikt Lukáš /Mgr. A. Kubrická/ jún

 •  

  Fašiangový koncert / február

 •  

  Etudový maratón / apríl

 •  

  Celomestský Deň učiteľov 2017 – ocenená Edita Kovácsová, DiS. art. / marec

 •  

  Hudobná promenáda v rámci 9. ročníka projektu Predstavujeme košické talenty - Košický deň Európy / máj

 •  

  Hudobné nástroje kedysi až dnes 3 koncerty v Hudobnej knižnici J. Bocatia

 •  

  Mesto Košice deťom / jún

 •  

  Koncert v Cafeteria Siciliana / jún

 •  

  Flautový seminár s Katarínou Ducai, Prešov

 •  

  Galakoncert košických umeleckých škôl / jún

Pozrite si celú foto galériu

Najčastejšie kladené otázky Pozrite si ZUŠ v kocke

Koncerty našich študentov

Koncerty

 • Interný koncert

  každý Štvrtok
  17:00 hod
  prípadne 16:30 h a 18:00 h
  koncertná sála školy
  interne
 • Tematický alebo interný koncert

  každý Pondelok
  17:00 prípadne 16:30 a 18:00 hod
  koncertná sála školy
  Hlavná 68, Košice
  interne
 • Verejný absolventský koncert so slávnostným vyradením absolventov

  08.06.2020
  2 mesiace 1 týždeň odteraz
  17:00 hod
  Dom umenia
  Moyzesova 66
  absolventi

Chceli by ste vedieť viac? Pozrite si info o štúdiu

Máte záujem študovať u nás?

Talentové prijímacie skúšky na našu školu pre školský rok 2019/2020 sa uskutočnia v termíne 20.05.2019 od 14,00 – 18,00 h v budove školy na Hlavnej 68 a na alokovanom pracovisku ZŠ Belehradská 21 Mám záujem Informovať sa o možnostiach štúdia na našej škole môžete počas celého roka!

Ľahko nás nájdete