Súčasnosť

Sme jednou z najväčších jednoodborových základných umeleckých škôl na Slovensku

hudobný odbor


800 žiakov

navštevuje našu školu


70 absolventov

kolu každoročne ukončí


70 učiteľov

sa venuje našim žiakom


8 nepedagogických zamestnancov

školu spravuje

Kde vyučujeme ?

Vyučujeme hru na hudobných nástrojoch a spev

Hlavná 68

v centre mesta

Elokované pracoviská

ZŠ Belehradská 21

na sídlisku Ťahanovce

CVČ Juhoslovanská 2

na sídlisku Ťahanovce

Organizujeme

Medzinárodnú klavírnu súťaž

Petra Toperczera

v Košiciach

pre deti do 17 rokov

Na škole pôsobia tieto orchestre a súbory

MUSICA PICCOLINO

Mgr. I. Ondrušková, DiS. art.

MUSICA PICCOLO

Mgr. I. Ondrušková, DiS. art.

MUSICA IUVENALIS

Mgr. art. I. Dohovič, PhD.

FANFÁROVÝ SÚBOR

M. Popovič, DiS. art.

CANDY BAND

P. Kendereš, DiS. art.

GIOIA ensemble

Mgr. Jana Snatovjáková, DiS. art.

SEXTO CORDES CASSOVIA

MgA. Jozef Haluza