Absolventi

2006/2007 ABSOLVENTI - Primárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Ballo Branislav
  Meščan Marcel
  gitara
 • 2
  Baloghová Dominika
  Orgovánová Eva
  zobcová flauta
 • 3
  Barabas Peter
  Baxová Gabriela
  akordeón
 • 4
  Bialko Matúš
  Wukstová Božena
  klavír
 • 5
  Botló Viktor
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 6
  Bratková Simona
  Žitvová Anna
  klavír
 • 7
  Bujnovská Mária
  Fetteriková Mária
  klavír
 • 8
  Bujnovský Marián
  Fetteriková Mária
  klavír
 • 9
  Collinászy Daniel
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 10
  Czillingová Katarína
  Jarolínová Zuzana
  klavír
 • 11
  Čontofalská Lenka
  Theisová Liana
  spev
 • 12
  Demko Gabriel
  Ragulský František
  husle
 • 13
  Drabik Andrej
  Morávek Tomáš
  bicie
 • 14
  Dunaj Matúš
  Kenderešová Hedviga
  klavír
 • 15
  Dzugasová Zuzana
  Macáková Mária
  priečna flauta
 • 16
  Filip Jozef
  Bolf Martin, Mgr.
  klarinet
 • 17
  Filipová Anna
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 18
  Gáll Rafael
  Barthová Judita
  klavír
 • 19
  Garbárová Dominika
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 20
  Gliganičová Lenka
  Andrejkovičová Dagmar
  klavír
 • 21
  Goga Michal
  Morávek Tomáš
  bicie
 • 22
  Gönci Rastislav
  Theisová Liana
  spev
 • 23
  Havasiová Veronika
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 24
  Hrehová Michaela
  Macáková Mária
  priečna flauta
 • 25
  Hrešková Renáta
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 26
  Jadlovská Irena
  Bathová Judita
  klavír
 • 27
  Janovcová Anna
  Žitvová Anna
  klavír
 • 28
  Janovčíková Barbara
  Jusková Katarína
  spev
 • 29
  Juhászová Zuzana
  Macáková Mária
  priečna flauta
 • 30
  Kačala Slavomír
  Morávek Tomáš
  trúbka
 • 31
  Kavaschová Dominika
  Hreha Ľubomír
  keyboard
 • 32
  Kavaschová Jana
  Hreha Ľubomír
  keyboard
 • 33
  Kekeňáková Lucia
  Hrehová Annav
  zobcová flauta
 • 34
  Kentošová Erika
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 35
  Kochová Lenka
  Sotáková Lucia, Mgr.
  gitara
 • 36
  Kochová Monika
  Kmecová Adriana
  klavír
 • 37
  Košická Miroslava
  Barthová Judita
  klavír
 • 38
  Kovárik Ľuboš
  Susová Iveta
  gitara
 • 39
  Krasnayová Dáša
  Brožková Mária
  klavír
 • 40
  Krišková Iveta, Mgr.
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 41
  Krnáčová Katarína
  Kundraciková Helena, Mgr.
  priečna flauta
 • 42
  Kubačka Martin
  Haluza Jozef, MgA.
  gitara
 • 43
  Lengyelová Alena
  Bolf Martin, Mgr.
  klarinet
 • 44
  Lepiš Daniel-Andreas
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 45
  Linkeschová Miriam
  Hentšelová Eva
  klavír
 • 46
  Lippárt Jaroslav
  Čižmarová Irena
  klavír
 • 47
  Macková Veronika
  Hrehová Anna
  zobcová flauta
 • 48
  Maďar Matej
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 49
  Mariščáková Michala
  Kundraciková Helena, Mgr.
  zobcová flauta
 • 50
  Matejovič Samuel
  Lattáková Jana, Mgr. art.
  husle
 • 51
  Megela Vladislav
  Čepčániová Mária
  violončelo
 • 52
  Miháliková Paula
  Kenderešová Hedviga
  klavír
 • 53
  Mojžišová Zuzana
  Čižmarová Irena
  klavír
 • 54
  Palčíková Barbora
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 55
  Petrášová Michaela
  Popovič Mikuláš
  lesný roh
 • 56
  Podlubný Martin
  Sidorová Jana
  klavír
 • 57
  Polyácsková Natália
  Jakabová Katarína
  klavír
 • 58
  Patrícia Popierová
  Kötelesová Nataša
  zobcová flauta
 • 59
  Rohaľ Richard
  Brožková Mária
  keyboard
 • 60
  Rozumová Ivana
  Wukstová Božena
  klavír
 • 61
  Rudíková Júlia
  Čepčániová Mária
  violončelo
 • 62
  Sedlák Marek
  Kendereš Peter
  Es alt saxofón
 • 63
  Semenová Darja
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 64
  Síčová Anna
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 65
  Soročinová Anna
  Vančíková Ľubica
  klavír
 • 66
  Soroková Diana
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 67
  Szabóová Ivana
  Čižmarová Irena
  klavír
 • 68
  Szentkereszty René
  Gornyiczková Darina
  klavír
 • 69
  Šimon Pavol
  Čepeľová Mária
  klavír
 • 70
  Šišková Barbora
  Baxa Tomáš
  altová zobcová flauta
 • 71
  Tóth Dávid
  Kenderešová Hedviga
  klavír
 • 72
  Töröková Beáta
  Turošíková Zuzana
  altová zobcová flauta
 • 73
  Tušay Andrej
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 74
  Vahalcová Martina
  Macáková Mária
  priečna flauta
 • 75
  Valkovská Tatiana
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 76
  Várady Matúš
  Jarolínová Zuzana
  klavír
 • 77
  Vojtovičová Mária
  Theisová Liana
  spev
 • 78
  Tomková Želmíra
  Theisová Liana
  spev

2006/2007 ABSOLVENTI - II. STUPEŇ

 • 1
  Blišťanová Katarína
  Žitvová Anna
  klavír
 • 2
  Fedoriak Jakub Daniel
  Bolf Martin, Mgr.
  Es alt saxofón
 • 3
  Fetteriková Martina
  Barthová Judita
  klavír
 • 4
  Figmík Cyril
  Marjaková Marta
  klavír
 • 5
  Galáš Richard
  Ragulský František
  kontrabas
 • 6
  Gazda Stanislav
  Lovašová Lucia, Mgr.
  husle
 • 7
  Gazdová Silvia
  Sidorová Jana
  klavír
 • 8
  Godušová Anna
  Kendereš Peter
  klarinet
 • 9
  Hrebeňárová Irena
  Macáková Mária
  priečna flauta
 • 10
  Hundža Tomáš
  Jakabová Katarína
  klavír
 • 11
  Jamnický Ladislav
  Rokická Magdaléna
  klavír
 • 12
  Kudlovská Martina
  Barthová Judita
  klavír
 • 13
  Mertová Miroslava
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 14
  Michaliková Csilla
  Sidorová Jana
  klavír
 • 15
  Moravčíková Veronika
  Bolf Martin, Mgr.
  klarinet
 • 16
  Moroz Matej
  Kendereš Peter
  klarinet
 • 17
  Pálová Erika
  Čepelová Mária
  klavír
 • 18
  Petrvalský Martin
  Marjaková Marta
  klavír
 • 19
  Pristašová Zuzana
  Hrehová Anna
  zobcová flauta
 • 20
  Rudiková Veronika
  Czimová Alžbeta
  husle
 • 21
  Točiková Darina
  Marjaková Marta
  klavír
 • 22
  Virová Zdena
  Baxová Gabriela
  akordeón

2007/2008 ABSOLVENTI - Primárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Babjak Milan
  Bolf Martin, Mgr.
  klarinet
 • 2
  Bačo Michal
  Rácz Imrich
  gitara
 • 3
  Badiarová Ivana
  Rizmanová Magdaléna
  zobcová flauta
 • 4
  Biličová Natália
  Szarková Gabriela, Mgr.
  klavír
 • 5
  Boňko Matúš
  Meščan Marcel
  gitara
 • 6
  Bratko Viktor
  Žitvová Anna
  klavír
 • 7
  Bureš Matej
  Vacová Diana
  klavír
 • 8
  Černá Michaela
  Orgovánová Eva
  zobcová flauta
 • 9
  Červeňáková Petra
  Čepeľová Mária
  klavír
 • 10
  Čontofalská Lenka
  Kötelesová Nataša
  zobcová flauta
 • 11
  Derjánová Iveta
  Wukstová Božena
  klavír
 • 12
  Dzugasová Katarína
  Meščan Marcel
  gitara
 • 13
  Dučák Oliver
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 14
  Forgáčová Mária
  Jusková Katarína
  spev
 • 15
  Furdová Daniela
  Kötelesová Nataša
  zobcová flauta
 • 16
  Furdová Michaela
  Kötelesová Nataša
  zobcová flauta
 • 17
  Gálová Sandra
  Olšanský Miroslav
  violončelo
 • 18
  Gavrecká Simona
  Kundraciková Helena, Mgr.
  priečna flauta
 • 19
  Gliganičová Lenka
  Kundraciková Helena, Mgr.
  priečna flauta
 • 20
  Grobár Ľuboš
  Sidorová Jana
  klavír
 • 21
  Gurbaľová Miriam
  Rizmanová Magdaléna
  zobcová flauta
 • 22
  Guzanová Michaela
  Kötelesová Nataša
  priečna flauta
 • 23
  Hodermarská Zuzana
  Thesová Liana
  spev
 • 24
  Hološová Miriam
  Kötelesová Nataša
  zobcová flauta
 • 25
  Horváthová Katarína
  Jusková Katarína
  spev
 • 26
  Horváthová Sara
  Jakabová Katarína
  klavír
 • 27
  Jakešová Nina
  Macáková Mária
  priečna flauta
 • 28
  Jakub Ján
  Onofrejová Ľubica
  klavír
 • 29
  Jamnický Ladislav
  Morávek Tomáš
  bicie
 • 30
  Javnický Tomáš
  Kendereš Peter
  soprán saxofón
 • 31
  Jurčo Peter
  Czimová Alžbeta
  husle
 • 32
  Kerpčarová Barbora
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 33
  Kerpčarová Tereza
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 34
  Kižiková Jana
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  klavír
 • 35
  Klobušníková Daniela
  Onofrejová Ľubica
  klavír
 • 36
  Kočišová Martina
  Wukstová Božena
  klavír
 • 37
  Kopernický Samuel
  Marjaková Marta
  klavír
 • 38
  Krafčíková Kristína
  Brožková Mária
  klavír
 • 39
  Kuffová Aneta
  Čižmarová Irena
  klavír
 • 40
  Lepišová Beatrix-Susanne
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 41
  Liščinská Zuzana
  Kötelesová Nataša
  zobcová flauta
 • 42
  Lörinc Tomáš
  Baxová Gabriela
  akordeón
 • 43
  Lukáčová Daniela
  Čepeľová Mária
  klavír
 • 44
  Macáková Ľudmila
  Hrehová Anna
  zobcová flauta
 • 45
  Matijková Barbora
  Lakatošová Henrieta, MgA.
  husle
 • 46
  Medveďová Martina
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 47
  Meteňko Marek
  Brožková Mária
  keyboard
 • 48
  Moroz Miroslav
  Šandrik Ján
  gitara
 • 49
  Nagyová Júlia
  Jarolínová Zuzana
  klavír
 • 50
  Nižníková Mariana
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 51
  Onderková Anna
  Čepčániová Mária
  violončelo
 • 52
  Ondrušková Barbora
  Macáková Mária
  priečna flauta
 • 53
  Palkovičová Martina
  Malinová Erika
  klavír
 • 54
  Petrášová Veronika
  Kötelesová Nataša
  priečna flauta
 • 55
  Petrová Tatiana
  Sotáková Lucia
  gitara
 • 56
  Piegerová Amália
  Orgovánová Eva
  zobcová flauta
 • 57
  Porubiaková Otília
  Barthová Judita
  klavír
 • 58
  Rácz Zsolt
  Šandrik Ján
  gitara
 • 59
  Rusnáková Anna
  Onofrejová Ľubica
  klavír
 • 60
  Sabolová Daniela
  Čižmarová Irena
  klavír
 • 61
  Sabolová Jana
  Theisová Liana
  spev
 • 62
  Sabolová Simona
  Meščan Marcel
  gitara
 • 63
  Sangretová Michaela
  Kenderešová Hedviga
  klavír
 • 64
  Sárossyová Noemi
  Barthová Judita
  klavír
 • 65
  Sinovitzká Beáta
  Jusková Katarína
  spev
 • 66
  Sklenková Mária
  Macáková Mária
  priečna flauta
 • 67
  Smriga Ján
  Hreha Ľubomír
  trúbka
 • 68
  Soročin Jozef
  Meščan Marcel
  gitara
 • 69
  Stašík Matej
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 70
  Stavrovská Ivana
  Kmecová Adriana
  klavír
 • 71
  Szabová Barbora
  Santovjáková Jana, Mgr.
  zobcová flauta
 • 72
  Széles Jákób
  Morávek Tomáš
  bicie
 • 73
  Šimoňáková Anna
  Jusková Katarína
  spev
 • 74
  Šofranková Terézia
  Lovašová Lucia
  husle
 • 75
  Timko Lukáš
  Onofrejová Ľubica
  klavír
 • 76
  Tkáč Štefan
  Meščan Marcel
  gitara
 • 77
  Tomiq Lule
  Malinová Erika
  klavír
 • 78
  Töröková Kristína
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 79
  Tvarožeková Broňa
  Szarková Gabriela, Mgr.
  klavír
 • 80
  Varga Radoslav
  Susová Iveta
  gitara
 • 81
  Vargová Zuzana
  Ondrušková Ivana, Mgr.
  husle
 • 82
  Vitkovská Dana
  Čepčániová Mária
  violončelo
 • 83
  Vojnová Lenka
  Kalinová Lucia, Fričová Jana
  klavír

2008/2009 ABSOLVENTI - Primárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Adamkovičová Barbara
  Orgovánová Eva
  altová flauta
 • 2
  Banduričová Barbora
  Rácz Imrich
  husle
 • 3
  Benko Daniel
  Čepčániová Mária
  violončelo
 • 4
  Bertová Anastázia
  Fetteriková Ľudmila
  klavír
 • 5
  Bertová Lívia
  Jakabová Katarína, Mgr.
  klavír
 • 6
  Bédová Michaela
  Čepeľová Mária
  klavír
 • 7
  Borščová Katarína
  Ondrušková Ivana, Mgr.
  husle
 • 8
  Bratruová Jaroslava
  Vančíková Ľubica
  klavír
 • 9
  Bunda Rinaldo
  Lattáková Jana, Mgr.art.
  husle
 • 10
  Butalová Kristína
  Vacová Diana
  klavír
 • 11
  Cipka Ladislav
  Kalinová Lucia
  klavír
 • 12
  Cipka Matej
  Morávek Tomáš
  bicie nástroje
 • 13
  Čellárová Martina
  Barthová Judita
  klavír
 • 14
  Dubinská Alica
  Kmecová Adriana
  klavír
 • 15
  Feču Róbert
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 16
  Filipová Elena
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 17
  Forraiová Zuzana
  Andrejkovičová Dagmar
  klavír
 • 18
  Gajdoš Peter
  Ondrušková Ivana, Mgr.
  husle
 • 19
  Gajdošová Gréta
  Macáková Mária
  flauta
 • 20
  Gábor Kamil
  Baxová Gabriela
  akordeón
 • 21
  Haluzová Veronika
  Rizmanová Magdaléna
  zobcová flauta
 • 22
  Havrillová Katarína
  Sklenková Ľudmila
  zobcová flauta
 • 23
  Chovanec Aleš
  Malinová Erika
  klavír
 • 24
  Jeňo Ján
  Vančíková Ľubica
  klavír
 • 25
  Karabašová Marta
  Popovičová Daniela
  spev
 • 26
  Karabašová Zuzana
  Kundraciková Helena, Mgr.
  flauta
 • 27
  Kaňuková Nina
  Haluza Jozef, MgA.
  gitara
 • 28
  Klobušník Ivan
  Jusková Katarína, Mgr.
  spev
 • 29
  Kossuthová Terézia
  Andrejkovičová Dagmar
  klavír
 • 30
  Krajčová Petra
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 31
  Krajňáková Gabriela
  Barthová Judita
  klavír
 • 32
  Krasnayová Martina
  Brožková Zuzana
  klavír
 • 33
  Labancová Andrea
  Sklenková Ľudmila
  flauta
 • 34
  Lengeňová Bianca
  Szarková Gabriela, Mgr.
  klavír
 • 35
  Lengyelová Beáta
  Marjaková Marta, Bc.
  klavír
 • 36
  Machová Zuzana
  Kederešová Hedviga
  klavír
 • 37
  Miklérová Markéta
  Kmecová Adriana
  klavír
 • 38
  Milistenferová Ema
  Orgovánová Eva
  zobcová flauta
 • 39
  Molčan Matúš
  Čepčániová Mária
  violončelo
 • 40
  Pizurová Lucia
  Orgovánová Eva
  flauta
 • 41
  Pochybová Rúth
  Hentšelová Eva
  klavír
 • 42
  Poklemba Matej
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 43
  Porkoláb Patrik
  Rácz Imrich
  gitara
 • 44
  Repková Slavomíra
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 45
  Semancová Nikola
  Szarková Gabriela, Mgr.
  klavír
 • 46
  Šimůnková Lucie
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 47
  Šitárová Karolína
  Ondrušková Ivana, Mgr.
  husle
 • 48
  Takács Erik
  Hentšelová Eva
  klavír
 • 49
  Telepčák Peter
  Kendereš Peter
  soprán saxofón
 • 50
  Vajányiová Eszter
  Hentšelová Eva
  klavír
 • 51
  Varga Lukáš
  Brožková Zuzana
  keyboard
 • 52
  Varholíková Petra
  Marjaková Marta, Bc.
  klavír
 • 53
  Vágášiová Eva
  Kmecová Adriana
  klavír
 • 54
  Vinczlér Viktor
  Šandrik Ivan
  gitara
 • 55
  Virágová Ľubica
  Sidorová Jana
  klavír
 • 56
  Žatko Patrik
  Marjaková Marta, Bc.
  klavír
 • 57
  Želinský Ľuboš
  Lovašová Lucia, Mgr.
  husle

2008/2009 ABSOLVENTI - II. STUPEŇ

 • 1
  Bárczi Gábor
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 2
  Belicová Lenka
  Lattáková Jana, Mgr.
  husle
 • 3
  Černá Lucia
  Vacová Diana
  klavír
 • 4
  Dombrovský Peter
  Czimová Alžbeta
  viola
 • 5
  Fazekášová Darina
  Čižmárová Irena
  klavír
 • 6
  Hladká Martina
  Hentšelová Eva
  klavír
 • 7
  Hiľovská Daniela
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 8
  Ivanecký Michal
  Popovič Mikuláš
  trúbka
 • 9
  Kentoš Michal
  Fričová Jana
  klavír
 • 10
  Latková Lucia
  Čižmárová Irena
  klavír
 • 11
  Lörincová Dominika
  Lovašová Lucia, Mgr.
  husle
 • 12
  Martonyiková Annamária
  Fetteriková Ľudmila
  klavír
 • 13
  Pavčíková Ľubica
  Onofrejová Ľubica
  klavír
 • 14
  Petrvalská Olívia
  Longauerová Dana
  flauta
 • 15
  Pillárová Simona
  Rokická Magdaléna
  klavír
 • 16
  Vendrinská Christina
  Vacová Diana
  klavír

2008/2009 ABSOLVENTI ŠpD

 • 1
  Zámbory Mikuláš
  Baxová Gabriela
  akordeón
 • 2
  Pasnišinová Silvia
  Hentšelová Eva
  klavír

2009/2010 ABSOLVENTI - Primárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Badiar Julian
  Kendereš Peter
  saxofón
 • 2
  Badiarová Soňa
  Kubrická Adriana, Mgr.
  gitara
 • 3
  Balogh Peter
  Lattáková Jana, Mgr. art.
  husle
 • 4
  Bartók Ákos
  Bolf Martin, Mgr.
  saxofón
 • 5
  Bednaříková Alena
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 6
  Beca Michal
  Kmecová Adriana
  klavír
 • 7
  Beluško Noёl
  Orgovánová Eva
  zobcová flauta
 • 8
  Bertová Viktória
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 9
  Biro Filip
  Meščan Marcel
  gitara
 • 10
  Blanár Marián
  Baxová Gabriela
  akordeón
 • 11
  Blišťanová Mária
  Žitvová Anna
  klavír
 • 12
  Bunda Rinaldo
  Sidorová Jana
  klavír
 • 13
  Czilling Gertrúd
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 14
  Černák Ján
  Kundraciková Helena, Mgr.
  flauta
 • 15
  Demko Oliver
  Lovašová Lucia, Mgr.
  husle
 • 16
  Dzugasová Kristína
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  klavír
 • 17
  Eštoková Estera
  Čepčániová Mária
  violončelo
 • 18
  Farkašová Lucia
  Čepeľová Mária
  klavír
 • 19
  Godušová Eva
  Onderišin Martin, Mgr. art.
  klavír
 • 20
  Gregová Veronika
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  klavír
 • 21
  Gregová Veronika
  Tomová Svetlana
  spev
 • 22
  Harakáľová Annamária
  Kmecová Adriana
  klavír
 • 23
  Horňák Gabriel
  Baxová Gabriela
  akordeón
 • 24
  Hudáček Jozef
  Vančíková Ľubica
  klavír
 • 25
  Hudáková Mária
  Hreha Ľubomír
  keyboard
 • 26
  Hyková Barbora
  Fetteriková Ľudmila
  klavír
 • 27
  Ištvánová Monika
  Morávek Tomáš
  bicie nástroje
 • 28
  Jasovská Tatiana
  Marjaková Marta, Bc.
  klavír
 • 29
  Jesenská Katarína
  Macáková Mária
  flauta
 • 30
  Jurčová Martina
  Czimová Alžbeta
  husle
 • 31
  Jurová Dominika
  Marjaková Marta, Bc.
  klavír
 • 32
  Kaľavská Simona
  Susová Iveta
  gitara
 • 33
  Karabaš Dávid
  Funďová Darina
  klavír
 • 34
  Kisela Sebastián
  Barthová Judita
  klavír
 • 35
  Kicová Monika
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 36
  Kiselová Jana
  Popovič Mikuláš
  lesný roh
 • 37
  Košťová Viktória
  Tomová Svetlana
  spev
 • 38
  Kovalkovič Peter
  Baxová Gabriela
  keyboard
 • 39
  Kovácsová Lenka
  Popovičová Daniela
  spev
 • 40
  Kötelesová Enikő
  Fričová Jana
  klavír
 • 41
  Lesičková Lucia
  Sklenková Ľudmila
  zobcová flauta
 • 42
  Lipkovičová Šarlota
  Čepeľová Mária
  klavír
 • 43
  Lyócsová Karolina
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 44
  Macáková Slavomíra
  Macáková Mária
  zobcová flauta
 • 45
  Maligdová Anna
  Orgovánová Eva
  zobcová flauta
 • 46
  Maruniak Matúš
  Bolf Martin, Mgr.
  saxofón
 • 47
  Maté Štefan
  Sklenková Ľudmila
  flauta
 • 48
  Mertová Lukrécia
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 49
  Mihok Marek
  Wukstová Božena
  klavír
 • 50
  Mikolaj Pavol
  Bolf Martin, Mgr.
  klarinet
 • 51
  Moroz Michael
  Hreha Ľubomír
  keyboard
 • 52
  Murín Dávid
  Onofrejová Ľubica
  klavír
 • 53
  Nižníková Michaela
  Lakatošová Henrieta, MgA.
  husle
 • 54
  Nováková Mária
  Vančíková Ľubica
  klavír
 • 55
  Papugová Annamária
  Barthová Judita
  klavír
 • 56
  Petrík Csenge
  Lovašová Lucia, Mgr.
  husle
 • 57
  Pitoňák Martin
  Sotáková Lucia, Mgr.
  gitara
 • 58
  Repaszká Viktória
  Čepčániová Mária
  violončelo
 • 59
  Sabolová Zuzana
  Čepeľová Mária
  klavír
 • 60
  Santovjáková Jana, Mgr.
  Rizmanová Magdaléna
  zobcová flauta
 • 61
  Sárossy Gabriel
  Barthová Judita
  klavír
 • 62
  Síč Juraj
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 63
  Sochová Daniela
  Kalinová Lucia
  klavír
 • 64
  Széles Daniel
  Czimová Alžbeta
  husle
 • 65
  Ščavnická Mária
  Grejtáková Karla, Mgr.
  klavír
 • 66
  Tarhanič Tomáš
  Longauerová Dana
  flauta
 • 67
  Telepčák Peter
  Hreha Ľubomír
  keyboard
 • 68
  Timková Barbara
  Sotáková Lucia, Mgr.
  gitara
 • 69
  Timková Lesia
  Jusková Katarína, Mgr.
  spev
 • 70
  Tóthová Kristína
  Popovičová Daniela
  spev
 • 71
  Urbancová Lesia
  Olšanský Miroslav
  violončelo
 • 72
  Vitkovská Andrea
  Kundraciková Helena, Mgr.
  zobcová flauta
 • 73
  Zakuťanská Katarína
  Longauerová Dana
  flauta

2009/2010 ABSOLVENTI II. STUPEŇ

 • 1
  Beháňová Estera
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 2
  Bolvanová Zuzana
  Marjaková Marta, Bc.
  klavír
 • 3
  Burešová Lenka
  Mgr. Vacová Diana
  klavír
 • 4
  Herman Peter, Ing.
  Lovašová Lucia, Mgr.
  husle
 • 5
  Holečková Veronika
  Andrejkovičová Dagmar
  klavír
 • 6
  Ištvánová Monika
  Čepeľová Mária
  klavír
 • 7
  Javnický Peter
  Hreha Ľubomír
  trúbka
 • 8
  Ješko Eduard
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 9
  Jirásková Mária
  Vančíková Ľubica
  klavír
 • 10
  Kanawatti Sára
  Jarolínová Zuzana
  klavír
 • 11
  Macková Lea
  Baxová Gabriela
  akordeón
 • 12
  Nagyová Michaela
  Mgr. Vacová Diana
  klavír
 • 13
  Rakár Dominik
  Onderišin Martin, Mgr. art.
  klavír
 • 14
  Sleziaková Zuzana
  Jarolínová Zuzana
  klavír
 • 15
  Timková Barbara
  Andrejkovičová Dagmar
  klavír
 • 16
  Varhoľáková Mária
  Olšanský Miroslav
  violončelo
 • 17
  Vavrek Filip
  Hreha Ľubomír
  trúbka
 • 18
  Židuliaková Dáša
  Poklembová Miriam
  klavír

2009/2010 ABSOLVENTI ŠpD

 • 1
  Galáš Richard
  Theisová Liana
  spev
 • 2
  Hercegová Zuzana, Bc.
  Čepčániová Mária
  violončelo
 • 3
  Hudáková Emília
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 4
  Kicko Peter
  Morávek Tomáš
  bicie nástroje
 • 5
  Kočiš Eduard
  Morávek Tomáš
  bicie nástroje

2010/2011 ABSOLVENTI - Primárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Badiarová Katarína
  Rizmanová Magdaléna
  zobcová flauta
 • 2
  Bačová Andrea
  Grejtáková Karla, Mgr.
  klavír
 • 3
  Baloghová Dominika
  Orgovánová Eva
  flauta
 • 4
  Bednaříková Ivana
  Vacová Diana, JUDr.
  klavír
 • 5
  Bilič René
  Szarková Gabriela, Mgr.
  klavír
 • 6
  Bodnár Oliver
  Onofrejová Ľubica
  klavír
 • 7
  Cselényiová Jana
  Szarková Gabriela, Mgr.
  klavír
 • 8
  Červeňáková Romana
  Theisová Liana
  spev
 • 9
  Čupková Zuzana
  Popovičová Daniela
  zobcová flauta
 • 10
  Demko Oliver
  Morávek Tomáš
  bicie nástroje
 • 11
  Dučay Róbert
  Onofrejová Ľubica
  klavír
 • 12
  Fotulová Laura
  Malinová Erika
  klavír
 • 13
  Frindt Matthias
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 14
  Gavalcová Andrea
  Onderišin, Martin, Mgr. art.
  Jusková Katarína, Mgr.
  klavír
  spev
 • 15
  Gavrecká Kornélia
  Kmecová Adriana
  klavír
 • 16
  Glaubicová Štefánia
  Longauerová Daniela
  zobcová flauta
 • 17
  Gliganičová Lenka
  Kendereš Peter
  saxofón
 • 18
  Horváth Michal
  Morávek Tomáš
  bicie nástroje
 • 19
  Horváthová Anna - Andrea
  Sidorová Jana
  klavír
 • 20
  Hriadelová Anna Mária
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 21
  Hudáková Mária
  Tomová Svetlana
  spev
 • 22
  Chovanec Dávid
  Lovašová Lucia. Mgr.
  husle
 • 23
  Jakabová Réka
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 24
  Janovec Jozef
  ŽitvováAnna
  klavír
 • 25
  Juščák Dávid
  Bolf Martin,Mgr.
  klarinet
 • 26
  Kekeňák Tomáš
  Kendereš Peter
  saxofón
 • 27
  Kičurová Sandra
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 28
  Kohányová Klára
  Rizmanová Magdaléna
  zobcová flauta
 • 29
  Kolársky Kristián
  Šandrik Ján
  klarinet
 • 30
  Kollárová Martina
  Kmecová Adriana
  klavír
 • 31
  Koščaková Vanessa
  Fetteriková Ľudmila
  klavír
 • 32
  Kováč Maroš
  Santovjáková Jana, Mgr.
  zobcová flauta
 • 33
  Kovalčinová Barbora
  Longauerová Dana
  flauta
 • 34
  Maďar Matej
  Bolf Martin,Mgr.
  saxofón
 • 35
  Mach Jakub
  Onderišin Martin, Mgr. art.
  klavír
 • 36
  Maligdová Anna
  Marjaková Marta, Mgr.
  klavír
 • 37
  Marjaková Alexandra
  Morávek Tomáš
  bicie nástroje
 • 38
  Mihoková Katarína
  Wukstová Božena
  klavír
 • 39
  Murínová Laura
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  klavír
 • 40
  Nováková Michaela
  Grejtáková Karla, Mgr.
  klavír
 • 41
  Palutková Kristína
  Szarková Gabriela, Mgr.
  klavír
 • 42
  Pizurová Lucia
  Theisová Liana
  spev
 • 43
  Pončák Tomáš
  Čižmarová Irena
  klavír
 • 44
  Pristaš Viktor
  Kendereš Peter
  saxofón
 • 45
  Puskásová Petra
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 46
  Rošák Pavol
  Bolf Martin, Mgr.
  klarinet
 • 47
  Rudík Ivan
  Kendereš Peter
  klarinet
 • 48
  Sabol Filip
  Kendereš Peter
  saxofón
 • 49
  Salzer Samuel
  Ondrušková Ivana, Mgr.
  husle
 • 50
  Sič Martin
  Pokembová Miriam
  klavír
 • 51
  Sklenková Katarína
  Fričová Jana
  klavír
 • 52
  Smetanová Marianna
  Andrejkovičová Dagmar
  klavír
 • 53
  Smetanová Radoslava
  Andrejkovičová Dagmar
  klavír
 • 54
  Soročinová Mária
  Lovašová Lucia, Mgr.
  husle
 • 55
  Spišáková Mária
  Meščan Marcel
  gitara
 • 56
  Stasiuková Irena
  Szarková Gabriela, Mgr.
  klavír
 • 57
  Suchá Michaela
  Bandurová Eva, Bc.
  klavír
 • 58
  Svoreň Ondrej
  Kendereš Peter
  saxofón
 • 59
  Šimová Júlia
  Vančíková Ľubica
  klavír
 • 60
  Šitár Aurel
  Sotáková Lucia, Mgr.
  gitara
 • 61
  Šofranková Antónia
  Lovašová Lucia, Mgr.
  husle
 • 62
  Štec Štefan
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 63
  Štubňová Barbara
  Kendereš Peter
  klarinet
 • 64
  Ténai Alexander
  Czimová Alžbeta
  husle
 • 65
  Tomiq Vlorka
  Malinová Erika
  klavír
 • 66
  Ujlakyová Mária
  Lovašová Lucia, Mgr.
  husle
 • 67
  Vlčko Marek
  Jusková Katarína, Mgr.
  spev
 • 68
  Vojnová Lenka
  Susová Iveta
  gitara
 • 69
  Žido Marián
  Kenderešová Hedviga
  klavír

2010/2011 ABSOLVENTI II. STUPEŇ

 • 1
  Balková Lenka
  Marjaková Marta, Mgr.
  klavír
 • 2
  Bujnovský Marián
  Fetteriková Ľudmila
  klavír
 • 3
  Čambálová Zuzana
  Sidorová Jana
  klavír
 • 4
  Dzugasová Zuzana
  Macáková Mária
  flauta
 • 5
  Filip Jozef
  Bolf Martin, Mgr.
  klarinet
 • 6
  Hrehová Michaela
  Macáková Mária
  flauta
 • 7
  Hrešková Renáta
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 8
  Jakabová Viktória
  Sidorová Jana
  klavír
 • 9
  Janovcová Anna
  Žitvová Anna
  klavír
 • 10
  Juhásová Zuzana
  Macáková Mária
  flauta
 • 11
  Kekeňáková Lucia
  Hrehová Anna
  zobcová flauta
 • 12
  Kentošová Erika
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 13
  Krasnayová Dáša
  Brožková Zuzana
  klavír
 • 14
  Krišková Iveta, Mgr.
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 15
  Kubačka Martin
  Haluza Jozef, MgA.
  gitara
 • 16
  Petrášová Veronika
  Kötelesová Nataša
  flauta
 • 17
  Polyácsková Natália
  Onderišin Martin, Mgr. art.
  klavír
 • 18
  Rudíková Júlia
  Čepčániová Mária
  violončelo
 • 19
  Tomková Želmíra
  Theisová Liana
  spev

2010/2011 ABSOLVENTI ŠpD

 • 1
  BALKOVÁ Lenka
  Theisová Liana
  spev
 • 2
  HORNYÁK Gabriela
  Hrehová Anna
  hoboj
 • 3
  HUDÁKOVÁ Jana, Mgr.
  Čižmárová Irena
  klavír
 • 4
  KOLÁROVÁ Estera
  Hentšelová Eva
  klavír
 • 5
  LABANCOVÁ Martina
  Sidorová Jana
  klavír
 • 6
  ONISKOVÁ Marianna
  Čižmarová Irena
  klavír
 • 7
  PETRVALSKÝ Martin
  Marjaková Marta, Mgr.
  klavír
 • 8
  PRISTAŠOVÁ Zuzana
  Hrehová Anna
  zobcová flauta
 • 9
  PUENTE Silvia
  Olšanský Miroslav
  violončelo
 • 10
  SABOVÁ Zuzana
  Theisová Liana
  spev
 • 11
  TELEPČÁK Peter
  Čepeľová Mária
  klavír

2011/2012 ABSOLVENTI - Primárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Babčáková Dominika
  Popovičová Daniela
  spev
 • 2
  Bekeová Veronika
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 3
  Bekiaris Samuel
  Gombíková Henrieta, MgA.
  husle
 • 4
  Benkeová Kristína
  Marjaková Marta, Mgr.
  klavír
 • 5
  Brnová Noemi
  Theisová Liana
  spev
 • 6
  Csontosová Júlia
  Wukstová Božena
  klavír
 • 7
  Černá Michaela
  Orgovánová Eva
  flauta
 • 8
  Čörgő Adam
  Kenderešová Hedviga
  klavír
 • 9
  Čupa Daniel
  Bolf Martin, Mgr.
  klarinet
 • 10
  Dadejová Natália
  Ondrušková Ivana, Mgr.
  husle
 • 11
  Ďorková Alexandra
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 12
  Dučák Oliver
  Kendereš Peter
  saxofón
 • 13
  Dzuričko Slavomír
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 14
  Eliášová Anna
  Sklenková Ľudmila
  flauta
 • 15
  Engler Tibor
  Kenderešová Hedviga
  klavír
 • 16
  Farkas Tomáš
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  klavír
 • 17
  Fecko Jakub
  Čižmarová Irena
  klavír
 • 18
  Firmentová Alexandra
  Čižmarová Irena
  klavír
 • 19
  Forrai František
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 20
  Friedmannová Helena
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 21
  Furmaníková Laura
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 22
  Fűzer Ján
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 23
  Gajdošová Beáta
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 24
  Galan Viktor
  Kmecová Adriana
  klavír
 • 25
  Gallová Lucia
  Czimová Alžbeta
  husle
 • 26
  Guzanová Michaela
  Bandurová Eva, Bc.
  klavír
 • 27
  Hajduková Gréta Mária
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 28
  Haluzová Andrea
  Kötelesová Nataša
  flauta
 • 29
  Hanesz Zoltán
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 30
  Hohoš Patrik
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 31
  Hološová M iriam
  Kötelesová Nataša
  flauta
 • 32
  Holubecká Jana
  Susová Iveta
  gitara
 • 33
  Kalčickij Cyril
  Sidorová Jana
  klavír
 • 34
  Karabašová Dominika
  Onofrejová Ľubica
  klavír
 • 35
  Kochjar František
  Barthová Judita
  klavír
 • 36
  Kochjarová Terézia
  Barthová Judita
  klavír
 • 37
  Kolla Tomáš
  Bolf Martin, Mgr.
  saxofón
 • 38
  Kostsánszky Márk
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 39
  Kötelesová Anna
  Lattáková Jana, Mgr. art.
  husle
 • 40
  Kovalčinová Diana
  Lovašová Lucia, Mgr.
  husle
 • 41
  Králiková Zuzana
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 42
  Krupárová Klára
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  klavír
 • 43
  Kuffová Sofia
  Szarková Gabriela, Mgr.
  klavír
 • 44
  Kurucová Kristína
  Fetteriková Ľudmila
  klavír
 • 45
  Lengeňová Júlia
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 46
  Lorková Ľubica
  Kundraciková Helena, Mgr.
  zobcová flauta
 • 47
  Malankevičová Soňa
  Szarková Gabriela, Mgr.
  klavír
 • 48
  Maligda Martin
  Onderišin Martin, Mgr.art.
  klavír
 • 49
  Molnárová Monika
  Tomová Svetlana
  spev
 • 50
  Moros Patrik
  Wukstová Božena
  klavír
 • 51
  Nižníková Martina
  Rizmanová Magdaléna
  zobcová flauta
 • 52
  Nižníková Michaela
  Tomová Svetlana
  spev
 • 53
  Onduš Daniel
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 54
  Pačanská Zuzana
  Popovičová Daniela
  spev
 • 55
  Palaščáková Terézia
  Kalinová Lucia
  klavír
 • 56
  Piegerová Amália
  Orgovánová Eva
  flauta
 • 57
  Poklemba Peter
  Kendereš Peter
  saxofón
 • 58
  Rácz Oliver
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 59
  Reuter Richard
  Kenderešová Hedviga
  klavír
 • 60
  Rohaľová Františka
  Brožková Zuzana
  klavír
 • 61
  Skybová Mária
  Czimová Alžbeta
  husle
 • 62
  Stanová Ivana
  Kundraciková Helena, Mgr.
  zobcová flauta
 • 63
  Straussová Barbora
  Hentšelová Eva
  klavír
 • 64
  Szabo Anton
  Čižmarová Irena
  klavír
 • 65
  Štefanková Lenka
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 66
  Štyriaková Kristína
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 67
  Šviková Mária
  Sklenková Ľudmila
  flauta
 • 68
  Tabačko Matúš
  Kmecová Adriana
  klavír
 • 69
  Timková Lesia
  Haluza Jozef, MgA.
  gitara
 • 70
  Tirčo Jaroslav
  Kötelesová Nataša
  zobcová flauta
 • 71
  Tkáčová Alica
  Theisová Liana
  spev
 • 72
  Tomiq Edmond
  Malinová Erika
  klavír
 • 73
  Ungvarský Daniel
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 74
  Vargová Barbora
  Lovašová Lucia, Mgr.
  husle
 • 75
  Vasilevová Jana
  Kendereš Peter
  saxofón
 • 76
  Vavra Martin
  Ondrušková Ivana, Mgr.
  husle
 • 77
  Vladyková Iveta, Mgr.
  Grejtáková Karla, Mgr.
  klavír
 • 78
  Vlčko Marek
  Bolf Martin, Mgr.
  saxofón
 • 79
  Žihlavníková Viera
  Longauerová Dana
  flauta
 • 80
  Žitvová Martina
  Popovičová Daniela
  zobcová flauta

2011/2012 ABSOLVENTI - Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Ádám Tomáš
  Vacová Diana, JUDr.
  klavír
 • 2
  Atyafiová Andrea
  Popovičová Daniela
  spev
 • 3
  Babarík Samuel
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 4
  Balázs Bendegúz Boáz
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 5
  Balázs Bitia Lilla
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 6
  Baňački Stanislav
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 7
  Baníková Laura
  Bartová Judita
  klavír
 • 8
  Baraldi Daniel
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 9
  Baran Rastislav
  Susová Iveta
  gitara
 • 10
  Bártečková Šárka
  Santovjáková Jana, Mgr.
  zobcová flauta
 • 11
  Bilič René
  Kubrická Adriana, Mgr.
  gitara
 • 12
  Bodnárová Silvia
  Andrejkovičová Dagmar
  klavír
 • 13
  Brezová Gabriela
  Serenčková Lucia, DiS.art.
  klavír
 • 14
  Buzgová Sára
  Sklenková Ľudmila
  zobcová flauta
 • 15
  Ciglanský Richard
  Vacová Diana, JUDr.
  klavír
 • 16
  Collinászyová AnnaMária
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 17
  Csajka Robert
  Rácz Imrich
  gitara
 • 18
  Červáková Ráchel
  Kalinová Lucia
  klavír
 • 19
  Dančišin Tomáš
  Jarolínová Zuzana
  klavír
 • 20
  Faber Benedek
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 21
  Fertáč Alexander
  Serenčková Lucia, DiS.art.
  klavír
 • 22
  Filipková Krisztina
  Kenderešová Hedviga
  klavír
 • 23
  Füleová Terézia
  Santovjáková Jana, Mgr.
  zobcová flauta
 • 24
  Füleová Terézia
  Barthová Judita
  klavír
 • 25
  Gömöriová Katarína
  Šandrik Ján
  zobcová flauta
 • 26
  Gömöriová Zuzana
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 27
  Hajduková Terézia
  Rizmanová Magdaléna
  zobcová flauta
 • 28
  Homolyová Kristína
  Malinová Erika
  klavír
 • 29
  Horňáková Liliana
  Ondrušková Ivana, Mgr.
  husle
 • 30
  Chovancová Michaela
  Kundraciková Helena, Mgr.
  zobcová flauta
 • 31
  Ivanoc Dominik
  Kubrická Adriana, Mgr.
  gitara
 • 32
  Jakubová Antónia
  Theisová Liana
  spev
 • 33
  Januvová Simona
  Bartová Judita
  klavír
 • 34
  Juhásová Sofia
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 35
  Jurová Mária
  Marjaková Marta, Mgr.
  klavír
 • 36
  Kalinová Natália
  Rizmanová Magdaléna
  zobcová flauta
 • 37
  Kavečanská Barbara
  Serenčková Lucia, DiS.art.
  klavír
 • 38
  Kavečanská Barbora
  Macáková Mária
  zobcová flauta
 • 39
  Kollárová Lenka
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  klavír
 • 40
  Kolodziejová Miriam
  Baxová Gabriela
  keyboard
 • 41
  Komjatiová Beáta
  Sotáková Lucia, Mgr.
  gitara
 • 42
  Kovács Áron
  Kötelesová Nataša
  zobcová flauta
 • 43
  Kováčová Diana
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  klavír
 • 44
  Kovalčíková Emma
  Bolf Martin, Mgr.
  zobcová flauta
 • 45
  Kovařík Adam
  Čepeľová Mária
  klavír
 • 46
  Kováříková Petra
  Macáková Mária
  zobcová flauta
 • 47
  Krajč Kamil
  Sotáková Lucia, Mgr.
  gitara
 • 48
  Kukučková Soňa
  Orgovánová Eva
  zobcová flauta
 • 49
  Kundrátová Miriam
  Czimová Alžbeta
  husle
 • 50
  Labuda Gabriel
  Sotáková Lucia, Mgr.
  gitara
 • 51
  Latránová Suzanne
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 52
  Lukášová Zdislava
  Santovjáková Jana, Mgr.
  zobcová flauta
 • 53
  Macková Nina
  Santovjáková Jana, Mgr.
  zobcová flauta
 • 54
  Majerský Daniel
  Wukstová Božena
  klavír
 • 55
  Mareková Lenka
  Haluza Jozef, MgA.
  gitara
 • 56
  Mareková Terézia
  Wukstová Božena
  klavír
 • 57
  Medveď Matúš
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 58
  Miškufová Viktória
  Čepeľová Mária
  klavír
 • 59
  Mižíková Alexandra
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 60
  Morová Martina
  Wukstová Božena
  klavír
 • 61
  Nalevanková Lenka
  Popovičová Daniela
  spev
 • 62
  Novotná Natália
  Fričová Jana
  klavír
 • 63
  Onufráková Zuzana
  Bartová Judita
  klavír
 • 64
  Oroszová Elena
  Theisová Liana
  spev
 • 65
  Pizur Jaroslav
  Meščan Marcel
  gitara
 • 66
  Popovičová Daša
  Andrejkovičová Dagmar
  klavír
 • 67
  Porubiaková Ema
  Bartová Judita
  klavír
 • 68
  Reiter Csaba
  Kovácsová Edita
  klavír
 • 69
  Rendoš Matej
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 70
  Sabolová Mária
  Andrejkovičová Dagmar
  klavír
 • 71
  Sádecká Soňa
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 72
  Semancová Simona
  Kubrická Adriana, Mgr.
  gitara
 • 73
  Serbinová Martina
  Kubrická Adriana, Mgr.
  gitara
 • 74
  Schraiberová Lesia
  Rizmanová Magdaléna
  zobcová flauta
 • 75
  Schreiberová Lesia
  Brožková Zuzana
  klavír
 • 76
  Sláviková Alexandra
  Kundraciková Helena, Mgr.
  zobcová flauta
 • 77
  Strompová Alexandra
  Kubrická Adriana, Mgr.
  gitara
 • 78
  Svoreň Martin
  Čižmarová Irena
  klavír
 • 79
  Szabo Daniel
  Šandrik Ján
  gitara
 • 80
  Szathmáry Peter
  Ondrušková Ivana, Mgr.
  husle
 • 81
  Šulek Filip
  Kubrická Adriana, Mgr.
  gitara
 • 82
  Švec Darko
  Kubrická Adriana, Mgr.
  gitara
 • 83
  Tomečková Laura
  Malinová Erika
  klavír
 • 84
  Tomko Patrik
  Susová Iveta
  gitara
 • 85
  Tóth Michal
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 86
  Trávničková Anna Mária
  Susová Iveta
  gitara
 • 87
  Trifan Samuel Matuš
  Olšanský Miroslav
  violončelo
 • 88
  Trnková Terézia
  Bolf Martin, Mgr.
  zobcová flauta
 • 89
  Ungvarský Eduard
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 90
  Vatraľová Miriam
  Fetteriková Ľudmila
  klavír
 • 91
  Volesková Simona
  Andrejkovičová Dagmar
  klavír
 • 92
  Zelenay Dominik
  Stašíková Jarmila
  klavír
 • 93
  Zelenay Dominik
  Theisová Liana
  spev
 • 94
  Žatková Katarína
  Poklembová Miriam
  klavír
 • 95
  Žulkovská Klára
  Čepeľová Mária
  klavír

2011/2012 ABSOLVENTI II. STUPEŇ

 • 1
  Bratko Viktor
  Žitvová Anna
  klavír
 • 2
  Bureš Matej
  Vacová Diana, JUDr.
  klavír
 • 3
  Gajdošová Gréta
  Macáková Mária
  flauta
 • 4
  Gavrecká Simona
  Kundraciková Helena, Mgr.
  flauta
 • 5
  Guzanová Michaela
  Kötelesová Nataša
  flauta
 • 6
  Hireš Zsolt
  Kendereš Peter
  saxofón
 • 7
  Horváthová Katarína
  Jusková Katarína, Mgr.
  spev
 • 8
  Jakub Ján
  Onofrejová Ľubica
  klavír
 • 9
  Kerpčarová Barbora
  Turošíková Zuzana
  zobcová flauta
 • 10
  Lengeňová Bianca
  Onderišin Martin, Mgr.art.
  klavír
 • 11
  Mitruška Michal
  Popovič Mikuláš
  trúbka
 • 12
  Moroz Miroslav
  Šandrik Ján
  gitara
 • 13
  Onoferová Monika
  Jusková Katarína, Mgr.
  spev
 • 14
  Rusnáková Anna
  Onofrejová Ľubica
  klavír
 • 15
  Sinovitzká Beáta
  Jusková Katarína, Mgr.
  spev
 • 16
  Szlafkaiová Petra
  Tomová Svetlana
  spev
 • 17
  Tomiq Lule
  Malinová Erika
  klavír
 • 18
  Vitkovská Dana
  Čepčániová Mária
  violončelo

2011/2012 ABSOLVENTI ŠpD

 • 1
  Almášiová Monika
  Longauerová Dana
  zobcová flauta
 • 2
  Borbeľ Martin, Ing.
  Jánošdeáková Edita
  klavír
 • 3
  Budzák Ondrej
  Lattáková Jana, Mgr. art.
  husle
 • 4
  Demikátová Zuzana
  Šandrik Ján
  gitara
 • 5
  Hribíková Zuzana
  Morávek Tomáš
  bicie nástroje
 • 6
  Petruš Ondrej
  Morávek Tomáš
  bicie nástroje
 • 7
  Pramuková Jana, Mgr.
  Santovjáková Jana, Mgr.
  zobcová flauta
 • 8
  Rudíková Kamila
  Čepčániová Mária
  violončelo
 • 9
  Šoltés Ludvík, Mgr.
  Bolf Martin, Mgr.
  saxofón
 • 10
  Šuleková Mária, Mgr.
  Kubrická Adriana, Mgr.
  gitara
 • 11
  Till Daniel
  Morávek Tomáš
  bicie nástroje
 • 12
  Timková Martina
  Rozum Pavol
  kontrabas
 • 13
  Truben Martin
  Čižmarová Irena
  klavír

2012/2013 ABSOLVENTI - Primárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Natália Adzimová
  Mgr. Marta Marjaková
  klavír
 • 2
  Veronika Angelovičová
  PaedDr. Eva Hrunčáková
  klavír
 • 3
  Martina Bekeová
  Ľudmila Sklenková
  zobcová flauta
 • 4
  Marek Berezňanin
  Imrich Rácz
  gitara
 • 5
  Lucia Bialková
  Božena Wukstová
  klavír
 • 6
  Kristína Černá
  JUDr. Diana Vacová
  klavír
 • 7
  Lucia Drangová
  Svetlana Tomová
  spev
 • 8
  Adam Drenčák
  Hedviga Kenderešová
  klavír
 • 9
  Matej Dubinský
  Adriana Kmecová
  klavír
 • 10
  Levente Faber
  Mgr. Martin Bolf
  klarinet
 • 11
  Patrícia Ferková
  Gabriela Baxová
  akordeón
 • 12
  Viktor Futó
  Hedviga Kenderešová
  klavír
 • 13
  Tomáš Füzer
  Miriam Poklembová
  klavír
 • 14
  Andrea Gerecová
  Mgr. Karla Grejtáková
  klavír
 • 15
  Katarína Hodermarská
  Bc. Nataša Kötelesová
  flauta
 • 16
  Marek Hodermarský
  Ján Šandrik
  gitara
 • 17
  Dominika Hudáková
  Liana Theisová
  spev
 • 18
  Dávid Hundža
  Alžbeta Czimová
  husle
 • 19
  Simona Ivančová
  Mária Macáková
  zobcová flauta
 • 20
  Jana Ivanková
  Hedviga Kenderešová
  klavír
 • 21
  Federika Ivanová
  Iveta Susová
  gitara
 • 22
  Miroslav Kassay
  JUDr. Diana Vacová
  klavír
 • 23
  Natália Kocichová
  Božena Wukstová
  klavír
 • 24
  Katarína Kollárová
  Mária Macáková
  flauta
 • 25
  Romana Kožurková
  Erika Malinová
  klavír
 • 26
  Laura Krajčírová
  Daniela Popovičová
  zobcová flauta
 • 27
  Damián Krajňák
  Dagmar Andrejkovičová
  klavír
 • 28
  Jozef Lengyel
  Mgr. Marta Marjaková
  klavír
 • 29
  Martina Manduľáková
  Bc. Nataša Kötelesová
  flauta
 • 30
  Patrícia Martončíková
  Mgr. Gabriela Szarková
  klavír
 • 31
  Veronika Mattová
  Daniela Popovičová
  zobcová flauta
 • 32
  Matúš Mlích
  Mgr. art. Jana, Lattáková
  husle
 • 33
  Ema Mlynarčíková
  Božena Wukstová
  klavír
 • 34
  Martin Novák
  Mgr. Karla Grejtáková
  klavír
 • 35
  Peter Onduš
  Edita Jánošdeáková
  klavír
 • 36
  Péter Orémus
  Bc. Nataša Kötelesová
  flauta
 • 37
  Tomáš Pándy
  Mgr. Eva Bandurová
  klavír
 • 38
  Jana Petková
  Mgr. Gabriela, Szarková
  klavír
 • 39
  Pavol Podrojko
  Mgr. Karla Grejtáková
  klavír
 • 40
  Natália Podrojková
  Ľubica Onofrejová
  klavír
 • 41
  Daniela Propperová
  Iveta Susová
  gitara
 • 42
  Magdaléna Rendošová
  Mgr. Katarína Jusková
  spev
 • 43
  Linda Rimarčíková
  Mgr. Helena Kundraciková
  zobcová flauta
 • 44
  Róbert Ristvey
  Mária Brožková
  keyboard
 • 45
  Veronika Rišková
  MgA. Henrieta Gombíková
  husle
 • 46
  Dana Rusnáková
  Ľubica Onofrejová
  klavír
 • 47
  Klaudia Rybárová
  Dagmar Andrejkovičová
  klavír
 • 48
  Eva Sekáčová
  Irena Čižmarová
  klavír
 • 49
  Marek Skyba
  Alžbeta Czimová
  husle
 • 50
  Emília Sokolová
  Zuzana Turošíková
  zobcová flauta
 • 51
  Mgr. Lucia Sotáková
  Mgr. Katarína Jusková
  spev
 • 52
  Dávid Stripaj
  MgA. Henrieta Gombíková
  husle
 • 53
  Dominik Suchý
  Iveta Susová
  gitara
 • 54
  Dávid Szabari
  Mgr. Martin Bolf
  saxofón
 • 55
  Matej Šavlík
  MgA. Jozef Haluza
  gitara
 • 56
  Ján Šimko
  Mgr.art. Martin Onderišin
  klavír
 • 57
  Kristóf Takács
  Eva Hentšelová
  klavír
 • 58
  Petra Telepková
  Daniela Popovičová
  zobcová flauta
 • 59
  Stela Tkáčová
  Mgr. Marta Marjaková
  klavír
 • 60
  Terézia Tordová
  Svetlana Tomová
  spev
 • 61
  Tomáš Tóth
  Iveta Susová
  gitara
 • 62
  Dorota Tóthová
  Mgr. art. Jana Lattáková
  husle
 • 63
  František Trebuňa
  Mgr. Lucia Lovašová
  husle
 • 64
  Petra Tvarožeková
  Mgr. Gabriela Szarková
  klavír
 • 65
  Katarína Vargová
  Mgr. Helena Kundraciková
  zobcová flauta
 • 66
  Martin Vecan
  Mgr. Terézia Gurbaľová
  klavír
 • 67
  Dalibor Walko
  Marcel Meščan
  gitara
 • 68
  Katarína Žatková
  Daniela Popovičová
  spev

2012/2013 ABSOLVENTI - Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Sára Abdiová
  Iveta Susová
  gitara
 • 2
  Ema Andrejková
  Mgr. Helena Kundraciková
  zobcová flauta
 • 3
  Radovan Antoži
  PaedDr. Eva Hrunčáková
  klavír
 • 4
  Damiana Árvayová
  Mgr. Helena Kundraciková
  zobcová flauta
 • 5
  Zuzana Barnášová
  Mgr. Karla Grejtáková
  klavír
 • 6
  Oliver Bodnár
  Imrich Rácz
  gitara
 • 7
  Bianka Burčíková
  Mgr. Gabriela Szarková
  klavír
 • 8
  Barbora Butalová
  Eva Orgovánová
  zobcová flauta
 • 9
  Lucia Droppová
  DiS.art. Lucia Serenčková
  klavír
 • 10
  Daniel Ďurica
  Marcel Meščan
  gitara
 • 11
  Daniel Falat
  Mgr. Karla Grejtáková
  klavír
 • 12
  Erik Gabera
  Tomáš Morávek
  bicie nástroje
 • 13
  Dániel Gablyasz
  Edita Kovácsová
  klavír
 • 14
  Tomáš Gereg
  Mgr. Lucia Lovašová
  husle
 • 15
  Anna Hohošová
  Miriam Poklembová
  klavír
 • 16
  Michaela Horniaková
  Marcel Meščan
  gitara
 • 17
  Martin Hudák
  Irena Čižmarová
  klavír
 • 18
  Martin Hudymáč
  Mgr. Lucia Sotáková
  gitara
 • 19
  Patrik Ivanoc
  Mgr. Adriana Kubrická
  gitara
 • 20
  Jakub Janovčík
  Mária Čepeľová
  klavír
 • 21
  Sebastian Kaduk
  Mgr. Lucia Sotáková
  gitara
 • 22
  Samuel Knut
  Dagmar Andrejkovičová
  klavír
 • 23
  Veronika Kobyľanová
  Mária Čepeľová
  klavír
 • 24
  Robert Kovalčuk
  Miroslav Olšanský
  gitara
 • 25
  Simona Krafčíková
  Jarmila Stašíková
  klavír
 • 26
  Ema Kristianová
  Macáková Mária
  zobcová flauta
 • 27
  Dávid Kukoricás
  Dana Longauerová
  zobcová flauta
 • 28
  Matúš Lach
  Mgr. Lucia Sotáková
  gitara
 • 29
  Sofia Macková
  Daniela Popovičová
  zobcová flauta
 • 30
  Jerguš Mačaj
  Mikuláš Popovič
  trúbka
 • 31
  Ema Markovičová
  Ľudmila Fetteriková
  klavír
 • 32
  Matúš Maršala
  Judita Barthová
  klavír
 • 33
  Anthony Martin
  Edita Kovácsová
  klavír
 • 34
  Max Martin
  Iveta Susová
  gitara
 • 35
  Marek Mazák
  Mgr. Adriana Kubrická
  gitara
 • 36
  Martin Mikluš
  Mgr. Lucia Sotáková
  gitara
 • 37
  Tomáš Oltman
  Edita Kovácsová
  klavír
 • 38
  Tomáš Pándy
  Mgr. Eva Bandurová
  klavír
 • 39
  Tatiana Papcunová
  Gabriela Baxová
  keyboard
 • 40
  Martin Polyácsko
  Jarmila Stašíková
  klavír
 • 41
  Petra Puskásová
  Mgr. Katarína Jusková
  spev
 • 42
  Ema Ruňaninová
  Ľudmila Fetteriková
  klavír
 • 43
  Jakub Šafárik
  Mgr. Lucia Lovašová
  husle
 • 44
  Patrik Štefanko
  Jarmila Stašíková
  klavír
 • 45
  Miloš Telepka
  Mikuláš Popovič
  trúbka
 • 46
  Frederik Ténai
  Alžbeta Czimová
  husle
 • 47
  Matej Tomášek
  Alžbeta Czimová
  husle
 • 48
  Florián Tóth
  Mária Čepeľová
  klavír
 • 49
  Patrícia Vaľková
  Gabriela Baxová
  keyboard
 • 50
  Marianna Vargová
  Daniela Popovičová
  zobcová flauta
 • 51
  Natália Vozárová
  Adriana Kmecová
  klavír
 • 52
  Kristína Zeleňáková
  Zuzana Jarolínová
  klavír

2012/2013 ABSOLVENTI II. STUPEŇ

 • 1
  Klaudia Baloghová
  Edita Kovácsová
  klavír
 • 2
  Marián Bednarčík
  Mikuláš Popovič
  trúbka
 • 3
  Daniel Benko
  Mária Čepčániová
  violončelo
 • 4
  Kristína Butalová
  JUDr. Diana Vacová
  klavír
 • 5
  Oliver Demko
  Mgr. Lucia Lovašová
  husle
 • 6
  Elena Filipová
  Edita Jánošdeáková
  klavír
 • 7
  Zuzana Forraiová
  Dagmar Andrejkovičová
  klavír
 • 8
  Veronika Haluzová
  Magdaléna Rizmanová
  zobcová flauta
 • 9
  Ing. Zoltán Hanesz
  Miroslav Olšanský
  violončelo
 • 10
  Katarína Havrillová
  Ľudmila Sklenková
  zobcová flauta
 • 11
  Petra Krajčová
  Dana Longauerová
  zobcová flauta
 • 12
  Gabriela Krajňáková
  Judita Barthová
  klavír
 • 13
  Martina Krasnayová
  Mária Brožková
  klavír
 • 14
  Matúš Molčan
  Mária Čepčániová
  violončelo
 • 15
  Lucia Pizurová
  Eva Orgovánová
  flauta
 • 16
  Daniel Rudík
  Mikuláš Popovič
  trúbka
 • 17
  Nikoleta Rudasová
  Mgr. art. Martin Onderišin
  klavír
 • 18
  Daniela Rudišinová
  Mgr. art. Martin Onderišin
  klavír
 • 19
  Ján Smriga
  Ľubomír Hreha
  trúbka
 • 20
  Karolína Šitárová
  Mgr. Ivana Ondrušková
  husle
 • 21
  Erik Takács
  Eva Hentselová
  klavír
 • 22
  Peter Telepčák
  Peter Kendereš
  saxofón
 • 23
  Lukáš Varga
  Mária Brožková
  klavír
 • 24
  Ľuboš Želinský
  MgA. Henrieta Gombíková
  husle

2012/2013 ABSOLVENTI ŠpD

 • 1
  Filip Butala
  Mgr. Katarína Jusková
  spev
 • 2
  Kristína Butalová
  Eva Orgovánová
  flauta
 • 3
  Ing. Ján Čarnogurský
  Ján Šandrik
  gitara
 • 4
  Ing. Marian Gallo
  Alžbeta Czimová
  husle
 • 5
  Štefan Gaško
  Zuzana Jarolínová
  klavír
 • 6
  Zuzana Horňáková
  Adriana Kmecová
  klavír
 • 7
  Eva Hvizdová
  Liana Theisová
  spev
 • 8
  Iveta Kmecová
  Edita Jánošdeáková
  klavír
 • 9
  Timea Kocúreková
  Zuzana Jarolínová
  klavír
 • 10
  Mária Mačáková
  Gabriela Baxová
  keyboard
 • 11
  Ing. Miroslav Mižák
  Mgr. Terézia Gurbaľová
  klavír
 • 12
  Monika Olexová
  Gabriela Baxová
  keaboard
 • 13
  Marko Petruš
  Pavol Rozum
  kontrabas
 • 14
  Edita Trávníková
  Jarmila Stašíková
  klavír
 • 15
  MUDr. František Trebuňa
  Gabriela Baxová
  akordeón
 • 16
  Ing. Ondrej Turis
  Tomáš Morávek
  trúbka
 • 17
  Richard Záhumenský
  Mgr. Adriana Kubrická
  gitara

2013/2014 ABSOLVENTI - Primárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Adámyová Alexandra
  Onderišin Martin, Mgr.art.
  hra na klavíri
 • 2
  Babicová Diana
  Susová Iveta
  hra na gitare
 • 3
  Barloková Lucia
  Wukstová Božena
  hra na klavíri
 • 4
  Beke Branislav
  Stašíková Jarmila
  hra na klavíri
 • 5
  Benková Lucia
  Čepčániová Mária
  hra na violončele
 • 6
  Blašková Katarína
  Ondrušková Ivana, Mgr.
  hra na husliach
 • 7
  Bodová Klára
  Wukstová Božena
  hra na klavíri
 • 8
  Čambál Peter
  Kubrická Adriana, Mgr.
  hra na gitare
 • 9
  Červeňáková Petra
  Theisová Liana
  spev
 • 10
  Dančišin Róbert
  Jarolínová Zuzana
  hra na klavíri
 • 11
  Divoková Viktória
  Gombíková Henrieta,MgA.
  hra na husliach
 • 12
  Eliášová Tatiana
  Sklenková Ľudmila
  hra na zobcovej flaute
 • 13
  Gurbáľ Filip
  Rácz Imrich
  hra na gitare
 • 14
  Guzan Adam
  Kötelesová Nataša, Bc.
  hra na zobcovej flaute
 • 15
  Hajduková Terézia
  Rizmanová Magdaléna
  hra na zobcovej flaute
 • 16
  Hlaváčová Patrícia
  Tomová Svetlana
  spev
 • 17
  Hudáková Veronika
  Gurbaľová Terézia, Mgr.
  hra na klavíri
 • 18
  Kičurová Natália
  Popovičová Daniela
  spev
 • 19
  Kokuľa Adrián
  Baxová Gabriela
  hra na keyboarde
 • 20
  Köteles Bálint
  Kovácsová Edita
  hra na klavíri
 • 21
  Kováčová Michaela
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  hra na klavíri
 • 22
  Kovalčíková Ema
  Theisová Liana
  spev
 • 23
  Kudláč Peter
  Šandrik Ján
  hra na gitare
 • 24
  Kuliková Paulína
  Malinová Erika
  hra na klavíri
 • 25
  Lacová Anna
  Andrejkovičová Dagmar
  hra na klavíri
 • 26
  Lorková Lenka
  Kundraciková Helena, Mgr.
  hra na priečnej flaute
 • 27
  Macáková Slavomíra
  Ondrušková Ivana, Mgr.
  hra na gitare
 • 28
  Magulová Viktória
  Wukstová Božena
  hra na klavíri
 • 29
  Maťašová Michaela
  Andrejkovičová Dagmar
  hra na klavíri
 • 30
  Mihálik Martin
  Kenderešová Hedviga
  hra na klavíri
 • 31
  Mikolaj Pavol
  Bolf Martin, Mgr.
  hra na saxofóne
 • 32
  Mitrová Kristína
  Kenderešová Hedviga
  hra na klavíri
 • 33
  Nižník Matej
  Kötelesová Nataša, Bc.
  hra na zobcovej flaute
 • 34
  Olléová Viktória
  Kovácsová Edita
  hra na klavíri
 • 35
  Ostró Herbert
  Susová Iveta
  hra na gitare
 • 36
  Paralič Ján
  Kmecová Adriana
  hra na klavíri
 • 37
  Paraličová Paula
  Kmecová Adriana
  hra na klavíri
 • 38
  Redajová Paulína
  Kubrická Adriana, Mgr.
  hra na gitare
 • 39
  Repovský Miroslav
  Theisová Liana
  spev
 • 40
  Sabolová Rebeka
  Stašíková Jarmila
  hra na klavíri
 • 41
  Sekáčová Terézia
  Gurbaľová Terézia, Mgr.
  hra na klavíri
 • 42
  Slávik Timotej
  Kenderešová Hedviga
  hra na klavíri
 • 43
  Smolníková Emma
  Fetteriková Ľudmila
  hra na klavíri
 • 44
  Spišiaková Stanislava
  Gombíková Henrieta,MgA.
  hra na husliach
 • 45
  Stašš Martin
  Fetteriková Ľudmila
  hra na klavíri
 • 46
  Szarková Barbora
  Szarková Gabriela, Mgr.
  hra na klavíri
 • 47
  Šefranková Janka
  Jenčová Lucia, Bc.
  hra na klavíri
 • 48
  Štefko Erik
  Jusková Katarína, Mgr.
  spev
 • 49
  Tomášová Mária
  Kenderešová Hedviga
  hra na klavíri
 • 50
  Tresová Barbora
  Theisová Liana
  spev
 • 51
  Trifán Tomáš
  Susová Iveta
  hra na gitare
 • 52
  Urbán Ádám
  Sotáková Lucia, Mgr.
  hra na gitare
 • 53
  Zacharová Ema
  Macáková Mária
  hra na priečnej flaute

2013/2014 ABSOLVENTI - Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Abdi Dávid
  Grejtáková Karla, Mgr.
  hra na klavíri
 • 2
  Adamec Patrik
  Barthová Judita
  hra na klavíri
 • 3
  Bajusová Soňa
  Turošíková Zuzana
  hra na zobcovej flaute
 • 4
  Barabas Matej
  Jenčová Lucia, Bc., DiS art.
  hra na klavíri
 • 5
  Bardzáková Radoslava
  Lovašová Lucia, Mgr.
  hra na husliach
 • 6
  Brezová Martina
  Jenčová Lucia, Bc., DiS art.
  hra na klavíri
 • 7
  Čačková Laura Janka
  Sklenková Ľudmila
  hra na zobcovej flaute
 • 8
  Diňová Jarmila
  Poklembová Miriam
  hra na klavíri
 • 9
  Dobrodenková Beáta
  Rácz Imrich
  hra na gitare
 • 10
  Dobrovičová Martina
  Macáková Mária
  hra na zobcovej flaute
 • 11
  Duditšová Hana
  Čepeľová Mária
  hra na klavíri
 • 12
  Duditšová Zuzana
  Čepeľová Mária
  hra na klavíri
 • 13
  Dziaková Radka
  Szarková Gabriela, Mgr.
  hra na klavíri
 • 14
  Elischer Samuel
  Barthová Judita
  hra na klavíri
 • 15
  Erdélyi Dorottya
  Bandurová Eva, Mgr.
  hra na klavíri
 • 16
  Fabianová Katarína
  Popovičová Daniela
  spev
 • 17
  Gajdošová Judita
  Lovašová Lucia, Mgr.
  hra na husliach
 • 18
  Galdunová Martina
  Marjaková Marta, PaedDr.
  hra na klavíri
 • 19
  Gazdagová Laura
  Theisová Liana
  spev
 • 20
  Gerendová Karin
  Wukstová Božena
  hra na klavíri
 • 21
  Hadbavná Júlia Sofia
  Santovjáková Jana, Mgr.
  hra na zobcovej flaute
 • 22
  Hakulinová Stanislava
  Kalinová Lucia
  hra na klavíri
 • 23
  Hálasz Hugo
  Gombíková Henrieta, MgA.
  hra na husliach
 • 24
  Hančikovský Daniel
  Popovič Mikuláš
  hra na trúbke
 • 25
  Herczeg Maximilián
  Meščan Marcel
  hra na gitare
 • 26
  Hidasiová Viktória
  Čepčániová Mária
  hra na violončele
 • 27
  Horkavý Richard
  Kenderešová Hedviga
  hra na klavíri
 • 28
  Hurajová Katarína
  Kundraciková Helena, Mgr.
  hra na zobcovej flaute
 • 29
  Hyková Annamária
  Czimová Alžbeta
  hra na husliach
 • 30
  Jágerová Žofia
  Ondrušková Ivana, Mgr. DiS. art.
  hra na husliach
 • 31
  Jamborová Natália
  Jarolínová Zuzana
  hra na klavíri
 • 32
  Jarabáková Barbora
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  hra na klavíri
 • 33
  Kaminský Tadeáš
  Jarolínová Zuzana
  hra na klavíri
 • 34
  Kaščáková Lenka
  Turošíková Zuzana
  hra na zobcovej flaute
 • 35
  Kmecová Sára
  Kalinová Lucia
  hra na klavíri
 • 36
  Kofčáková Barbora
  Fetteriková Ľudmila
  hra na klavíri
 • 37
  Koribská Katarína
  Macáková Mária
  hra na zobcovej flaute
 • 38
  Köteles Lilla
  Kötelesová Nataša, Bc.
  hra na zobcovej flaute
 • 39
  Kovaľová Nicole
  Grejtáková Karla, Mgr.
  hra na klavíri
 • 40
  Kozáková Katarína
  Andrejkovičová Dagmar
  hra na klavíri
 • 41
  Kupková Anna
  Ondrušková Ivana, Mgr. DiS. art.
  hra na husliach
 • 42
  Kurucová Johana
  Fetteriková Ľudmila
  hra na klavíri
 • 43
  Mamčaková Nina
  Kundraciková Helena, Mgr.
  hra na zobcovej flaute
 • 44
  Marcinová Natália
  Jusková Katarína, Mgr.
  spev
 • 45
  Martončíková Kristína
  Marjaková Marta, PaedDr.
  hra na klavíri
 • 46
  Matušková Zuzana
  Meščan Marcel
  hra na gitare
 • 47
  Meľuch Erik
  Poklembová Miriam
  hra na klavíri
 • 48
  Merta Karol
  Jánošdeáková Edita
  hra na klavíri
 • 49
  Ondovčík Samuel
  Meščan Marcel
  hra na gitare
 • 50
  Palaščáková Paulína
  Kalinová Lucia
  hra na klavíri
 • 51
  Pándy Maximilián
  Kubrická Adriana, Mgr.
  hra na gitare
 • 52
  Pándy Michal
  Kendereš Peter
  hra na saxofóne
 • 53
  Pándy Peter
  Bandurová Eva, Mgr.
  hra na klavíri
 • 54
  Planetová Katarína
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  hra na klavíri
 • 55
  Plichta Vladimír
  Baxová Gabriela
  hra na akordeóne
 • 56
  Podhajecký Viliam
  Olšanský Miroslav
  hra na gitare
 • 57
  Poliačiková Gabriela
  Susová Iveta
  hr a na gitare
 • 58
  Polomská Anetta
  Andrejkovičová Dagmar
  hra na klavíri
 • 59
  Popovič Dávid
  Andrejkovičová Dagmar
  hra na klavíri
 • 60
  Priezvisko ameno žiaka
  Priezvisko a meno učiteľa
  Predmet
 • 61
  Puchý Simon
  Olšanský Miroslav
  hra na gitare
 • 62
  Puchý Viktor
  Rácz Imrich
  hra na gitare
 • 63
  Rajdošová Emily
  Wukstová Božena
  hra na klavíri
 • 64
  Rak Erik
  Gombíková Henrieta, MgA.
  hra na husliach
 • 65
  Redaj Adam
  Kubrická Adriana, Mgr.
  hra na gitare
 • 66
  Rišková Emma
  Jenčová Lucia, Bc., DiS art.
  hra na klavíri
 • 67
  Rolík Jakub
  Jánošdeáková Edita
  hra na klavíri
 • 68
  Sabolová Darina
  Jenčová Lucia, Bc., DiS art.
  hra na klavíri
 • 69
  Salzerová Dorota
  Ondrušková Ivana, Mgr. DiS. art.
  hra na husliach
 • 70
  Samčíková Katarína
  Sklenková Ľudmila
  hra na zobcovej flaute
 • 71
  Sedláčková Lili
  Czimová Alžbeta
  hra na husliach
 • 72
  Sedláková Kristína
  Turošíková Zuzana
  hra na zobcovej flaute
 • 73
  Serečun Samuel
  Baxová Gabriela
  hra na akordeóne
 • 74
  Sirotňák Jonáš
  Jenčová Lucia, Bc., DiS art.
  hra na klavíri
 • 75
  Sojková Kristína
  Longauerová Dana
  hra na zobcovej flaute
 • 76
  Sokolová Laura
  Bandurová Eva, Mgr.
  hra na klavíri
 • 77
  Spurná Ema
  Jusková Katarína, Mgr.
  spev
 • 78
  Szabóová Eva
  Sotáková Lucia, Mgr.
  hra na gitare
 • 79
  Šafránek Adrian Christopher
  Vacová Diana, JUDr.
  hra na klavíri
 • 80
  Šajgalová Lili-Ella
  Theisová Liana
  spev
 • 81
  Ščambora Samuel
  Jenčová Lucia, Bc., DiS art.
  hra na klavíri
 • 82
  Škvarla Ondrej
  Gombíková Henrieta, MgA.
  hra na husliach
 • 83
  Štefanko Marek
  Stašíková Jarmila
  hra na klavíri
 • 84
  Šterbák Radoslav
  Žitvová Anna
  hra na klavíri
 • 85
  Štieberová Michaela
  Andrejkovičová Dagmar
  hra na klavíri
 • 86
  Tomášová Miriam
  Kalinová Lucia
  hra na klavíri
 • 87
  Tvarožek Teodor
  Szarková Gabriela, Mgr.
  hra na klavíri
 • 88
  Vaľko František
  Baxová Gabriela
  hra na akordeóne
 • 89
  Vasiľáková Radka
  Šandrik Ján
  hr a na gitare
 • 90
  Vavra Jakub
  Ondrušková Ivana, Mgr. DiS. art.
  hra na husliach
 • 91
  Vinterová Viktória
  Szarková Gabriela, Mgr.
  hra na klavíri
 • 92
  Vojtko Jaromír
  Sotáková Lucia, Mgr.
  hra na gitare
 • 93
  Zboján Martin
  Kovácsová Edita
  hra na klavíri
 • 94
  Žatko Tomáš
  Poklembová Miriam
  hra na klavíri

2013/2014 ABSOLVENTI II. STUPEŇ

 • 1
  Badiarová Soňa
  Kubrická Adriana, Mgr.
  hra na gitare
 • 2
  Bednaříková Alena
  Longauerová Dana
  hra na zobcovej flaute
 • 3
  Černák Ján
  Kundraciková Helena, Mgr.
  hra na priečnej flaute
 • 4
  Dzugasová Kristína
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  hra na klavíri
 • 5
  Eštoková Ester
  Čepčániová Mária
  hra na violončele
 • 6
  Harakaľová Annamária
  Kmecová Adriana
  hra na klavíri
 • 7
  Chovanec Aleš
  Malinová Erika
  hra na klavíri
 • 8
  Ivanová Gabriela
  Kenderešová Hedviga
  hra na klavíri
 • 9
  Kőtelesová Enikő
  Marjaková Marta, PaedDr.
  hra na klavíri
 • 10
  Mertová Lukrécia
  Jánošdeáková Edita
  hra na klavíri
 • 11
  Mihok Marek
  Wukstová Božena
  hra na klavíri
 • 12
  Moroz Michael
  Jánošdeáková Edita
  hra na klavíri
 • 13
  Pitoňák Martin
  Sotáková Lucia, Mgr.
  hra na gitare
 • 14
  Repaszká Viktória
  Čepčániová Mária
  hra na violončele
 • 15
  Solárik Richard
  Popovič Mikuláš
  hra na trúbke
 • 16
  Spišák Matúš
  Popovič Mikuláš
  hra na trúbke

2013/2014 ABSOLVENTI ŠpD

 • 1
  Beke Peter
  Onofrejová Ľubica
  hra na klavíri
 • 2
  Blanár Marián
  Meščan Marcel
  hra na gitare
 • 3
  Bodnár David
  Rácz Imrich
  hra na elektrickej gitare
 • 4
  Bolvanová Zuzana
  Marjaková Marta, PaedDr.
  hra na klavíri
 • 5
  Fakhouriová Diana
  Čepčániová Mária
  hra na violončele
 • 6
  Gašparová Andrea
  Brožková Mária
  hra na klavíri
 • 7
  Gerendová Laura
  Szarková Gabriela, Mgr.
  hra na klavíri
 • 8
  Gofus Ján
  Jusková Katarína, Mgr.
  spev
 • 9
  Guzanová Michaela
  Kőtelesová Nataša, Bc.
  hra na flaute
 • 10
  Kábrtová Katarína
  Theisová Liana
  spev
 • 11
  Rajňák Tomáš
  Lattáková Jana, Mgr. art.
  hra na husliach
 • 12
  Šoltésová Nikola
  Theisová Liana
  spev
 • 13
  Vajdová Viktória
  Jánošdeáková Edita
  hra na klavíri
 • 14
  Vanik Vladimír, Ing.
  Jarolínová Zuzana
  hra na klavíri
 • 15
  Vitkovská Andrea
  Baxová Gabriela
  hra na keyboarde

2014/2015 ABSOLVENTI - Primárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Gajdošová Katarína Teodora
  Popovič Mikuláš
  Hra na lesnom rohu
 • 2
  Glaubicová Štefánia
  Longauerová Dana
  Hra na flaute
 • 3
  Hudáková Petronela
  Kötelesová Nataša , Mgr. art.
  Hra na flaute
 • 4
  Petrušková Mária
  Kötelesová Nataša , Mgr. art.
  Hra na flaute
 • 5
  Rošák Pavol
  Bolf Martin, Mgr.
  Hra na saxofóne
 • 6
  Vargová Zuzana
  Kundraciková Helena,Mgr.
  Hra na flaute

2014/2015 ABSOLVENTI - Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

 • 1
  Bačkorová Barbora
  Onofrejová Ľubica
  Hra na klavíri
 • 2
  Bayalinová Lívia
  Grejtáková Karla, Mgr.
  Hra na klavíri
 • 3
  Benke Jakub
  Poklembová Miriam
  Hra na klavíri
 • 4
  Benková Ema
  Czimová Alžbeta
  Hra na husliach
 • 5
  Beňová Barbora
  Bolf Martin, Mgr.
  Hra na saxofóne
 • 6
  Bodo Benjamín
  Hoza Michal
  Hra na gitare
 • 7
  Brutovská Alexandra
  Gombíková Henrieta, MgA.
  Hra na husliach
 • 8
  Burkus Radovan
  Sotáková Lucia, Mgr.
  Hra na gitare
 • 9
  Buša Simon
  Kendereš Peter
  Hra na saxofóne
 • 10
  Csala Bence
  Rizmanová Magdaléna
  Hra na zobcovej flaute
 • 11
  Duna Samuel
  Šandrik Ján
  Hra na gitare
 • 12
  Džubáková Stanislava
  Jusková Katarína, Mgr.
  Spev
 • 13
  Falisová Kristína
  Sklenková Ľudmila
  Hra na zobcovej flaute
 • 14
  Fedák Matej
  Ondrušková Ivana, Mgr., DiS.art.
  Hra na husliach
 • 15
  Fekete Eduard
  Bolf Martin, Mgr.
  Hra na klarinete
 • 16
  Fotulová Lujza
  Malinová Erika
  Hra na klavíri
 • 17
  Frementitisová Anna
  Adamová Anita, Bc.
  Hra na klavíri
 • 18
  Gablyászová Edina Lilla
  Kötelesová Nataša, Mgr. art.
  Hra na zobcovej flaute
 • 19
  Geregová Veronika
  Lovašová Lucia, Mgr.
  Hra na husliach
 • 20
  Gibalová Simona
  Susová Iveta
  Hra na gitare
 • 21
  Halušková Anna
  Samborskyy Oleksandr, Mgr. art.
  Hra na trúbke
 • 22
  Haluza Tomáš
  Hrunčáková Eva, PaedDr.
  Hra na klavíri
 • 23
  Hanispalová Lucia
  Kalinová Lucia
  Hra na klavíri
 • 24
  Horňáková Viktória
  Poklembová Miriam
  Hra na klavíri
 • 25
  Hronský Damián
  Marjaková Marta, PaedDr.
  Hra na klavíri
 • 26
  Hudáková Zuzana
  Onofrejová Ľubica
  Hra na klavíri
 • 27
  Hudymáčová Petra
  Macáková Mária
  Hra na zobcovej flaute
 • 28
  Illés Dávid
  Grejtáková Karla, Mgr.
  Hra na klavíri
 • 29
  Jakubišinová Karolína
  Kundraciková Helena, Mgr.
  Hra na zobcovej flaute
 • 30
  Juhásová Viktória
  Santovjáková Jana, Mgr.
  Hra na zobcovej flaute
 • 31
  Juščák Martin
  Bolf Martin, Mgr.
  Hra na klarinete
 • 32
  Kaliariková Timea
  Kalinová Lucia
  Hra na klavíri
 • 33
  Kerpčar Juraj
  Turošíková Zuzana
  Hra na zobcovej flaute
 • 34
  Kmecová Sandra
  Kubrická Adriana, Mgr.
  Hra na gitare
 • 35
  Knutová Martina
  Szarková Gabriela, Mgr.
  Hra na klavíri
 • 36
  Kontúr Jakub
  Jánošdeáková Edita
  Hra na klavíri
 • 37
  Košiar Marek
  Fetteriková Ľudmila
  Hra na klavíri
 • 38
  Kötelesová Mária
  Kötelesová Nataša, Mgr. art.
  Hra na flaute
 • 39
  Kövariová Anna Mária
  Jenčová Lucia, Mgr., DiS.art
  Hra na klavíri
 • 40