Rada rodičov

Výbor rady rodičov občianskeho združenia rodičov a priateľov hudby a umenia

Predseda

 • Iveta Grešová

Podpredseda

 • Mgr. art. Katarína Rostášová

Pokladník

 • Mgr. Monika Kontúrová

Členovia

 • Ing. Mária Čechová
 • doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD.
 • Ing. Dária Doliňáková
 • Lucia Kalinová, DiS. art.
 • Erika Malinová, DiS. art.
 • PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.

Za členov revíznej komisie boli zvolení

Predseda

 • MUDr., Mgr. Mária Domaracká

Členovia

 • Mgr. Monika Brancati
 • Ing. Dušana Matuová