Súbory a orchestre

Na škole pôsobia tieto orchestre a súbory

MUSICA PICCOLINO

Mgr. I. Ondrušková, DiS. art.

MUSICA PICCOLO

Mgr. I. Ondrušková, DiS. art.

MUSICA IUVENALIS

Mgr. art. I. Dohovič, PhD.

FANFÁROVÝ SÚBOR

M. Popovič, DiS. art.

CANDY BAND

P. Kendereš, DiS. art.

SEXTO CORDES CASSOVIA

MgA. Jozef Haluza