Novinky

Voľné miesta na hudobný odbor

Milí rodičia a žiaci,

oznamujeme Vám, že máme ešte posledné voľné miesta na nasledujúce hudobné nástroje a spev:

  • Gitara
  • Zobcová flauta
  • Akordeón
  • Spev

Ak máte záujem prihlásiť sa alebo získať viac informácií, neváhajte nás kontaktovať na riaditel.zuske@gmail.com

Tešíme sa na nových talentovaných žiakov!