Koncerty

Interný koncert

každý Štvrtok

17:00 hod

prípadne 16:30 a 18:30

koncertná sála školy

Tematický alebo interný koncert

každý Utorok

17:00 hod

prípadne 16:30 a 18:30

koncertná sála školy