Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

ZML_06_2018: 2018/102
ZML_06_2018: 2018/102
ZmluvySenzio, s. r. o.50178296bez sumy EUR
s DPH
25.05.2018
Predmet: zmluva o spracávaní osobných údajov (iZUŠ)

ZML_06_2018: 2018/102 - Senzio, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML_06_2018: 2018/102
Číslo zmluvy: 
ZML_06_2018: 2018/102
Predmet: 
zmluva o spracávaní osobných údajov (iZUŠ)
Cena: 
bez sumy
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
piatok, 25 máj, 2018
Dátum podpisu: 
piatok, 25 máj, 2018
Platnosť OD: 
piatok, 25 máj, 2018
Platnosť DO: 
pondelok, 31 december, 2018
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom pre vedení školskej matriky žiakov ZUŠ Márie Hemerkovej v Programe iZUŠ (Riadiaci a informačný systém základných umeleckých škôl).
Rok: 
2018
Typ: 
zmluva
Zmluvné strany: 
Senzio, s. r. o, 958 41 Veľké Uherce č. 137 (zastúpenie: Ing. Andrej Valuch, konateľ) a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpenie: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka).
ZML_05_2018: 2018/090
ZML_05_2018: 2018/090
ZmluvyCUBS plus, s. r. o.46943404360,00 EUR
s DPH
10.05.2018
Predmet: zmluva o dielo

ZML_05_2018: 2018/090 - CUBS plus, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML_05_2018: 2018/090
Číslo zmluvy: 
ZML_05_2018: 2018/090
Predmet: 
zmluva o dielo
Cena: 
360,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 10 máj, 2018
Dátum podpisu: 
piatok, 4 máj, 2018
Platnosť OD: 
piatok, 4 máj, 2018
Platnosť DO: 
utorok, 31 júl, 2018
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
Zmluva na vykonanie vstupného auditu a vypracovanie dokumentácie k zabezpečeniu ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu č. 2016/679 a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rok: 
2018
Typ: 
zmluva o dielo
Zmluvné strany: 
CUBS plus, s. r. o., Masarykova 21, 040 01 Košice (zastúpenie: Mgr. Jaroslav Dzurik, konateľ spoločnosti) a ZUŠ Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpenie: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka školy)
ZML_04_2018: 2018/094
40N
ZmluvyŠtátna filharmónia Košice164844493,97 EUR
s DPH
09.05.2018
Predmet: prenájom priestorov a služieb v Dome umenia

40N - Štátna filarmónia Košice

Interné číslo: 
ZML_04_2018: 2018/094
Číslo zmluvy: 
40N
Predmet: 
prenájom priestorov a služieb v Dome umenia
Cena: 
493,97
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
streda, 9 máj, 2018
Dátum podpisu: 
pondelok, 7 máj, 2018
Platnosť OD: 
pondelok, 7 máj, 2018
Platnosť DO: 
pondelok, 7 máj, 2018
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb v Dome umenia na Moyzesovej 66 v Košiciach za účelom Verejného žiackeho koncertu školy na deň 04.05.2018.
Rok: 
2018
Typ: 
zmluva
Zmluvné strany: 
Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice (PaedDr. Mgr. art. Július Klein, riaditeľ, kompetentný konať Ing. Jaroslav Hantke, vedúci technicko-hospod. správy) a ZUŠ M. Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka)
ZML_03_2018: 2018/046
ZML_03_2018: 2018/046
ZmluvyŠEVT, a. s.31331131cca 700,00 ročne EUR
s DPH
19.02.2018
Predmet: rámcová kúpna zmluva

ZML_03_2018: 2018/046 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
ZML_03_2018: 2018/046
Číslo zmluvy: 
ZML_03_2018: 2018/046
Predmet: 
rámcová kúpna zmluva
Partner: 
Cena: 
cca 700,00 ročne
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 február, 2018
Dátum podpisu: 
pondelok, 19 február, 2018
Platnosť OD: 
pondelok, 19 február, 2018
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
ročne
Poznámka: 
Rámcová kúpna zmluva uzavretá na dobu neurčitú týkajúca sa dodávky školských tlačív, úhrady zálohovými faktúrami.
Rok: 
2018
Typ: 
rámcová kúpna zmluva
Zmluvné strany: 
ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, Bratislava, prevádzka: Cementárenská cesta 16,074 72 Banská Bystrica (zastúpenie: Ing. Eva Kamenská) a ZUŠ Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpenie: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka)
ZML_02_2018: 2018/022-KZ 7/2017/AK
KZ 7/2017/AK
ZmluvyU. S. Steel Košice, s. r. o.3619922261,20 EUR
s DPH
23.01.2018
Predmet: kúpna zmluva na výpočtovú techniku

KZ 7/2017/AK - U. S. Steel Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML_02_2018: 2018/022-KZ 7/2017/AK
Číslo zmluvy: 
KZ 7/2017/AK
Predmet: 
kúpna zmluva na výpočtovú techniku
Cena: 
61,20
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
utorok, 23 január, 2018
Dátum podpisu: 
pondelok, 22 január, 2018
Platnosť OD: 
pondelok, 22 január, 2018
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
Kúpna zmluva vyradenej výpočtovej techniky: Monitory HP 17'': cena 3 € bez DPH=3,60 € s DPH; POČET 3 ks, Cena s DPH spolu: 10,80 €; Stolové počítače: HP DC 5700, klávesnica, myš, cena 9 € bez DPH=10,80 € s DPH: POČET 2 ks; Cena s DPH spolu: 21,60 €; Notebooky: HP 6910p, cena 12 € bez DPH=14,40 € s DPH: POČET 2 ks; Cena s DPH spolu: 28,80 €; Cena s DPH celkom: 61,20 eur.
Rok: 
2018
Typ: 
kúpna zmluva
Zmluvné strany: 
U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice (zastúpenie: RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA, konateľ, Ing. Ján Bača, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy) a ZUŠ M. Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpenie: Jana Fričová, DiS. art.)
ZML_01_2018: 2018/004
ZML_01_2018: 2018/004
ZmluvyWolters Kluwer, s. r. o.3134826272,00 EUR
s DPH
22.01.2018
Predmet: zmluva o úhrade preddavkov

ZML_01_2018: 2018/004 - Wolters Kluwer, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML_01_2018: 2018/004
Číslo zmluvy: 
ZML_01_2018: 2018/004
Predmet: 
zmluva o úhrade preddavkov
Cena: 
72,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 22 január, 2018
Dátum podpisu: 
utorok, 16 január, 2018
Platnosť OD: 
utorok, 16 január, 2018
Platnosť DO: 
pondelok, 31 december, 2018
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
Zmluva o úhrade zálohovej faktúry za predplatné mesačného časopisu Manažment školy v praxi na rok 2018.
Rok: 
2018
Typ: 
zmluva
Zmluvné strany: 
Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava (zastúpenie: nečitateľný podpis) a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpenie: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka školy)
ZML_14_2017: 2017/183
ZML_14_2017: 2017/183
ZmluvyLomtec.com, a. s.35795174720,00 EUR
s DPH
14.12.2017
Predmet: služba správa registratúry a elektronických podaní

ZML_14_2017: 2017/183 - Lomtec.com, a. s.

Interné číslo: 
ZML_14_2017: 2017/183
Číslo zmluvy: 
ZML_14_2017: 2017/183
Predmet: 
služba správa registratúry a elektronických podaní
Cena: 
720,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 14 december, 2017
Dátum podpisu: 
štvrtok, 14 december, 2017
Platnosť OD: 
štvrtok, 14 december, 2017
Platnosť DO: 
pondelok, 31 december, 2018
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 14.12.2017 o zriadení služby správa registratúry a elektronických podaní.
Rok: 
2017
Zmluvné strany: 
Lomtec.com, a. s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava (zastúpenie: Mgr. Miroslav Ličko- predseda predstavenstva, Mgr. Miroslav Sedlák- podpredseda predstavenstva a ZUŠ Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpenie: Jana Fričová, DiS. art.,riad.)
ZML_13_2017: 2017/179. č. 2600052015
ZML_13_2017: 2017/179. č. 2600052015
ZmluvyCentrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice35542781305,72 EUR
DPH sa neuplatňuje
12.12.2017
Predmet: dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML_13_2017: 2017/179. č. 2600052015 - Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

Interné číslo: 
ZML_13_2017: 2017/179. č. 2600052015
Číslo zmluvy: 
ZML_13_2017: 2017/179. č. 2600052015
Predmet: 
dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
Cena: 
305,72
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
utorok, 12 december, 2017
Dátum podpisu: 
utorok, 12 december, 2017
Platnosť OD: 
utorok, 12 december, 2017
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
mesačne
Poznámka: 
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2600052015 o nájme nebytových priestorov pre elokované pracovisko školy v objekte CVČ na Juhoslovanskej 2, 040 13 Košice. Zmena sa týka zníženiu mesačných poplatkov za prenájom a služby zo 438,53 € mesačne na 305,72 € mesačne.
Rok: 
2017
Typ: 
dodatok
Zmluvné strany: 
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice (zastúpenie: PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka) a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpenie: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka)
ZML_12_2017: 2017/177. č. 100N
ZML_12_2017: 2017/177. č. 100N
ZmluvyŠtátna filharmónia Košice164844617,76 EUR
s DPH
06.12.2017
Predmet: prenájom priestorov a služby v Dome umenia

ZML_12_2017: 2017/177. č. 100N - Štátna filarmónia Košice

Interné číslo: 
ZML_12_2017: 2017/177. č. 100N
Číslo zmluvy: 
ZML_12_2017: 2017/177. č. 100N
Predmet: 
prenájom priestorov a služby v Dome umenia
Cena: 
617,76
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 december, 2017
Dátum podpisu: 
pondelok, 4 december, 2017
Platnosť OD: 
pondelok, 4 december, 2017
Platnosť DO: 
pondelok, 4 december, 2017
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb v Dome umenia na Moyzesovej 66 v Košiciach za účelom Verejného žiackeho koncertu školy na deň 4.12.2017.
Rok: 
2017
Typ: 
zmluva
Zmluvné strany: 
Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice (PaedDr. Mgr. art. Július Klein, riaditeľ, kompetentný jednať Ing. Jaroslav Hantke, správca) a ZUŠ M. Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka)
ZML_11_2017_0911916157_happy-xs-mini (2017/170)
ZML_11_2017_0911916157_Happy XS mini (2017/170)
ZmluvySlovak Telekom, a. s., (3)35763469-50,00 EUR
s DPH
29.11.2017
Predmet: mobilný telefón 0911 916 157-zmena programu

ZML_11_2017_0911916157_Happy XS mini (2017/170) - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
ZML_11_2017_0911916157_happy-xs-mini (2017/170)
Číslo zmluvy: 
ZML_11_2017_0911916157_Happy XS mini (2017/170)
Predmet: 
mobilný telefón 0911 916 157-zmena programu
Cena: 
-50,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
streda, 29 november, 2017
Dátum podpisu: 
streda, 29 november, 2017
Platnosť OD: 
streda, 29 november, 2017
Platnosť DO: 
piatok, 29 november, 2019
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
mesačne
Poznámka: 
Zmena programu mobilného telefónu č. 0911 916 157 (zástupkyňa riaditeľky školy) z Happy XS mini NAJ na Happy XS Mini a predĺženie viazanosti na 24 mesiacov.
Rok: 
2017
Typ: 
dodatok
Zmluvné strany: 
Slovak Telekom, a. s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (zastúpenie Silvia Haburaj, kód predajcu Telesales VSE Rep_41344) a ZUŠ M. Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka)
ZML_10_2017_0911151785_happy-xs-mini (2017/169)
ZML_10_2017_0911151785_Happy XS mini (2017/169)
ZmluvySlovak Telekom, a. s., (3)35763469-50,00 EUR
s DPH
29.11.2017
Predmet: mobilný telefón 0911 151 785-predĺženie programu

ZML_10_2017_0911151785_Happy XS mini (2017/169) - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
ZML_10_2017_0911151785_happy-xs-mini (2017/169)
Číslo zmluvy: 
ZML_10_2017_0911151785_Happy XS mini (2017/169)
Predmet: 
mobilný telefón 0911 151 785-predĺženie programu
Cena: 
-50,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
streda, 29 november, 2017
Dátum podpisu: 
streda, 29 november, 2017
Platnosť OD: 
streda, 29 november, 2017
Platnosť DO: 
piatok, 29 november, 2019
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
mesačne
Poznámka: 
Zmena programu mobilného telefónu č. 0911 151 785 (riaditeľka školy) z Happy XS mini NAJ na Happy XS mini. Doba viazanosti 24 mesiacov
Rok: 
2017
Typ: 
dodatok
Zmluvné strany: 
Slovak Telekom, a. s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (zastúpenie Silvia Haburaj, kód predajcu Telesales VSE Rep_41344) a ZUŠ M. Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka)
ZML_09_2017_0903101742_happy-m (2017/168)
ZML_09_2017_0903101742_Happy M (2017/168)
ZmluvySlovak Telekom, a. s., (3)35763469-120,00 EUR
s DPH
28.11.2017
Predmet: program Happy M k novej SIM karte 0903 101 742

ZML_09_2017_0903101742_Happy M (2017/168) - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
ZML_09_2017_0903101742_happy-m (2017/168)
Číslo zmluvy: 
ZML_09_2017_0903101742_Happy M (2017/168)
Predmet: 
program Happy M k novej SIM karte 0903 101 742
Cena: 
-120,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
utorok, 28 november, 2017
Dátum podpisu: 
utorok, 28 november, 2017
Platnosť OD: 
utorok, 28 november, 2017
Platnosť DO: 
štvrtok, 28 november, 2019
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
mesačne
Poznámka: 
Zmluva na novú SIM kartu 0903 101 742 s aktiváciou programu Happy M. Viazanosť 24 mesiacov.
Rok: 
2017
Typ: 
zmluva
Zmluvné strany: 
Slovak Telekom, a. s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (zastúpenie Silvia Haburaj, kód predajcu Telesales VSE Rep_41344) a ZUŠ M. Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka)
ZML_08_2017_0911801191_happy-s (2017/167)
ZML_08_2017_0911801191_Happy S (2017/167)
ZmluvySlovak Telekom, a. s., (3)35763469-120,00 EUR
s DPH
28.11.2017
Predmet: mobilný telefón-zmena programu k mobilnému číslu 0911 801 191

ZML_08_2017_0911801191_Happy S (2017/167) - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
ZML_08_2017_0911801191_happy-s (2017/167)
Číslo zmluvy: 
ZML_08_2017_0911801191_Happy S (2017/167)
Predmet: 
mobilný telefón-zmena programu k mobilnému číslu 0911 801 191
Cena: 
-120,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
utorok, 28 november, 2017
Dátum podpisu: 
utorok, 28 november, 2017
Platnosť OD: 
utorok, 28 november, 2017
Platnosť DO: 
štvrtok, 28 november, 2019
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
mesačne
Poznámka: 
Zmena programu mobilného telefónu č. 0911 801 191 (2. zástupkyňa školy) z Happy S NAJ na Happy S, viazanosť 24 mesiacov.
Rok: 
2017
Typ: 
dodatok
Zmluvné strany: 
Slovak Telekom, a. s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (zastúpenie Silvia Haburaj, kód predajcu Telesales VSE Rep_41344) a ZUŠ M. Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka)
ZML_07_2017 (2017/146)
ZML_07_2017_17/NZ/NP/2016
ZmluvyBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186844939,74 mesačne EUR
s DPH
06.10.2017
Predmet: dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov

ZML_07_2017_17/NZ/NP/2016 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML_07_2017 (2017/146)
Číslo zmluvy: 
ZML_07_2017_17/NZ/NP/2016
Predmet: 
dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov
Cena: 
4939,74 mesačne
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 október, 2017
Dátum podpisu: 
piatok, 6 október, 2017
Platnosť OD: 
piatok, 6 október, 2017
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
mesačne
Poznámka: 
Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 17/NZ/NP/2016 sa týka rozšírenie prenajatých nebytových priestorov o jednu miestnosť č. 0.4 na prízemí v trakte A, čím sa zvýšila výmera prenajatých priestorov z 1 229,50 m2 na 1 261,20m2 s podielom na spoločných priestoroch z 432,42 m2 na 448,71 m2.
Rok: 
2017
Typ: 
dodatok č. 1
Zmluvné strany: 
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice (zastúpenie: Ing. Róbert Ujpál, konateľ) a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpenie: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka)
ZML_06_2017 (2017/124)
ZML_06_2017_QUO-38955-Y5B2/0
ZmluvyMEDIATEL, s. r. o.35859415309,60 EUR
s DPH
08.08.2017
Predmet: inzercia Mediatel na rok 2018

ZML_06_2017_QUO-38955-Y5B2/0 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML_06_2017 (2017/124)
Číslo zmluvy: 
ZML_06_2017_QUO-38955-Y5B2/0
Predmet: 
inzercia Mediatel na rok 2018
Cena: 
309,60
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
utorok, 8 august, 2017
Dátum podpisu: 
utorok, 8 august, 2017
Platnosť OD: 
utorok, 8 august, 2017
Platnosť DO: 
utorok, 8 august, 2017
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
Inzercia MediatelYext Budget1 na rok 2018 pre zákazníka CMR-0009-3299 so službou prepojenia linku www.zuske.sk, pre Google My Business.
Rok: 
2017
Typ: 
zmluva
Zmluvné strany: 
MEDIATEL, s. r. o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava (Tomáš Šimáně) a ZUŠ M. Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka)
ZML_05_2017 (2017/118)
ZML_05_2017 (2017/118)
ZmluvySenzio, s. r. o.50178296bez poplatku EUR
DPH sa neuplatňuje
18.07.2017
Predmet: zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov v iZUŠ

ZML_05_2017 (2017/118) - Senzio, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML_05_2017 (2017/118)
Číslo zmluvy: 
ZML_05_2017 (2017/118)
Predmet: 
zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov v iZUŠ
Cena: 
bez poplatku
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
utorok, 18 júl, 2017
Dátum podpisu: 
sobota, 1 júl, 2017
Platnosť OD: 
sobota, 1 júl, 2017
Platnosť DO: 
nedeľa, 31 december, 2017
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
ročne
Poznámka: 
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom je na dobu určitú od 1.7.2017 do 31.12.2017 s tým, že ak druhá stana nedostane písemné oznámenie, že netrvá na predĺžení zmluvy, zmluva sa automaticky predlžuje na dobu neurčitú.
Rok: 
2017
Typ: 
zmluva
Zmluvné strany: 
Senzio, s. r. o, 958 41 Veľké Uherce č. 137 (zastúpenie: Ing. Andrej Valuch, konateľ) a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpenie: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka).
ZML_04_2017 (2017/117)
ZML_04_2017 (2017/117)
ZmluvySenzio, s. r. o.50178296do 900 žiakov mesačne 85,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
18.07.2017
Predmet: sublicenčná zmluva na používanie programu iZUŠ

ZML_04_2017 (2017/117) - Senzio, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML_04_2017 (2017/117)
Číslo zmluvy: 
ZML_04_2017 (2017/117)
Predmet: 
sublicenčná zmluva na používanie programu iZUŠ
Cena: 
do 900 žiakov mesačne 85,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
utorok, 18 júl, 2017
Dátum podpisu: 
sobota, 1 júl, 2017
Platnosť OD: 
sobota, 1 júl, 2017
Platnosť DO: 
nedeľa, 31 december, 2017
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
ročne
Poznámka: 
Sublicenčná zmluva na používanie riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl-iZUŠ. Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2017 s tým, že ak do 1 mesiaca pred ukončením platnosti druhá strane neobdrží písomné oznámenie, že netrvá na predĺžení zmluvy, táto sa automaticky predlžuje na dobu určitú.
Rok: 
2017
Typ: 
zmluva
Zmluvné strany: 
Senzio, s. r. o, 958 41 Veľké Uherce č. 137 (zastúpenie: Ing. Andrej Valuch, konateľ) a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpenie: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka).
ZML_03_2017 (2017/105)
ZML_03_2017_2029086709_0556227431
ZmluvySlovak Telekom, a. s., (3)3576346939,99 EUR
s DPH
23.06.2017
Predmet: pevná telefónna linka Biznis linka L a internet

ZML_03_2017_2029086709_0556227431 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
ZML_03_2017 (2017/105)
Číslo zmluvy: 
ZML_03_2017_2029086709_0556227431
Predmet: 
pevná telefónna linka Biznis linka L a internet
Cena: 
39,99
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
piatok, 23 jún, 2017
Dátum podpisu: 
piatok, 23 jún, 2017
Platnosť OD: 
piatok, 23 jún, 2017
Platnosť DO: 
nedeľa, 23 jún, 2019
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
mesačne
Poznámka: 
Dodatok k zmluve č. 2029086709 k pevnej linke 055/6227431 (v riaditeľni) na obdobie viazanosti 24 mesiacov, cena platná počas 30 mesiacov. Zmena programu na Biznis linka L (balík Magio Internet XL, Biznis linka L-49,99 € mesačne vopred a balíčková zľava 10 .€ mesačne.
Rok: 
2017
Typ: 
dodatok
Zmluvné strany: 
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (zastúpená predajcom: Silvia Haburaj, Telesales VSE Rep_8226) a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpená riaditeľkou školy: Jana Fričová, DiS. art.)
reg. denník 144/2007
553/2007-zmluva
ZmluvyUniverzitná nemocnica L. Pasteura Košice00606707rôzne podľa činnosti Sk
s DPH
16.03.2017
Predmet: pracovná zdravotná služba

553/2007-zmluva - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Interné číslo: 
reg. denník 144/2007
Číslo zmluvy: 
553/2007-zmluva
Predmet: 
pracovná zdravotná služba
Cena: 
rôzne podľa činnosti
Sk
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 16 marec, 2017
Dátum podpisu: 
piatok, 14 september, 2007
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
iná (uvedená v poznámke)
Poznámka: 
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby.
Rok: 
2007
Typ: 
zmluva
Zmluvné strany: 
Fakultná nejocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice (zastúpenie: MUDr. Jaroslav Šajty, riaditeľ) a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košic (zastúpenie: Jana Fričová, riaditeľka)
ZML_02_2017 (2017/040)
ZML_02_2017_2029010396_0556225781
ZmluvySlovak Telekom, a. s., (3)3576346914,00 EUR
s DPH
23.02.2017
Predmet: pevná telefónna Biznis linka S

ZML_02_2017_2029010396_0556225781 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
ZML_02_2017 (2017/040)
Číslo zmluvy: 
ZML_02_2017_2029010396_0556225781
Predmet: 
pevná telefónna Biznis linka S
Cena: 
14,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 23 február, 2017
Dátum podpisu: 
piatok, 17 február, 2017
Platnosť OD: 
piatok, 17 február, 2017
Platnosť DO: 
streda, 17 júl, 2019
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
mesačne
Poznámka: 
Dodatok k zmluve č. 2029010396 k pevnej linke 055/6225781 (ústredňová linka) na obdobie viazanosi 24 mesiacov, cena platna počas 1.-30. mesiaca. Zmena programu z Biznis Uni-Príplatkový balík na program Biznis linka S.
Rok: 
2017
Typ: 
dodatok
Zmluvné strany: 
Slovak Telekom, a s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (zastúpený predajcom: Silvia Haburaj, Telesales VSE Rep_41120) a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpená riaditeľkou školy: Jana Fričová, DiS. art.)

Stránky

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete