Menu
Aktuality

Aktuality

ZML_13_2017: 2017/179. č. 2600052015 - Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

Interné číslo: 
ZML_13_2017: 2017/179. č. 2600052015
Číslo zmluvy: 
ZML_13_2017: 2017/179. č. 2600052015
Predmet: 
dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
Cena: 
305,72
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
utorok, 12 december, 2017
Dátum podpisu: 
utorok, 12 december, 2017
Platnosť OD: 
utorok, 12 december, 2017
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
mesačne
Poznámka: 
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2600052015 o nájme nebytových priestorov pre elokované pracovisko školy v objekte CVČ na Juhoslovanskej 2, 040 13 Košice. Zmena sa týka zníženiu mesačných poplatkov za prenájom a služby zo 438,53 € mesačne na 305,72 € mesačne.
Rok: 
2017
Typ: 
dodatok
Zmluvné strany: 
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice (zastúpenie: PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka) a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpenie: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka)

Prílohy

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete