Menu
Aktuality

Aktuality

ZML_04_2017 (2017/117) - Senzio, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML_04_2017 (2017/117)
Číslo zmluvy: 
ZML_04_2017 (2017/117)
Predmet: 
sublicenčná zmluva na používanie programu iZUŠ
Cena: 
do 900 žiakov mesačne 85,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
utorok, 18 júl, 2017
Dátum podpisu: 
sobota, 1 júl, 2017
Platnosť OD: 
sobota, 1 júl, 2017
Platnosť DO: 
nedeľa, 31 december, 2017
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
ročne
Poznámka: 
Sublicenčná zmluva na používanie riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl-iZUŠ. Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2017 s tým, že ak do 1 mesiaca pred ukončením platnosti druhá strane neobdrží písomné oznámenie, že netrvá na predĺžení zmluvy, táto sa automaticky predlžuje na dobu určitú.
Rok: 
2017
Typ: 
zmluva
Zmluvné strany: 
Senzio, s. r. o, 958 41 Veľké Uherce č. 137 (zastúpenie: Ing. Andrej Valuch, konateľ) a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (zastúpenie: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka).

Prílohy

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete