Menu
Aktuality

Zamestnanci školy

Akordeónové oddelenie a keyboard
 • Pöhmová Frederika M.A.– akordeón /predsedníčka predmetovej komisie/
 • Gedeonová Lenka, DiS. art. – akordeón
 • Brožková Mária, DiS. art. – keyboard
Gitarové oddelenie
 • Haluza Jozef, MgA.
 • Hoza Michal
 • Kubrická Adriana, Mgr., DiS. art. /predsedníčka predmetovej komisie/
 • Meščan Marcel, DiS. art.
 • Ondrušková Ivana, Mgr., DiS. art.
 • Rácz Imrich, DiS. art. – gitara, elektrická gitara
 • Sotáková Lucia, Mgr.
 • Susová Iveta
Klavírne oddelenie
 • Andrejkovičová Dagmar, DiS. art.
 • Batiová Kiššová Klaudia
 • Brožková Mária, DiS. art.
 • Čižmárová Kristína, DiS. art. - materská dovolenka
 • Dakosová Miriama, Mgr.
 • Fetteriková Ľudmila, DiS. art. / predsedníčka predmetovej komisie /
 • Fričová Jana, DiS. art.
 • Fürjész Ildikó, Mgr. art.
 • Gedeonová Lenka, DiS. art.
 • Grejták Benjamín, DiS. art.
 • Grejtáková Karla, Mgr. /metodička/
 • Hermanová Melánia, Mgr. art.
 • Hrunčáková Eva, PaedDr., DiS. art.
 • Jánošdeáková Edita, DiS. art. /metodička/
 • Jenčová Lucia, JUDr., DiS. art. - materská dovolenka
 • Kalinová Lucia, DiS. art.
 • Kenderešová Hedviga, DiS. art. /metodička/
 • Kentoš Michal, Mgr. - otcovská dovolenka
 • Knapíková Helena, Mgr.
 • Kovácsová Edita, DiS. art.
 • Malinová Erika, DiS. art. /metodička/
 • Marjaková Marta, PaedDr.
 • Nezkusilová Lucia, Mgr. art. – materská dovolenka
 • Poklembová Miriam, DiS. art.
 • Rostášová Katarína, Mgr. art.
 • Roziková Rebeka
 • Szarková Gabriela, Mgr., DiS. art. /metodička/
 • Tóthová Renáta, Bc., DiS. art.
 • Wukstová Božena, DiS. art.
 • Žegleňová Zuzana, Mgr.
 • Žitvová Anna, DiS. art.
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
 • Eliašová Miroslava - hospodárka školy
 • Kamenský Ján, Ing. - informatik
 • Kalivoda František - školník
 • Miklošová Magdaléna - vrátnička, informátorka
 • Hmilanská Jolana - upratovačka
 • Mutňanová Ľubomíra - upratovačka
 • Šárošiová Jarmila – upratovačka
 • Mária Forgáčová - mzdová a personálna referentka
Oddelenie dychových a bicích nástrojov
 • Cicholes Marek, Ing., DiS. art. - bicie nástroje
 • Kačmárová Alžbeta, BcA. - zobcová flauta, saxofón
 • Kendereš Peter, DiS. art. - zobcová flauta, klarinet, saxofón /predseda predmetovej komisie/
 • Kundraciková Helena, Mgr. - zobcová flauta, flauta
 • Longauerová Dana, DiS. art. – zobcová flauta, flauta
 • Macáková Mária, DiS. art. - zobcová flauta, flauta
 • Popovič Mikuláš, DiS. art. – zobcová flauta, trúbka, lesný roh, trombón, tuba
 • Popovičová Daniela, DiS. art. - zobcová flauta
 • Rizmanová Magdaléna, DiS. art. – zobcová flauta, hoboj
 • Samborskyy Oleksandr, Mgr. art. – trúbka
 • Santovjáková Jana, Mgr., DiS. art. – zobcová flauta, hoboj
 • Sklenková Ľudmila, DiS. art. - zobcová flauta, flauta
 • Turošíková Zuzana, DiS. art. - zobcová flauta, hoboj
Oddelenie hudobno-teoretických predmetov
 • Batiová Kiššová Klaudia
 • Fetteriková Ľudmila, DiS. art. – prípravné štúdium
 • Kenderešová Hedviga, DiS. art. – prípravné štúdium
 • Luprichová Monika, Bc.
 • Popovičová Daniela, DiS. art. – prípravné štúdium
 • Santovjáková Jana, Mgr., DiS. art. – prípravné štúdium /predsedníčka predmetovej komisie/
 • Jenčová Lucia, JUDr., DiS. art. - materská dovolenka
 • Kentoš Michal, Mgr. - otcovská dovolenka
 • Veľbacký Ján, doc., Dr., PhD.
Oddelenie sláčikových nástrojov

 

 • Brancati Monika, Mgr. – husle
 • Czimová Alžbeta, DiS. art. – husle
 • Čepčániová Mária, DiS. art. – violončelo
 • Dohovič Igor, Mgr. art., PhD. – dirigent sláčikového orchestra Musica Iuvenalis
 • Gombíková Henrieta, MgA. – husle
 • Lattáková Jana, Mgr. art. - husle
 • Lovašová Lucia, Mgr. – husle, dirigentka sláčikového orchestra Musica Piccolo
 • Obrová Terézia, PhDr., DiS. art. – husle
 • Ondrušková Ivana, Mgr., DiS. art. – husle, dirigentka sláčikového orchestra Musica Piccolino /predsedníčka predmetovej komisie/
Spevácke oddelenie
 • Gremanová Katarína, Mgr.
 • Hein Anna, Ing., DiS. art.
 • Luprichová Monika, Bc.
 • Popovičová Daniela, DiS. art. /predsedníčka predmetovej komisie/
 • Theisová Liana, DiS. art.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete