Menu
Aktuality

Aktuality

Súťaže

4. ročník celomestskej súťaže CVČ Domino Orgovánová

2. miesto
 • 8. kategória
  Spevácke kvarteto (Daniela Popovičová, DiS. art.)

6. ročník regionálnej súťažnej prehliadky – CZUŠ sv. Mikuláša v hre na dychové drevené a plechové nástroje

Zlaté pásmo
 • 3. kategória
  Karolína Jakubišinová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
 • 4. kategória
  Kristián Šereš – klarinet (Peter Kendereš, DiS. art.)
 • 4. kategória
  Anna Halušková – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Jaroslava Brestovičová – flauta (Ľudmila Sklenková, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • 3. kategória
  Miriam Horváthová – klarinet (Peter Kendereš, DiS. art.)

18. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v 4-ručnej hre na klavíri, sólovej hre na husliach a komornej hre – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté pásmo, laureáti kategórie
 • 1. kategória
  Emily Grígerová – 4-ručný klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.) – cena za interpretáciu
  Gábor Pándy – 4-ručný klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.) – cena za interpretáciu
 • 2. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
 • 3. kategória
  Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová) – cena Mikuláša Schneidera Trnavského
 • 4. kategória
  Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová) – cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Bronzové pásmo
 • 4. kategória
  Viktória Olléová – 4-ručný klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
  Martin Budjáč – 4-ručný klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)

10. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na husliach

Zlaté pásmo
 • 2. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, Dis. art.)
 • 3. kategória
  Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)

IX. ročník medzinárodnej súťaže v hre na klasickej gitare pod záštitou Štěpána Raka

2. miesto
 • 3. kategória - gitara
  Annamária Veres (MgA. Jozef Haluza)
Čestné uznanie
 • 3. kategória - gitara
  Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická)

celoslovenský festival v hre na gitare, ZUŠ Giraltovce

Zlaté pásmo
 • 2. kategória - gitara
  Dorota Spišáková (Mgr. Lucia Sotáková, MgA. Jozef Haluza)
Strieborné pásmo
 • 3. kategória
  Simona Gibalová – gitara (MgA. Jozef Haluza)

VIII. ročník celoslovenskej žiackej súťaže v sólovej hre na klasickej gitare, ZUŠ Ľ. Fullu

2. miesto
 • 3. kategória - gitara
  Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická)

9. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na saxofóne, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Barbora Beňová – saxofón (Mgr. art. Veronika Pillárová)
 • Komorná hra
  Laura Čurillová
  Miriam Horváthová
  Filip Benko
  Šimon Buša (Peter Kendereš, DiS. art.)
Čestné uznanie
 • 2. kategória
  Karel Saksl (Peter Kendereš, DiS. art.)

IV. ročník celoslovenskej súťaže v hre na viole, violončele a kontrabase

Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • 1. kategória
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)

IV. ročník celoslovenskej súťaže v hre na viole, violončele a kontrabase

Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • 1. kategória
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)

X. ročník súťaže v sólovej a komornej hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou

Zlaté pásmo a 1. miesto v kategórii
 • C. kategória
  Ida Eštoková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • E. kategória
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • PG kategória
  Mgr. Jana Santovjáková – zobcová flauta
Zlaté pásmo, 1. miesto a laureát sólovej hry
 • F. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté pásmo
 • C. kategória
  Tatiana Urbanová – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • D. kategória
  Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • E. kategória
  Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • D. kategória
  Ida Eštoková – zobcová flauta
  Tatiana Urbanová – zobcová flauta
  Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • B. kategória
  Oľga Gajdošová – zobcová flauta (Daniela Popovičová, DiS. art.)

18. ročník celoslovenskej hudobno – interpretačnej súťaže v hre na klavíri, akordeóne a organe ZUŠ Jozefa RosinskéhoNitra

1. miesto, laureát kategórie, Cena Primátora
 • 2. kategória - klavír
  Emily Viktória Grígerová (Edita Kovácsová, DiS. art.) – Cena pre pedagóga

0. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch ZUŠ S. Stračinu Detva

Zlaté pásmo, laureát kategórie, Cena riaditeľky ZUŠ, Cena za najlepšie prevedenú povinnú skladbu
 • 4. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
Zlaté pásmo, laureát kategórie
 • 9. kategória
  Lucia Benková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Zlaté pásmo
 • 3. kategória
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
 • 5. kategória
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • 9. kategória
  Matúš Samuel Trifán – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
 • A2 kategória Violončelové kvarteto
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Matúš Samuel Trifán – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Lucia Benková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)

12. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže modernej – populárnej hudby ZUŠ Bojnice

Zlaté pásmo
 • 2. kategória
  Kristína Nagyová – klavír (Miriam Poklembová, DiS. art.)
Zlaté pásmo, laureát kategórie
 • 3. kategória
  Anthony Martin – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • 1. kategória
  Zuzana Szatlerová – klavír (Miriam Poklembová, DiS. art.)
  Daniela Rendeková – klavír (Judita Barthová.)
 • 2. kategória
  Sofia Rizmanová – klavír (Ľudmila Fetteriková, DiS. art.)
 • 3. kategória
  Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková, DiS. art.)

14. ročník festivalu komornej inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia

Zlaté pásmo
 • A.1 kategória – trio
  Tatiana Urbanová – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Ida Eštoková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • A.1 kategória – duo
  Lilla Boženíková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Daniel Boženík – husle (PhDr. Terézia Obrová, DiS. art.)
 • A.1 kategória – duo
  Pavla Kollárová – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Lilla Boženíková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • A.1 kategória – kvartet
  Zuzana Vargová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
  Karolína Jakubišinová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
  Alexandra Sláviková – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
  Judita Závacká – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)

XV. ročník celoslovenského festivalu v komornej hre – ZUŠ Čadca

Zlaté pásmo, diplom za najlepší výkon
 • A1. kategória
  Benedikt Lukáš – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • A1. kategória
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Adam Csomós – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete