Menu
Aktuality

Súťaže

1. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa Kremnica

ZUŠ J. L. Bellu Kremnica – celoslovenská súťaž

LAUREÁT SÚŤAŽE a zlaté pásmo
 • IV. kategória
  Terézia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Anna Kötelesová (uč. Mgr. art. J. Lattáková)
  Samuel Salzer (uč. Mgr. Ivana Ondrušková Dis. art.)
 • IV. kategória
  Peter Balogh (uč. Mgr. art. J. Lattáková)
Bronové pásmo
 • I. kategória 
  Anna Kötelesová (uč. Mgr. art. Jana Lattáková)
  Samuel Salzer (uč. Mgr. Ivana Ondrušková)
Bronzové pásmo
 • III. kategória 
  Csenge Petrík (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
  Antónia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
4. ročník súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ východoslovenského regiónu v 4-ručnej hre na klavíri

ZUŠ Bernolákova 26, Košice

Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková)
  Barbora Jarabáková
 • II. kategória
  Anthony Martin (uč. Edita Kovácsová)
  Daniel Gablyasz
 • III. kategória
  Lucia Bialková (uč. Božena Wukstová)
  Ema Mlynarčíková
Bronzové pásmo
 • II. kategória
  Terézia Füleová (uč. Judita Barthová)
  Ema Porubiaková
  Laura Baníková
Čarovná flauta - Nižná

celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

 • LAUREÁT SÚŤAŽE
  Lucia Kekeňáková (uč. Anna Hrehová)
1. miesto
 • I. kategória – zobcová flauta
  Zdislava Lukášová (uč. Mgr. Jana Santovjáková)
 • I. kategória – saxofón
  Viktor Pristaš (uč. Peter Kendereš)
 • IV. kategória – zobcová flauta
  Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)
 • V. kategória – zobcová flauta
  Lucia Kekeňáková (uč. Anna Hrehová)
2. miesto
 • II. kategória
  Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)
 • V. kategória
  Zuzana Čupková (uč. Daniela Popovičová)
3. miesto
 • I. kategória
  Terézia Fűleová (uč. Mgr. Jana Santovjáková)
 • II. kategória
  Filip Sabol (uč. Peter Kendereš)
 • III. kategória
  Dominika Babčáková (uč. Daniela Poapovičová)
 • V. kategória
  Ivana Badiarová (uč. Magdaléna Rizmanová)
Čestné uznanie
 • I. kategória
  Tomáš Kekeňák (uč. Peter Kendereš)
 • V. kategória
  Lenka Gliganičová (uč. Mgr. Helena Kundraciková)
 • V. kategória
  Katarína Krnáčová (uč. Mgr. Helena Kundraciková)
 • V. kategória
  Veronika Haluzová (uč. Magdaléna Rizmanová)
Talenty pre Slovensko Dolný Kubín

1. ročník celoslovenskej sútaže v hre na sláčikových nástrojoch

Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Judita Gajdošová  - husle (Mgr. Lucia Lovašová)
 • III. kategória
  Lucia Benková  -violončelo (uč. Mária Čepčániová)
 Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Jakub Kukura  -violončelo (uč. Mária Čepčániová)
Husľové talenty – Nižná na Orave
2. miesto
 • III. kategória
  Terézia Šofranková (uč. Mgr. L. Lovašová)
4. miesto
 • I. kategória
  Mária Ujlakyová (uč. Mgr. L. Lovašová)
5. miesto
 • I. kategória
  Antónia Šofranková (uč. Mgr. L. Lovašová)
 • II. kategória
  Csenge Petrík (uč. Mgr. L. Lovašová)
DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL JÁNA CIKKERA v Banskej Bystrici

Detská interpretačná súťaž v sólovej hre na sláčikových nástrojoch

Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Terézia Šofranková (uč. L. Lovašová)
"CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ ŽIAKOV ZUŠ V KOMORNEJ HRE NA DREVENÉ DYCHOVÉ NÁSTROJE –TRSTENÁ"
2. miesto
 • II. kategória
  Andrea Takáčová (uč. D. Popovičová)
  Helena Manková (uč. D. Popovičová)
3. miesto
 • II. kategória
  Lucia Kekeňáková (uč. A. Hrehová)
  Veronika Macková (uč. A. Hrehová)
Súťažná prehliadka v hre na saxofón Stará Ľubovňa

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

1. miesto
 • II. kategória
  Tomáš Kekeňák (uč. Peter Kendereš)
3. miesto
 • I. kategória
  Peter Poklemba (uč. Peter Kendereš)
 • III. kategória
  Zsolt Hireš (uč. Peter Kendereš)
Festival komornej hudby Čadca 2012

ZUŠ Jozefa Potočára Čadca

Cena za presvedčivý hudobný výkon
 • A2 kategória
  Peter Čambál (uč. Mgr. Adriana Kubrická)
  Gabriela Krajňáková (uč. Judita Barthová)
MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA

ZUŠ A. Cígera Kežmarok - celoslovenská súťaž

2. miesto
 • II. kategória
  Lucia Benková (uč. M. Čepčániová)
3. miesto
 • II. kategória 
  Matúš Triffan (uč. M. Olšanský)
Ružomberská klasická gitara 2013

ZUŠ Ľudovíta Fullu Ružomberok  – celoslovenská súťaž

1. miesto
 • I. kategória
  Benedikt Lukáš (uč. Mgr. A. Kubrická)
3. miesto
 • I. kategória
  Maximilián Pándy (uč. Mgr. A. Kubrická)
Spev bez hraníc Košice
1. miesto
 • B. kategória
  Patrícia Hlaváčová (uč. Svetlana Tomová)
2. miesto
 • E. kategória
  Stanislav Trojčák (uč. Mgr. Katarína Jusková)
Novohradská flétna – Nové Hrady Česká republika

medzinárodná interpretačná súťaž

1. miesto a absolútny víťaz
 • kategória 5A
  Terézia Füleová -  zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
1. miesto
 • kategória 4A
  Zdislava Lukášová - zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
2. miesto
 • kategória 3A
  Laura Mišeková - zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Júlia Sofia Hadbavná - zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • kategória 6A
  Martina Nižníková - zobcová flauta (uč. Magdaléna Rizmanová)
 • kategória 2A
  Tatiana Urbanová - zobcová flauta (uč. Magdaléna Rizmanová)
Celoslovenská súťaž v komornej hre dychových nástrojov - Trstená
5. miesto
 • II. kategória
  Martina Nižníková (uč. M. Rizmanová)
  Viktória Adzimová (uč. M. Rizmanová)
  Ivana Badiarová (uč. M. Rizmanová)
Krajská klavírna súťaž v Spišskej Novej Vsi
Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Viktor Bratko (uč. A. Žitvová)
 • IV. kategória
  Martina Kudlovská (uč. J. Barthová)
"DIVERTIMENTO MUSICALE"

XXI. ročník celoslovenského festivalu komornej a orchestrálnej hry v Spišskej Novej Vsi

Najvyššie ocenenie
 • orchester „NOCTURNO” - „za hodnotný umelecký výkon”.
MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA

ZUŠ A. Cígera Kežmarok - celoslovenská súťaž

2. miesto
 • II. kategória
  Matúš Trifan (uč. Miroslav Olšanský)
 • III. kategória
  Lucia Benková (uč. Mária Čepčániová)
3. miesto
 • V. kategória
  Dana Vitkovská (uč. Mária Čepčániová)
 • VI. kategória
  Violončelové kvinteto (uč. Mária Čepčániová)
Mladí klaviristi Bratislava

celoslovenská súťaž

1. miesto a absolútny víťaz súťaže
 • V. kategória Miriam Vatraľová
  (uč. Ľudmila Fetteriková)
15. ročník Matičnej hudobnej jesene – Košice

Súťažná prehliadka pre žiakov ZUŠ v sólovom speve a v hre na sláčikových nástrojoch

Sólový spev

Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Stanislava Džubáková (uč. Mgr. Katarína Jusková)
 • IV. kategória
  Mária Hudáková (uč. Svetlana Tomová) víťaz kategórie
  Mária Arkaiová (uč. Svetlana Tomová)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Natália Kičurová (uč. Daniela Popovičová)
  Lenka Kollárová (uč. Svetlana Tomová)
  Ema Kovalčíková (uč. Liana Theisová)

Sláčikové nástroje

Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Samuel Matúš Trifan
 • II. kategória - víťaz kategórie
  Samuel Salzer
 • IV. kategória - víťaz kategórie
  Terézia Šofranková
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Lucia Benková
  Lucia Gallová
  Matúš Mlich
 • IV. kategória
  Dana Vitkoská
Bronzové pásmo
 • II. kategória
  Viktor Ginelli
 • III. kategória
  Daniel Benko
Súťažná prehliadka v hre na dychových nástrojoch

ZUŠ Spišská Nová Ves  – regionálna súťaž

Zlaté pásmo a 1. miesto
 • I. kategória
  Viktor Wuksta – zobcová flauta  (uč. Daniela Popovičová)
 • II. kategória
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
 • III. kategória
  Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)
Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Terézia Stanová – zobcová flauta  (Mgr. Jana Santovjáková)
  Laura Mišeková– zobcová flauta  (Mgr. Jana Santovjáková)
 • III. kategória
 • Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)
Strieborné  pásmo
 • I. kategória
  Tatiana Urbanová  (uč. Magdaléna Rizmanová)
 • II. kategória
  Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
 Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Júlia Hadbavná  (Mgr. Jana Santovjáková)
Talents for Europe Dolný Kubín

12. ročník Medzinárodnej sútaže Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch

4. miesto
 • II. kategória
  Peter Balogh (uč. Mgr. art. J. Lattáková)
Gelnický kľúč 2014

10. ročník Festivalu komornej hudby, ZUŠ v Gelnici

Zlaté  pásmo
 • kategória A1
  Laura Mišeková  a Júlia Sofia Hadbavná  - zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Čarovná píšťalka – súťaž v hre na zobcovú flautu – Nové Zámky
Zlaté pásmo a pohár víťazov

za najvyšší počet bodov v kategórii

 • Kategória A
  Veronika Mattová (uč. D. Popovičová)
 • Kategória B
  Martina Nižníková (uč. M. Rizmanová)
Zlaté pásmo
 • Kategória B
  Dominika Babčáková a Zuzana Čupková (uč. D. Popovičová)
 • Kategória C
  Ivana Badiarová (uč. M. Rizmanová)

Komorná hra

Zlaté pásmo a titul laureáta
 • Dominika Babčáková (uč. D. Popovičová)
 • Zuzana Čupková (uč. D. Popovičová)
Spevácka súťaž ZUŠ Východoslovenského regiónu v Bardejove
Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Kristína Zakuciová (uč. L. Theisová)
Diplom za účasť
 • III. kategória
  Rastislav Gönci (uč. L. Theisová)
"MATIČNÁ HUDOBNÁ JESEŇ"

súťažná prehliadka

Spev

3. miesto
   • I. kategória
    Andrea Benková (uč. D. Popovičová)
1. miesto
   • II. kategória
    Barbara Janovčíková (uč. K. Jusková)
   • III. kategória
    Lucia Hricová (uč. K. Jusková)
Diplom za zvlášť precítený prednes piesní
   • II. kategória
    Marta Karabašová (uč. D. Popovičová)

Gitara

1. miesto
  • III. kategória
   Simona Sabolová (uč. A. Kubrická)
SCHNEIDEROVA TRNAVA 2011

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri

Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Oliver Rácz (uč. Edita Kovácsová)
17. ročník Matičnej hudobnej jesene – Moldava nad Bodvou Súťažná prehliadka pre žiakov ZUŠ v sólovom speve a v hre na drevené dychové nástroje

Sólový spev

zlaté pásmo
 • I. kategória
  Stanislava Džubáková (Mgr. Katarína Jusková)
 • III. kategória
  Filip Butala (Mgr. Katarína Jusková)
strieborné pásmo
 • I. kategória
  Ema Poláčková (uč. Daniela Popovičová)
 • II. kategória
  Ema Kovalčíková (uč. Liana Theisová)
bronzové pásmo
 • II. kategória
  Antónia Jakubová (uč. Liana Theisová)

Saxofón

zlaté pásmo
 • III. kategória
  Tomáš Kekeňák (uč. Peter Kendereš)
 • III. kategória
  Viktor Pristaš (uč. Peter Kendereš)
 • IV. kategória
  Filip Sabol (uč. Peter Kendereš)
strieborné pásmo
 • I. kategória
  Šimon Buša (uč. Peter Kendereš)
 • II. kategória
  Peter Poklemba (uč. Peter Kendereš)
Čarovná flauta - Nižná

celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

 • LAUREÁT SÚŤAŽE
  Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)
1. miesto
 • I. kategória - zobcová flauta
  Zdislava Lukášová (uč. Mgr. Jana Santovjáková)
 • V. A kategória - zobcová flauta
  Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)
2. miesto
 • I. kategória - zobcová flauta
  Petra Kovaříková (uč. Mária Macáková)
 • V. B kategória - zobcová flauta
  Ivana Badiarová (uč. Magdaléna Rizmanová)
3. miesto
 • II. kategória - zobcová flauta
  Terézia Fűleová (uč. Mgr. Jana Santovjáková)
 • II. kategória - saxofón
  Tomáš Kekeňák (uč. Peter Kendereš)
Čestné uznanie
 • II. kategória - zobcová flauta
  Teodora Gajdošová (uč. Daniela Popovičová)
 • II. kategória - saxofón
  Viktor Pristaš (uč. Peter Kendereš)
 • V. kategória - priečna flauta
  Lenka Gliganičová (uč. Mgr. Helena Kundraciková)
Schneiderova Trnava 2013

Celoslovenská interpretačná súťaž v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté  pásmo, laureát súťaže + cena za interpretáciu skladby Jána Cikkera Chyť ma
 • III. kategória
  Miriam Vatraľová  (uč. Ľudmila Fetteriková)
Zlaté  pásmo  + cena Spoločnosti Mikuláša Schneidera Trnavského
 • IV. kategória
  Kristína Kurucová  (uč. Ľudmila Fetteriková)
Zlaté  pásmo  
 • IV. kategória
  Oliver Rácz (uč. Edita Kovácsová)
Strieborné  pásmo  
 • III. kategória
  Branislav Beke  (uč. Jarmila Stašíková)
HUDOBNÝ FESTIVAL I. BALLU – Husľové talenty – Nižná na Orave
1. miesto a titul laureáta sútaže
 • II. kategória
  Peter Balogh (uč. Mgr. art. J. Lattáková)
1. miesto
 • III. kategória
  Terézia Šofranková (uč. Mgr. L. Lovašová)
4. miesto
 • II. kategória
  Csenge Petrík (uc. Mgr. L. Lovašová)
Hudobný festival Ivana Ballu
2. miesto
 • I. kategória
  Simona Gibalová (uč. Iveta Susová)
Súťažná prehliadka žiakov v sólovej hre na dychových nástrojoch

ZUŠ Bernolákova Košice

Zobcová flauta

Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Martina Nižníková (uč. M. Rizmanová)
  Veronika Mattová (uč. D. Popovičová)
 • II. kategória
  Dominika Babčáková (uč. D. Popovičová)
  Viktor Pristáš (uč. A. Hrehová)
 • III. kategória
  Zuzana Čupková (uč. D. Popovičová)
 • V. kategória
  Andrea Šprochová (uč. D. Popovičová)
Zlaté pásmo a titul laureáta
 • III. kategória
  Ivana Badiarová (uč. M. Rizmanová)
Strieborné pásmo
 • II. kategória/Strieborné pásmo
  Štefánia Glaubicová (uč. Mgr. M. Bolf)
  Tomáš Kekeňák (uč. A. Hrehová)

Drevené dychové nástroje

Zlaté pásmo

Soprán saxofón

 • I. kategória
  Peter Telepčák (uč. P. Kendereš)
 • II. kategória
  Tomáš Javnický (uč. P. Kendereš)

Es alt saxofón

 • II. kategória
  Marek Sedlák ((uč. P. Kendereš)
 • II. kategória
  Jakub Daniel Fedoriak (uč. Mgr. M. Bolf)
Bronzové pásmo

Klarinet

 • II. kategória
  Jozef Filip (uč. Mgr. M. Bolf)
Celoslovenská súťaž "SCHNEIDEROVA TRNAVA"

Štvorručná hra na klavíri

Zlaté pásmo
 • III. kategória
  Annamária Martonyiková (uč. Ľ. Fetteriková a J. Stašíková)
  Matej Stašík (uč. Ľ. Fetteriková a J. Stašíková)
  Petra Barčovská (uč. Ľ. Fetteriková)
  Jana Kunová (uč. Ľ. Fetteriková)
Strieborné pásmo
 • IV. kategória
  Martina Kudlovská (uč. J. Barthová)
  Ladislav Márton (uč. J. Barthová)
  Cyril Figmík (uč. M. Marjaková)
  Martin Petrvalský (uč. M. Marjaková)
"ČAROVNÁ FLAUTA"

3. ročník súťaže v hre na dychové nástroje

laureát súťaže
 • Lucia Kekeňáková (uč. A. Hrehová)
1. miesto
 • II. kategória
  Andrea Takáčová (uč. D. Popovičová)
 • III. kategória
  Helena Manková (uč. D. Popovičová)
 • IV. kategória
  Lucia Kekeňáková
3. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa Kremnica

ZUŠ J. L. Bellu Kremnica – celoslovenská súťaž

LAUREÁT SÚŤAŽE a zlaté pásmo
 • IV. kategória
  Peter Balogh (uč. Mgr. art. Jana Lattáková)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Judita Gajdošová (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
 • III. kategória
  Anna Kötelesová (uč. Mgr. art. Jana Lattáková)
Bronové pásmo
 • III. kategória 
  Samuel Salzer (uč. Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
Čarovná flauta - Nižná

celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

1. miesto
 • I. kategória - zobcová flauta
  Viktor Wuksta (uč. Daniela Popovičová)
    
 • V. kategória - zobcová flauta
  Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)
1. miesto a absolútny víťaz súťaže
 • V. kategória - zobcová flauta
  Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)
2. miesto
 • II. kategória - zobcová flauta
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
Čestné uznanie
 • I. kategória - zobcová flauta
  Tatiana Urbanová (uč. Magdaléna Rizmanová)
MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2012, Bratislava

celoslovenský súťažný festival

Komorné trio

Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Zdislava Lukášová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Alexandra Strompová – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)

Komorné duo

Bronzové pásmo
 • IV. kategória
  Peter Čambál – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Gabriela Krajňáková - klavír (uč. Judita Barthová)
Piano v modernom rytme „Bojnice 2009“
Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Kristína Kurucová (uč. Ľ. Fetteriková)
Súťažná prehliadka v hre na saxofón Stará Ľubovňa

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

Zlaté pásmo
 • III. kategória
  Tomáš Kekeňák (uč. Peter Kendereš)
Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Viktor Pristaš  (uč. Peter Kendereš)
Bronzové  pásmo
 • I. kategória
  Šimo Buša (uč. Peter Kendereš)
 • II. kategória
  Peter Poklemba  (uč. Peter Kendereš)
 • III. kategória
  Filip Sabol (uč. Peter Kendereš)
HUDOBNÝ FESTIVAL I. BALLU – Klavírna Orava – Dolný Kubín, Nižná
2. miesto
 • I. kategória
  Kristína Kurucová (uč. Ľ. Fetteriková)
2. miesto
 • IV. kategória
  Matej Stašík (uč. Jarmila Stašíková)
Súťažná prehliadka v hre na klavíri - Spišská Nová Ves

8. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri

Zlaté  pásmo
 • I. kategória
  Jakub Gordiak (Mgr. Terézia Gurbaľová)
  Kristína Nagyová(Miriam Poklembová)
 • II. kategória
  Branislav Beke (Jarmila Stašíková)
Strieborné  pásmo
 • II. kategória
  Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková)
 • III. kategória
  Veronika Angelovičová (PaedDr. Eva Hrunčáková)
Bronzové  pásmo
 • I. kategória
  Emma Dzurusová (Miriam Poklembová)
 • IV. kategória
  Marián Žido (Hedviga Kenderešová)
Detská interpretačná súťaž Jána Cikkera v hre na klavíri – Banská Bystrica
Zlaté pásmo
 • III. kategória
  Matej Stašík (uč. J. Stašíková)
Súťažná prehliadka v sólovom speve pre Košice – mesto a Košice – okolie
Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Dominika Babčáková (uč. D. Popovičová)
  Zuzana Pačanská (uč. D. Popovičová)
 • II. kategória
  Marek Vlčko (uč. K. Jusková)
 • III. kategória
  Barbara Janovčíková (uč. K. Jusková)
Čarovná flauta - Nižná

celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch 23.-25.11.2011

1. miesto
 • V. kategória - zobcová flauta
  Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)
2. miesto
 • I. kategória - zobcová flauta
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
 • III. kategória - zobcová flauta
  Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
3. miesto
 • I. kategória - zobcová flauta
  Bernadeta Gajdošová (uč. Daniela Popovičová)
 • III. kategória – zobcová flauta
  Petra Kovaříková (uč. Mária Macáková)
Čestné uznanie
 • IV. kategória - zobcová flauta
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
 • V. kategória – zobcová flauta
  Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)
3. ročník súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ východoslovenského regiónu v 4-ručnej hre na klavíri

ZUŠ Bernolákova 26, Košice

Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Annabella Švajková
  Viktória Olléová (uč. Edita Kovácsová)
XV. ročník súťaže Hnúšťanský akord

Krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Spišskej Novej Vsi

2. miesto
 • kategória C
  Janka Šefranková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
  Zuzana Vargová (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
  Viktória Magulová (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
HUDOBNÝ FESTIVAL I. BALLU – Husľové talenty – Nižná na Orave
2. miesto
 • IV. kategória
  Terézia Šofranková (uč. Mgr. L. Lovašová)
2. miesto
 • III. kategória
  Csenge Petrík (uč. Mgr. L. Lovašová)
5. miesto
 • II. kategória
  Antónia Šofranková (uč. Mgr. L. Lovašová)
Zahrajže nám píšťalôčka – súťaž v hre na zobcovú flautu – Nové Zámky
Zlaté pásmo a 1. miesto
 • PŠ kategória
  Filip Gajdoš (uč. Daniela Popovičová)
 • A kategória
  Tatiana Urbanová (uč. Magdaléna Rizmanová)
 • B kategória
  Viktor Wuksta (uč. Daniela Popovičová)
 • C kategória
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
 • C kategória
  Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)
Zlaté pásmo
 • A kategória
  Laura Mišeková(Mgr. Jana Santovjáková)
 • C kategória
  Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
 • D kategória
  Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)
Strieborné pásmo
 • B kategória
  Júlia Hadbavná(Mgr. Jana Santovjáková)
Handlovské gitary - Handlová

Sútaž v komornej hre na gitare

3. miesto
 • III. kategória
  Daniela Popperová
  Lenka Vojnová (uč. Iveta Susová)
Spev bez hraníc

8. ročník celomestskej speváckej súťaže

1. miesto
 • I. kategória
  Janka Kormanová (Mgr. Katarína Jusková)
 • II. kategória
  Stanislava Džubáková (Mgr. Katarína Jusková)
2. miesto
 • II. kategória
  Alexandra Pástorová (Mgr. Katarína Jusková)
3. miesto
 • IV. kategória
  Ján Gofus (Mgr. Katarína Jusková)
X. Medzinárodná klavírna súťaž Košice 2007
2. kolo/ cena slovenského hudobného fondu

za najlepšie predvedenú skladbu slovenského autora - J. Hatrík: Toccata

 • Matej Stašík (uč. J. Stašíková)
"MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA"

celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ

2. miesto
 • III. kategória
  Dana Vitkovská (uč. M. Čepčániová)
3. miesto
 • V. kategória
  Anna Onderková (uč. M. Čepčániová)
  Júlia Rudíková (uč. M. Čepčániová)
  Kamila Rudíková (uč. M. Čepčániová)
  Dana Vitkovská (uč. M. Čepčániová)

Klavír

 • Martina Krajňáková (uč. A. Žitvová)
XIV. ročník súťaže Hnúšťanský akord

Krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Spišskej Novej Vsi

2. miesto
 • kategória A
  Zuzana Vargová (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
  Janka Šefranková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
  Lucia Bialková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
3. miesto
 • kategória B
  Dorotka Salzerová (Mgr. Lucia Potokárová)
  Radoslav Šterbák (Mgr. Lucia Potokárová)
  Júlia Pastorová (Mgr. Lucia Potokárová)
Čarovná flauta - Nižná

celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

1. miesto
 • II. kategória - zobcová flauta
  Zdislava Lukášová (uč. Mgr. Jana Santovjáková)
 • IV. kategória - zobcová flauta
  Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)
2. miesto
 • II. kategória - zobcová flauta
  Katarína Teodora Gajdošová (uč. Daniela Popovičová)
 • II. kategória - zobcová flauta
  Petra Kovaříková (uč. Mária Macáková)
 • II. kategória - saxofón
  Peter Poklemba (uč. Peter Kendereš)
 • III. kategória - zobcová flauta
  Terézia Füleová (uč. Mgr. Jana Santovjáková)
Čestné uznanie
 • I. kategória - zobcová flauta
  Júlia Sofia Hadbavná (uč. Mgr. Jana Santovjáková)
Mladí klaviristi Bratislava

celoslovenská súťaž

1. miesto a absolútny víťaz súťaže
 • V. kategória
  Miriam Vatraľová (uč. Ľudmila Fetteriková) 
HUDOBNÝ FESTIVAL I. BALLU – Klavírna Orava – Dolný Kubín, Nižná
4. miesto
 • I. kategória
  Branislav Beke (uč. J. Stašíková)
5. miesto
 • II. kategória
  Michaela Suchá (uč. E. Dudášová)
Talenty pre Slovensko Dolný Kubín

1. ročník celoslovenskej súťaže v hre na sláčikových nástrojoch

Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Judita Gajdošová  - husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Lucia Benková – violončelo (uč. Mária Čepčániová)
Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Dorota Salzerová  – husle (Mgr. Ivana Ondrušková)
Ocenené víťazné práce výtvarno-literárnej súťaže z Verejného žiackeho koncertu
 • 1. miesto
  Matúš Medveď, 8 r.
 • 2. miesto
  Eva Sekáčová, 9 r.
 • 3. miesto
  Veronika Hudáková, 8 r.

 

MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2014, Bratislava

celoslovenský súťažný festival
Komorné trio

Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Zdislava Lukášová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Laura Baníková – klavír (uč. Judita Barthová)

Komorné duo

Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Dávid Chovanec  – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
  René Bilič - gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Súťaž v sólovom speve – Prešov
Zlaté pásmo
 • Kategória C
  Barbara Janovčíková (uč. K. Jusková)
Strieborné pásmo
 • Kategória C
  Mária Hudáková (uč. S. Tomová)
 • Kategória D
  Mária Forgáčová (uč. K. Jusková)
  Rastislav Gönci (uč. L. Theisová)
Celoslovenská súťaž "ČAROVNÁ FLAUTA"

3. ročník súťaže v hre na dychové nástroje

Dychové nástroje

1. miesto
 • II. kategória
  Zuzana Čupková (uč. D. Popovičová)
 • IV. kategória
  Laureát súťaže - Lucia Kekeňáková (uč. A. Hrehová)
2. miesto
 • III. kategória
  Ivana Badiarová (uč. M. Rizmanová)
3. miesto
 • I. kategória
  Dominika Babčáková (uč. D. Popovičová)

Drevené dychové nástroje

1. miesto
 • V. kategória
  Tünde Jakabová (uč. M. Macáková)
Ružomberská klasická gitara 2012

ZUŠ Ľudovíta Fullu Ružomberok  – celoslovenská súťaž

2. miesto
 • IV. kategória
  René Bilič (uč. Mgr. A. Kubrická)
Mladí klaviristi Bratislava
1. miesto
 • III. kategória
  Miriam Vatraľová (uč. Ľudmila Fetteriková) + diplom za najlepšie predvedenie skladby P. I. Čajkovského
3. miesto
 • III. kategória
  Branislav Beke (uč. Jarmila Stašíková)
17. ročník Matičnej hudobnej jesene – Moldava nad Bodvou Súťažná prehliadka pre žiakov ZUŠ v sólovom speve a v hre na drevené dychové nástroje

Sólový spev

zlaté pásmo
 • I. kategória
  Stanislava Džubáková (Mgr. Katarína Jusková)
 • III. kategória
  Filip Butala (Mgr. Katarína Jusková)
strieborné pásmo
 • I. kategória
  Ema Poláčková (uč. Daniela Popovičová)
 • II. kategória
  Ema Kovalčíková (uč. Liana Theisová)
bronzové pásmo
 • II. kategória
  Antónia Jakubová (uč. Liana Theisová)

 

Saxofón

zlaté pásmo
 • III. kategória
  Tomáš Kekeňák (uč. Peter Kendereš)
 • III. kategória
  Viktor Pristaš (uč. Peter Kendereš)
 • IV. kategória
  Filip Sabol (uč. Peter Kendereš)
strieborné pásmo
 • I. kategória
  Šimon Buša (uč. Peter Kendereš)
 • II. kategória
  Peter Poklemba (uč. Peter Kendereš)
Talents for Europe Dolný Kubín

13. ročník Medzinárodnej sútaže Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch

4. miesto
 • IV. kategória
  Terézia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
Piano v modernom rytme „Bojnice 2013“

celoslovenská klavírna súťaž modernej – populárnej hudby pre žiakov ZUŠ

Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Anthony Martin  (uč. Edita Kovácsová)
 • III. kategória
  František Kochjar (uč. Judita Barthová)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Daniele Baraldi (uč. Miriam Poklembová)
Krajská klavírna súťažná prehliadka v Spišskej Novej Vsi
Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Kristína Kurucová (uč. Ľ. Fetteriková)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Michaela Suchá (uč. E. Dudášová)
Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Oliver Rácz (uč. E. Kovácsová)
Violončelová jeseň Modra

celoslovenská violončelová súťaž

bronzové pásmo
 • II. kategória
  Jakub Kukura (uč. Mária Čepčániová)
 • III. kategória
  Matúš Samuel Trifan (uč. Mária Čepčániová)
 • IV. kategória
  Lucia Benková (uč. Mária Čepčániová)
Celoslovenská klavírna súťaž SCHNEIDEROVA TRNAVA 2007
Zlaté pásmo
 • I. kategória a celkové víťazstvo v I. kategórii
  Kristína Kurucová (uč. Ľ. Fetterková)
 • III. kategória
  Matej Stašík (uč. J. Stašíková)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Oliver Rácz (uč. E. Kovácsová)
"FESTIVAL EUGENA SUCHOŇA" – Pezinok
Pamätný list
 • štvorručná hra na klavíri
  Jana Kunová
  Petra Barčovská (uč. Ľudmila Fetteriková)
 • zobcová flauta
  Lucia Kekeňáková (uč. A. Hrehová)
Krajská klavírna súťažná prehliadka v Spišskej Novej Vsi – 7. ročník
Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Branislav Beke (uč. J. Stašíková)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Anthony Martin (uč. E. Kovácsová)
  Katarína Planetová (uč. PaedDr. Eva Hrunčáková)
 • IV. kategória
  Marián Žido (uč. H. Kenderešová)
16. ročník Matičnej hudobnej jesene – Valaliky Súťažná prehliadka pre žiakov ZUŠ v sólovom speve a v hre na klavíri

Sólový spev

1. miesto
 • I. kategória
  Sára Dlugošová (uč. Daniela Popovičová)
 • II. kategória
  Ema Kovalčíková (uč. Liana Theisová)
2. miesto
 • IV. kategória
  Mária Hudáková (uč. Svetlana Tomová)

Klavír

1. miesto
 • I. kategória
  Terézia Mareková (uč. Božena Wukstová)
 • II. kategória
  Oliver Rácz (uč. Edita Kovácsová)
2. miesto
 • II. kategória
  Miriam Vatraľová (uč. Ľudmila Fetteriková)
 • III. kategória
  Marián Žido (uč. Hedviga Kenderešová)
 • IV. kategória
  Anna Janovcová (uč. Anna Žitvová)
3. miesto
 • I. kategória
  Matúš Seliga (uč. Miriam Poklembová)
 • II. kategória
  Branislav Beke (uč. Jarmila Stašíková)
 • III. kategória
  Tibor Engler (uč. Hedviga Kenderešová)
Čestné uznanie
 • II. kategória
  Barbara Kavečanská (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
 • III. kategória
  František Kochjar (uč. Judita Barthová)
Čarovná flauta - Nižná

celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch 

1. miesto a absolútny víťaz súťaže
 • V. kategória - zobcová flauta
  Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)
1. miesto
 • I. kategória - zobcová flauta
  Viktor Wuksta (uč. Daniela Popovičová)
 • V. kategória - zobcová flauta
  Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)
2. miesto
 • II. kategória - zobcová flauta
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
Čestné uznanie
 • I. kategória - zobcová flauta
  Tatiana Urbanová (uč. Magdaléna Rizmanová)
Nitrianska lutna

Hudobno - interpretačná súťaž

1. miesto
  • III. kategória
   Lenka Vojnová (uč. I. Susová)
Festival komornej hudby Čadca 2013

celoslovenský festival ZUŠ Jozefa Potočára Čadca

1. miesto, laureát súťaže a cena za najlepší výkon festivalovej prehliadky
 • A2 kategória
  Soňa Badiarová - gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Michaela Guzanová (Bc.  Nataša Kötelesová)
Spevácka súťaž ZUŠ Východoslovenského regiónu v Bardejove
Zlaté pásmo
 • A. kategória
  Patrícia Hlaváčová(uč. S. Tomová)
  Natália Kičurová (uč. D. Popovičová)
 • D. kategória
  Mária Hudáková (uč. S. Tomová)
  Barbara Janovčíková (uč. K. Jusková)
Strieborné pásmo
 • A. kategória
  Zoe Joóbová (uč. L. Theisová)
 • B. kategória
  Marek Vlčko (uč. K. Jusková)
Čestné uznanie
 • C. kategória
  Dominika Hudáková (uč. L. Theisová)
 • D. kategória
  Kristína Horníková (uč. L. Theisová)
Cena poroty za korepetície
 • pani učiteľka ERIKA MALINOVÁ
Mladí klaviristi Bratislava

celoslovenská súťaž

3. miesto
 • VII. kategória
  Branislav Beke
  (uč. Jarmila Stašíková)
Súťaž v štvorručnej hre na klavíri - ZUŠ Bernolákova Košice
Bronzové pásmo
 • Adam Čorgő (uč. H. Kenderešová)
 • Marián Žido (uč. H. Kenderešová)
"PÁDIVÉHO TRENČÍN 2005"

celoštátna súťažná prehliadka veľkých dychových orchestrov s medzinárodnou účasťou

Cena za najlepší inštrumentálny výkon
 • Matej Marga / člen Dychového orchestra mladých pri ZUŠ Bernolákova Košice (uč. T. Morávek – ZUŠ Hlavná 68)
4. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa Kremnica

ZUŠ Jána Levoslava Bellu Kremnica – celoslovenská súťaž

Strieborné  pásmo
 • I. kategória
  Judita Gajdošová (uč. Mgr. L. Lovašová)
Bronové pásmo
 • I. kategória 
  Dorota Salzerová (uč. Mgr. Ivana Ondrušková)
 • IV. kategória
  Csenge Petrík (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
2. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského

ZUŠ Bernolákova, Košice

Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Sára Dlugošová (uč. Daniela Popovičová)
MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2012, Bratislava

celoslovenský súťažný festival

Komorné trio

Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková) 
  Zdislava Lukášová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková) 
  Alexandra Strompová – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)

Komorné duo

Bronzové pásmo
 • IV. kategória
  Peter Čambál – gitara (Mgr. Adriana Kubrická) 
  Gabriela Krajňáková - klavír (uč. Judita Barthová)
Zahrajže nám píšťalôčka – súťaž v hre na zobcovú flautu – Nové Zámky
Zlaté pásmo
 • A kategória
  Terézia Füleová (uč. Mgr. J. Santovjáková)
  Katarína Teodora Gajdošová (uč. D. Popovičová)
  Zdislava Lukášová (uč. Mgr. J. Santovjáková)
Zlaté pásmo
 • B kategória
  Veronika Mattová (uč. D. Popovičová)
Zlaté pásmo a titul laureáta sólovej hry
 • C kategória
  Martina Nižníková (uč. M. Rizmanová)
Zlaté pásmo
 • D kategória
  Ivana Badiarová (uč. M. Rizmanová)
Zlaté pásmo
 • H kategória
  Mgr. Jana Santovjáková (uč. M. Rizmanová)

Komorná hra

Zlaté pásmo
 • D kategória
  Martina Nižníková (uč. M. Rizmanová)
  Veronika Haluzová (uč. M. Rizmanová)
  Veronika Haluzová (uč. M. Rizmanová)
  Ivana Badiarová (uč. M. Rizmanová)
"FESTIVAL EUGENA SUCHOŇA" – Pezinok

Cena primátora Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová) zobcová flauta

SCHNEIDEROVA TRNAVA 2008

Celoslovenská súťaž v 4-ručnej hre na klavíri a v sólovej hre na husliach

Klavír

Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Dominika Jurová
  Tatiana Jasovská (uč. Marta Marjaková)

Husle

Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Antónia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
 • II. kategória
  Peter Balogh (uč. Mgr. art. Jana Lattáková)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Csenge Petrík (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
 • III. kategória
  Terézia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
Čarovná flauta Nižná

celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

1. miesto
 • I. kategória - zobcová flauta
  Sofia Fuseková (uč. Daniela Popovičová)
 • V.B kategória - zobcová flauta
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
2. miesto
 • I. kategória - zobcová flauta
  Tatiana Urbanová (uč. Magdaléna Rizmanová)
 • V.A kategória - zobcová flauta
  Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
 • III. kategória - zobcová flauta
  Karolína Jakubišinová (Mgr. Helena Kundraciková)
 • V.B kategória - zobcová flauta
  Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)
3. miesto
 • III. kategória - zobcová flauta
  Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)
Čestné uznanie
 • I. kategória - zobcová flauta
  Ida Eštoková (uč. Magdaléna Rizmanová)
 • III. kategória - zobcová flauta
  Bronislava Halecká (uč. Magdaléna Rizmanová)
Celoslovenská súťaž MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA - Kežmarok

Sólo kategórie

2. miesto
 • IV. kategória
  Dana Vitkovská (uč. M. Čepčániová)
 • V. kategória
  Mária Varhoľáková (uč. M. Olšanský)
3. miesto
 • III. kategória
  Daniel Benko (uč. M. Čepčániová)
 • V. kategória
  Kamila Rudíková (uč. M. Čepčániová)
  Linda Lubyová (uč. M. Olšanský)

Komorná hra / violončelové kvinteto

3. miesto
 • VI. kategória
  Zuzana Hercegová (uč. M. Čepčániová) 
  Kamila Rudíková (uč. M. Čepčániová) 
  Dana Vitkovská (uč. M. Čepčániová) 
  Anna Onderková (uč. M. Čepčániová) 
  Júlia Rudíková (uč. M. Čepčániová)
"11. ROČNÍK MATIČNEJ HUDOBNEJ JESENE 2005"

Sólový spev:

• Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Barbara Janovčíková (uč. K. Jusková)

Sláčikové nástroje:

• Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Daniel Benko (uč. M. Čepčániová)
 • I. kategória
  Samuel Salzer (uč. Mgr. I. Ondrušková)
 • I. kategória
  Mária Ujlakyová (uč. L. Lovašová)
 • II. kategória
  Terézia Šofranková (uč. L. Lovašová)
 • II. kategória
  Dana Vitkovská (uč. M. Čepčániová)
 • III. kategória
  Lenka Belicová (uč. Mgr. art. J. Lattáková)
• Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Anna Onderková (uč. M. Čepčániová)
• Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Antónia Šofranková (uč. L. Lovašová)
 • III. kategória
  Christina Vendrinská (uč. M. Čepčániová)
 • III. kategória
  Mária Vojtovičová (uč. Mgr. I. Ondrušková)
Schneiderova Trnava 2012

Celoslovenská interpretačná súťaž v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Judita Gajdošová  (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
  Dorota Salzerová (uč. Mgr. Ivana Ondrušková)
„Gelnický kľúč 2010“

6. ročník Festivalu komornej hudby

Zlaté pásmo + Cena poroty
 • A1. kategória
  Ivana Badiarová
  Martina Nižníková (uč. M. Rizmanová)
XV. ročník súťaže Hnúšťanský akord

Krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Spišskej Novej Vsi

2. miesto
 • kategória C
  Janka Šefranková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
  Zuzana Vargová (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
  Viktória Magulová (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
SCHNEIDEROVA TRNAVA 2009

Celoslovenská súťaž v sólovej hre na klavíri a na husliach

Klavír

Zlaté pásmo a laureát I. kategórie
 • I. kategória
  Kristína Kurucová (uč. Ľudmila Fetteriková)

Husle

Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Antónia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
  Csenge Petrík (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
Čarovná flauta - Nižná

celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

1. miesto
 • I. kategória - zobcová flauta
  Tatiana Urbanová (uč. Magdaléna Rizmanová)
 • III. kategória - zobcová flauta
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
 • V. A kategória - zobcová flauta
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
 • V. B kategória - zobcová flauta
  Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)
2. miesto
 • II. kategória - zobcová flauta
  Karolína Jakubišinová (Mgr. Helena Kundraciková)
 • V. B kategória - zobcová flauta
  Alexandra Sláviková (Mgr. Helena Kundraciková)
3. miesto
 • II. kategória - zobcová flauta
  Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)
 • V. A kategória - zobcová flauta
  Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
14. Husľová dielňa Žilina

Žilina – ZUŠ L. Árvaya / Pod vedením doc. Jindřicha Pazderu, HAMU Praha

LAUREÁT
 • Terézia Šofranková (uč. Mgr. L. Lovašová)
Dni Miloša Ruppeldta Bratislava

6. ročník celoslovenskej súťaže v speve a v sólovej hre na dychových nástrojoch

1. miesto a cena za najlepší umelecký prejav
 • III. kategória - zobcová flauta
  Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
2. miesto
 • II. kategória - zobcová flauta
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
 • III. kategória - zobcová flauta + cena za interpretáciu skladby Pilgrim /Perkelt/
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
Čestné uznanie
 • II. kategória - zobcová flauta
  Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)
„Davorin Jenko“

Medzinárodná súťaž v štvorručnej hre na klavíri a v hre na dva klavíry v Belehrade.

2. miesto
 • Petra Barčovská
 • Jana Kunová (uč. Ľ. Fetteriková)
Dni Miloša Ruppeldta

12. ročník celoslovenskej súťaže základných umeleckých škôl v sólovej hre na dychových nástrojoch Bratislava

Hra na zobcovej flaute - I. kategória – (do 8 rokov)

2. miesto

1. kategória

Stela Michaela Kocanová (Mária Macáková, DiS. art.)

Hra na drevených dychových nástrojoch – priečna flauta – I. kategória (do 13 rokov)

3. miesto

1. kategória Vilma Černá (Mária Macáková, DiS. art.)

Hra na drevených dychových nástrojoch – priečna flauta – II. kategória (do 15 rokov)

2. miesto

2. kategória Amália Bortáková (Mária Macáková, DiS. art.)

"HUDOBNÝ FESTIVAL I. BALLU" – Dolný Kubín, Nižná

Klavírna Orava – štvorručná hra

1. miesto
 • II. kategória
  Petra Barčovská (uč. Ľ. Fetteriková)
  Jana Kunová (uč. Ľ. Fetteriková)

Husľové talenty – Nižná

3. miesto
 • II. kategória
  Terézia Šofranková (uč. L. Lovašová)
Súťažná prehliadka v speve ľudových a umelých piesní žiakov ZUŠ Východoslovenského regiónu

ZUŠ Michala Vileca Bardejov

1. miesto a laureát súťaže
 • C. kategória
  Veronika Čopková (uč. Mgr. K. Jusková)
3. miesto
 • A. kategória
  Stanislava Džubáková (uč. Mgr. K. Jusková)
 • D. kategória
  Filip Butala (uč. K. Jusková)
Čestné uznanie
 • B. kategória
  Ema Kovalčíková (uč. L. Theisová)
 • C. kategória
  Antónia Jakubová (uč. L. Theisová)
Piano v modernom rytme „Bojnice 2010“
Zlaté pásmo – 1. miesto
 • I. kategória
  Branislav Beke (uč. J. Stašíková)
 • II. kategória
  Kristína Kurucová (uč. Ľ. Fetteriková)
Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Erika Kentošová (uč. M. Poklembová)
Bronzové pásmo
 • III. kategória
  Matthias Frindt (uč. E. Kovácsová)
 • IV. kategória
  Dáša Židuliaková (uč. M. Poklembová)
Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice
Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Benedikt Lukáš  – gitara (Mgr. Adriana Kubrická) 
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Maximilián Pándy – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
15. Husľová dielňa Žilina

Žilina – ZUŠ L. Árvaya / Pod vedením doc. Jindřicha Pazderu, HAMU Praha

LAUREÁT
 • Peter Balogh (uč. Mgr. art. Jana Lattáková)
 • Terézia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová) – laureátka 14. Husľovej dielne Žilina – spoločný koncert s doc. Jindřichom Pazderom a Štátnym komorným orchestrom Žilina
Violončelová jeseň - Modra

celoslovenská violončelová súťaž

strieborné pásmo
 • IV. kategória
  Lucia Benková (uč. Mária Čepčániová)
MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA

Celoslovenská súťaž - Kežmarok

2. miesto
 • V. kategória
  Mária Varhoľáková (uč. M. Olšanský)
12. ročník Matičnej hudobnej jesene – Košice

Súťažná prehliadka pre žiakov ZUŠ v hre na dychové nástroje a v sólovom speve

Dychové nástroje

Absolútny víťaz
 • Lucia Kekeňáková (uč. A. Hrehová)
Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Dominika Babčáková (uč. D. Popovičová)
 • I. kategória
  Viktor Pristáš (uč. A. Hrehová)
 • II. kategória
  Zuzana Čupková (uč. D. Popovičová)
 • III. kategória
  Tomáš Javnický (uč. P. Kendereš)
 • IV. kategória
  Zuzana Pristášová (uč. A. Hrehová)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Martina Nižníková (uč. M. Rizmanová)
 • IV. kategória
  Eduard Ondrej (uč. J. Šandrik)
"ZAHRAJŽE NÁM PÍŠŤALÔČKA"

celoštátna súťaž v hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou – Nové Zámky

• Zlaté pásmo:
 • Lucia Kekeňáková – laureát súťaže (uč. A. Hrehová)
 • Zuzana Pristášová – laureát súťaže (uč. A. Hrehová)
 • Ivana Badiarová (uč. M. Rizmanová)
 • Tünde Jakabová – laureát súťaže (uč. M. Rizmanová)
 • Andrea Takáčová (uč. D. Popovičová)
 • Helena Manková, Andrea Takáčová / komorná hra (uč. D. Popovičová)
• Strieborné pásmo:
 • Helena Manková (uč. D. Popovičová)
Detská interpretačná súťaž Jána Cikkera v sólovej hre na klavíri Banská Bystrica

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Oliver Rácz (uč. E. Kovácsová)
Talents for Europe Dolný Kubín

14. ročník Medzinárodnej sútaže Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch

4. miesto
 • III. kategória
  Peter Balogh (uč. Mgr. art. J. Lattáková)
5. miesto
 • IV. kategória
  Terézia Šofranková (uč. Mgr. L. Lovašová)
MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA

ZUŠ A. Cígera Kežmarok - celoslovenská súťaž

2. miesto
 • III. kategória
  Matúš Trifan (uč. Miroslav Olšanský)
Husľová súťaž Rudolfa Országha Kremnica
LAUREÁT SÚŤAŽE a zlaté pásmo
 • II. kategória
  Terézia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Peter Balogh (uč. Mgr. art. Jana Lattáková)
Strieborné pásmo
 • I. kategória 
  Anna Kötelesová (uč. Mgr. art. Jana Lattáková)
  Samuel Salzer (uč. Mgr. Ivana Ondrušková)
Bronzové pásmo
 • I. kategória 
  Natália Dadejová (uč. Mgr. Ivana Ondrušková)
 • II. kategória 
  Antónia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
XV. ročník súťaže Hnúšťanský akord

Krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Spišskej Novej Vsi

1. miesto
 • kategória C
  Alexandra Sláviková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
  Janka Šefranková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
  Zuzana Vargová (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
1. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikové nástroje

ZUŠ Bernolákova

Husle

Zlaté pásmo
 • III. kategória
  Peter Balogh (uč. Mgr. art. J. Lattáková)
 • IV. kategória
  Terézia Šofranková ( uč. Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Anna Kötelesová (uč. Mgr. art. J. Lattáková)
Bronzové pásmo
 • II. kategória 
  Natália Dadejová (uč. Mgr. I. Ondrušková)
 • III. kategória 
  Antónia Šofranková (uč. Mgr. L. Lovašová)
 • III. kategória 
  Lucia Gallová (uč. A. Czimová)

Violončelo

Bronzové pásmo
 • VI. kategória
  Sandra Gálová (uč. M. Olšanský)
MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2006, Bratislava

súťažný festival

Zlaté pásmo

Duo zobcových fláut

 • I. kategória
  Zuzana Čupková (uč. D. Popovičová)
  Dominika Babčáková (uč. D. Popovičová)

Štvorručná hra na klavíri

 • II. kategoria 
  Annamária Martonyiková (uč. Ľ. Fetteriková)
  Matej Stašík (uč. J. Stašíková)

Klavírne duo

 • III. kategória
  Petra Barčovská (uč. Ľ. Fetteriková)
  Jana Kunová (uč. Ľ. Fetteriková)

Dychové duo

 • III. kategória
  Lucia Kekeňáková (uč. A. Hrehová)
  Zuzana Pristášová (uč. A. Hrehová)
Strieborné pásmo

Dychové trio

 • III. kategória
  Michaela Hrehová (uč. M. Macáková)
  Zuzana Dzugasová (uč. M. Macáková)
  Gréta Gajdošová (uč. M. Macáková)
"SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V SÓLOVEJ HRE NA DYCHOVÉ NÁSTROJE – ZUŠ BERNOLÁKOVA"

Zobcová flauta

• Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Zuzana Čupková (uč. D. Popovičová)
 • II. kategória
  Helena Manková (uč. D. Popovičová)
  Andrea Takáčová (uč. D. Popovičová)
 • III. kategória
  Lucia Kekeňáková (uč. A. Hrehová)
 • V. kategória
  Zuzana Pristášová (uč. A. Hrehová)
• Strieborné pásmo
 • IV. kategória
  Lucia Rusinková (uč. A. Hrehová)
 • V. kategória
  Tünde Jakabová (uč. M. Rizmanová)

Drevené dychové

• Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Tomáš Javnický (uč. P. Kendereš)/
• Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Marek Sedlák (uč. P. Kendereš)
• Bronzové pásmo
 • III. kategória
  Jakub Fedoriak (uč. P. Kendereš)

Plechové dychové

• Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Lukáš Fülöp (uč. M. Popovič)
Novohradská flétna Nové Hrady, ČR 9. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže
1. miesto
 • 2. A kategória
  Júlia Sofia Hadbavná (uč. Mgr. J. Santovjáková)
 • 3. A kategória
  Zdislava Lukášová (uč. Mgr. J. Santovjáková)
 • 4. A kategória
  Terézia Füleová (uč. Mgr. J. Santovjáková)
Detský hudobný festival Jána Cikkera v hre na drevené a plechové dychové nástroje – Banská Bystrica
Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Jana Kiselová (uč. M. Popovič)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Michaela Guzanová (uč. N. Kötelesová)
3. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikové nástroje

pre žiakov ZUŠ Košického a Prešovského kraja, ZUŠ Bernolákova 26 Košice

Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Anastázia Kuffová - husle (Mgr. art. Jana Lattáková)
 • III. kategória
  Matúš Samuel Trifan – violončelo (uč. Miroslav Olšanský)
 • IV. kategória
 • Lucia Benková – violončelo (uč. Mária Čepčániová)
Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Dorota Salzerová (Mgr. Ivana Ondrušková)
 • V. kategória
 • Samuel Salzer (Mgr. Ivana Ondrušková)
Bronzové pásmo
 • II. kategória
  Alexandra Brutovská – husle (MgA. Henrieta Gombíková)
MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA

Celoslovenská súťaž - Kežmarok

1. miesto a absolútny víťaz súťaže
 • V. kategória
  Mária Varhoľáková (uč. M. Olšanský)
2. miesto
 • II. kategória 
  Mária Vojtovičová (uč. M. Olšanský)
Schneiderova Trnava 2014

Celoslovenská interpretačná súťaž v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté  pásmo
 • I. kategória
  Judita Gajdošová(Mgr. Lucia Lovašová)
13. ročník Matičnej hudobnej jesene – Košice

Súťažná prehliadka pre žiakov ZUŠ v hre na akordeóne a v sólovom speve

Spev

• Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Natália Kičurová (uč. Daniela Popovičová)
 • IV. kategória
  Barbara Janovčíková (uč. Katarína Jusková)
 • V. kategória
  Ivana Pločicová ( uč. Katarína Jusková)
• Strieborné pásmo
 • IV. kategória
  Mária Hudáková (uč. Svetlana Tomová)
• Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Noemi Brnová (uč. Liana Theisová)
 • V. kategória
  Mária Forgáčová (uč. Katarína Jusková)
 • V. kategória
  Mária Arkaiová (uč. Svetlana Tomová)
"O Alžbetinu ružu" – Košice

3. ročník súťaže stredoškolákov v speve

1. miesto
 • Barbara Janovčíková (uč. K. Jusková)
"FESTIVAL SLÁČIKOVÝCH ORCHESTROV V NEERPELTE"

II. pásmo
sláčikový orchester NOCTURNO

Hudobný festival I. Ballu – Klavírna Orava Dolný Kubín

ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín

1. miesto
 • II. kategória
  Miriam Vatraľová (uč. Ľ. Fetteriková)
Gitarový festival „Giraltovce 2010“

ZUŠ Giraltovce – celoslovenská súťaž

Čestné uznanie
 • I. kategória
  Dominik Ivanoc (uč. Mgr. A. Kubrická)
 • II. kategória
  Dominik Suchý (uč. I. Susová)
Pro Bohemia Ostrava – ČR

medzinárodná súťaž

2. miesto
 • I. kategória - zobcová flauta
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
3. miesto
 • 1. kategória
  Zdislava Lukášová - zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • 2. kategória
  Martina Nižníková - zobcová flauta (uč. Magdaléna Rizmanová)
MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2008, Bratislava

súťažný festival

Komorné trio

Zlaté pásmo
 • III. kategória
  Martina Kudlovká – klavír (uč. J. Barthová) 
  Mária Varhoľáková – violončelo (uč. M. Olšanský) 
  Terézia Šofranková – husle (uč. Mgr. Lucia Lovašová)

Štvorručná hra na klavíri

Zlaté pásmo
 • III. kategória
  Petra Barčovská 
  Jana Kunová (uč. Ľ. Fetteriková)

Dychové duo

Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Veronika Mattová 
  Dominika Babčáková (uč. D. Popovičová)
Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Tomáš Kekeňák 
  Viktor Pristaš (uč. P. Kendereš)
 • III. kategória
  Michaela Hrehová (uč. M. Macáková) 
  Lenka Gliganičová (uč. Mgr. H. Kundraciková)
 • III. kategória
  Nina Jakešová 
  Gabriela Kluknavská (uč. M. Macáková)
Gitarový festival Giraltovce
strieborné pásmo
 • I. kategória
  Simon Puchý(uč. Miroslav Olšanský)
  Simona Gibalová(uč. Iveta Susová)
Čarovná flauta - Nižná

celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

1. miesto
 • II. kategória
  Dominika Babčáková (uč. Daniela Popovičová)
 • IV. kategória
  Zuzana Čupková – zobcová flauta (uč. Daniela Popovičová)
 • IV. kategória
  Tomáš Javnický – saxofón (uč. Peter Kendereš)
2. miesto
 • I. kategória
  Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)
 • III. kategória
  Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)
 • V.A kategória
  Ivana Badiarová (uč. Magdaléna Rizmanová)
 • V.B kategória 
  Andrea Šprochová (uč. Daniela Popovičová)
4. miesto a čestné uznanie
 • V. kategória 
  Marek Sedlák (uč. Peter Kendereš)
"Čarovná flauta" – Nižná

celoslovenská súťaž v hre na dychových drevených nástrojoch

Laureát súťaže
 • Tomáš Javnický (uč. P. Kendereš)

Zobcová flauta

1. miesto
 • II. kategória
  Martina Nižníková (uč. M. Rizmanová)
2. miesto
 • III. kategória
  Zuzana Čupková (uč. D. Popovičová)
 • IV. kategória
  Ivana Badiarová (uč. M. Rizmanová)
 • IV. kategória
  Zuzana Pristášová (uč. A. Hrehová)

Saxofón

1. miesto
 • III. kategória
  Tomáš Javnický (uč. P. Kendereš)
2. miesto
 • IV. kategória
  Marek Sedlák (uč. P. Kendereš)
"DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL JÁNA CIKKERA – BANSKÁ BYSTRICA"

Súťaž v hre na drevené a plechové dychové nástroje

Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Tomáš Javnický (uč. P. Kendereš)
 • III. kategória
  Lukáš Fülöp (uč. M. Popovič)
 • III. kategória
  cena za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora Tünde Jakabová (uč. M. Macáková)
Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Marek Sedlák (uč. P. Kendereš)
Gelnický kľúč 2012

8. ročník Festivalu komornej hudby, ZUŠ v Gelnici

Zlaté pásmo + Gelnický kľúč
 • A klasik kategória
   
  Trio

  Alexandra Strompová - gitara (uč. Mgr. A. Kubrická)
  Terézia Füleová – zobcová flauta (uč. Mgr. J. Santovjáková)
  Zdislava Lukášová – zobcová flauta (uč. Mgr. J. Santovjáková)
Súťažná prehliadka v hre na saxofón Stará Ľubovňa

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

1. miesto
 • II. kategória
  Tomáš Kekeňák (uč. P. Kendereš)
2. miesto
 • II. kategória
  Viktor Pristaš (uč. P. Kendereš)
3. miesto
 • I. kategória
  Peter Poklemba (uč. P. Kendereš)
 • II. kategória
  Filip Sabol (uč. P. Kendereš)
Čestné uznanie
 • III. kategória
  Lenka Gliganičová (uč. P. Kendereš)
  Zsolt Hireš (uč. P. Kendereš)
Vokálna jar 2013

XVIII. ročník celoslovenskej speváckej súťaže Kysucké Nové Mesto

1. miesto a diplom za najlepšie naštudovanie skladby
 • Komorný spev
  Filip Butala (Mgr. Katarína Jusková)
  Erik Štefko
  Ján Gofus
  Ján Šudák
  Marek Vlčko
  Alexander Hajdany
  Branislav Hudymač
Strieborné pásmo
 • Sólový spev

         IV. kategória
         Ján Gofus (Mgr. Katarína Jusková)

Bronzové pásmo
 • Sólový spev

         V. kategória
         Filip Butala (Mgr. Katarína Jusková)

14. ročník Matičnej hudobnej jesene – Košice

Súťažná prehliadka pre žiakov ZUŠ v sólovom speve

Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Patrícia Hlaváčová (uč. Svetlana Tomová)
 • I. kategória
  Natália Kičurová (uč. Daniela Popovičová)
 • III. kategória
  Marek Vlčko ( uč. Mgr. Katarína Jusková)
 • IV. kategória
  Barbara Janovčíková ( uč. Mgr. Katarína Jusková)
Strieborné pásmo
 • IV. kategória
  Mária Hudáková (uč. Svetlana Tomová)
Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Natália Kačalová (uč. Liana Theisová)
 • I. kategória
  Lenka Kollárová (uč. Svetlana Tomová)
 • V. kategória
  Mária Arkaiová (uč. Svetlana Tomová)
Spev bez hraníc Košice
1. miesto
 • II.kategória
  Terézia Tordová (uč. Svetlana Tomová)
2. miesto
 • V. kategória
  Veronika Bírošová (uč. Svetlana Tomová)
Nultý ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikové nástroje v Košiciach

ZUŠ Bernolákova

husle

Bronzové pásmo
 • Csenge Petrík (uč. L. Lovašová)
 • Samuel Salzer (uč. Mgr. I. Ondrušková)
"0. ROČNÍK KRAJSKEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V ŠTVORRUČNEJ HRE NA KLAVÍRI ZUŠ BERNOLÁKOVA – KOŠICE"
Zlaté pásmo
 • Anna Janovcová (uč. A. Žitvová)
 • Martina Krajňáková (uč. A. Žitvová)
 • Martin Petrvalský (uč. M. Marjaková)
 • Cyril Figmík (uč. M. Marjaková)
Strieborné pásmo
 • Viktor Bratko (uč. A. Žitvová / uč. Mgr. G. Szarková)
 • Broňa Tvarožeková (uč. A. Žitvová / uč. Mgr. G. Szarková)
Bronzové pásmo
 • Samuel Kopernický (uč. M. Marjaková)
 • Beáta Lengyelová (uč. M. Marjaková)
 • Renáta Hrešková (uč. M. Poklembová)
 • Anna Síčová (uč. M. Poklembová)
 • Juraj Síč (uč. M. Poklembová)
 • Matej Poklemba (uč. M. Poklembová)
2. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikové nástroje

pre žiakov ZUŠ Košického a Prešovského kraja, ZUŠ Bernolákova 26 Košice

Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Judita Gajdošová (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • IV. kategória
  Mária Ujlakyová (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
Bronzové pásmo
 • III. kategória
  Peter Szathmáry (uč. Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
 • IV. kategória
  František Trebuňa (uč. Mgr. Lucia Lovašová) 
  Natália Dadejová (uč. Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)

Violončelo

Zlaté pásmo
 • III. kategória
  Lucia Benková (uč. Mária Čepčániová)
Strieborné pásmo
 • VI. kategória
  Daniela Vitkovská (uč. Mária Čepčániová)
4. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského

ZUŠ Bernolákova, Košice

Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Emma Poláčková (uč. Daniela Popovičová)
  Sára Dlugošová (uč. Daniela Popovičová)
Krajská klavírna súťažná prehliadka v Spišskej Novej Vsi – 6. ročník

ZUŠ Spišská Nová ves

LAUREÁT SÚŤAŽE a zlaté pásmo
 • I. kategória
  Miriam Vatraľová (uč. Ľ. Fetteriková)
Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Branislav Beke (uč. J. Stašíková)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Martin Mihálik (uč. H. Kenderešová)
 • II. kategória
  František Kochjar (uč. J. Barthová)
Bronzové pásmo
 • II. kategória
  Oliver Rácz (uč. E. Kovácsová)
Hnúšťanský akord23 apr 2014

Celoslovenské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Hnúšti

1. miesto
 • kategória C
  Alexandra Sláviková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
  Janka Šefranková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
  Zuzana Vargová (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
Hnúšťanský akord19 feb 2015

19. 2. 2015
Krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Spišskej Novej Vsi

3. miesto
 • kategória B
  Karolína Jakubišinová (Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.)
  Kristína Nagyová(Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.)
  Soňa Tirpáková (Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.)
Zahrajže nám, píšťalôčka – Nové Zámky18 mar 2015

18. – 20. 3. 2015
celoslovenská súťaž v hre na zobcovú flauta

Zlaté pásmo a Laureát súťaže sólovej hry
 • D kategória – 1. miesto
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté pásmo  - 1. miesto v kategórii
 • A kategória
  Tatiana Urbanová (Magdaléna Rizmanová)
 • C kategória
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
 • E kategória
  Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)
Zlaté pásmo 
 • A kategória
  Ida Eštóková (Magdaléna Rizmanová)
  Sofia Fuseková (uč. Daniela Popovičová)
 • B kategória
  Bronislava Halecká (Magdaléna Rizmanová)
  Karolína Jakubišinová (Mgr. Helena Kundraciková)
  Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)
 • D kategória
  Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)


celoslovenská
súťaž v hre na zobcovú flauta – komorná hra

Zlaté pásmo a 1. miesto v kategórii
 • A kategória
  Tatiana Urbanová (Magdaléna Rizmanová)
  Ida Eštóková
 • B kategória
  Tatiana Urbanová (Magdaléna Rizmanová)
  Ida Eštóková
  Bronislava Halecká
 • C kategória
  Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)
  Júlia Sofia Hadbavná
 • D kategória
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
  Zdislava Lukášová
Gitarová súťaž Bojnice26 mar 2015

26. – 27. 3. 2015
celoslovenská gitarová súťaž

Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Anna Mária Veres (MgA. Jozef Haluza)
 • II. kategória
  Benedikt Lukáš ( Mgr. Adriana Kubrická, MgA. Jozef Haluza)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Lucia Ploščicová (MgA. Jozef Haluza)
  Simona Gibalová (uč. Iveta Susová)
Krajská súťažná prehliadka v hre na sláčikové nástroje 1 apr 2015

1.4.2015
ZUŠ Bernolákova  Košice

Zlaté pásmo a Laureát súťaže
 • V. kategória
 • Lucia Benková (uč. Mária Čepčániová)
Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Tatiana Hodoličová (Mgr. Ivana Ondrušková)
 • II. kategória
  Jakub Kukura (uč. Mária Čepčániová)
 • III. kategória
  Anastázia Kuffová (Mgr. art. Jana Lattáková)
Bronzové pásmo
 • II. kategória
  Žofia Farkašová (Mgr. Ivana Ondrušková)
 • IV. kategória
  Matúš Samuel Trifán (uč. Mária Čepčániová)
Schneiderova Trnava16 apr 2015

16. 4. 2015
Celoslovenská interpretačná súťaž v hre na klavíri – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté pásmo
 • 3. kategória
  Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková)
 • 4. kategória
  Anthony Martin (uč. Edita Kovácsová)


16. – 17. 4. 2015
Celoslovenská interpretačná súťaž v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté  pásmo
 • II. kategória
  Judita Gajdošová(Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Janka Kormanová (Mgr. Lucia Lovašová)
DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL JÁNA CIKKERA24 apr 2015

24.4.-26.4.2015
Detská interpretačná súťaž v hre na drevené a plechové dychové nástroje

Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Katarína Teodóra Gajdošová (uč. Mikuláš Popovič)
  Daniel Hančikovský (uč. Mikuláš Popovič)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Anna Halušková ( Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
  Ivor Kovařík (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
  Bernadeta Gajdošová (Mikuláš Popovič)
 • III. kategória
  Ján Teodor Gajdoš(Mikuláš Popovič)
TALENTY PRE SLOVENSKO28 apr 2015

Dolný Kubín 28. – 29. 4. 2015
Celoslovenská súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch

Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Janka Kormanová (Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Jakub Kukura (uč. Mária Čepčániová)
 • II. kategória
  Judita Gajdošová(Mgr. Lucia Lovašová)
 • III. kategória
  Lucia Benková (uč. Mária Čepčániová)
Bronzové pásmo
 • III. kategória
  Matúš Samuel Trifán (uč. Mária Čepčániová)
Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na saxofón 30 apr 2015

30.4.2015
Stará Ľubovňa

Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Viktór Pristaš (uč. Peter Kendereš)
Bronzové pásmo
 • III. kategória
  Tomáš Kekeňák (uč. Peter Kendereš)
Nitrianská lutna13 máj 2015

13. – 15. 5. 2015
15. ročník celoslovenskej hudobno - interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou

1. miesto
 • I. kategória
  Ida Eštóková (uč. Magdaléna Rizmanová)
 • II. kategória
  Bronislava Halecká (uč. Magdaléna Rizmanová)
  Daniel Hančikovský (uč. Mikuláš Popovič)
 • IV. kategória
  Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
2. miesto
 • II. kategória
  Katarína Teodóra Gajdošová (uč. Mikuláš Popovič)
 • III. kategória
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
 • V. kategória
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
3. miesto
 • I. kategória
  Bernadeta Gajdošová (Mikuláš Popovič)
 • III. kategória
  Ján Teodor Gajdoš(Mikuláš Popovič)
Hudobný festival Ivana Ballu18 máj 2015

18. – 20. 5. 2015
20. ročník Medzinárodnej súťaže v hre na klavíri

1. miesto
 • II. kategória
  Miriam Vatraľová (uč. Ľudmila Fetteriková)
  Lusi Zhao
PIANO v modernom rytme29 máj 2015

Bojnice 29.5.2015
Celoslovenskú klavírnu súťaž  modernej - populárnej hudby pre žiakov základných umeleckých škôl

Zlaté pásmo
 • III. kategória
  Veronika Angelovičová( PaedDr. Eva Hrunčáková)
Gelnický kľúč30 máj 2015

30. 5. 2015

Festival komornej hudby, ZUŠ v Gelnici

Zlaté pásmo a Gelnický kľúč
 • Duo
  Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
  Terézia Füleová
Zlaté pásmo a cena poroty
 • Duo
  Ida Eštóková (uč. Magdaléna Rizmanová)
  Bronislava Halecká
Zlaté pásmo
 • Trio
  Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
  Terézia Füleová
  Laura Baníková (uč. Judita Barthová)
Strieborné pásmo
 • Ida Eštóková (uč. Magdaléna Rizmanová)
 • Bronislava Halecká
 • Urbanová Tatiana
Spev bez hraníc, Košice 22 okt 2015

Košice 22. – 24.10. 2015
8. ročník celomestskej speváckej súťaže

1. miesto
 • II. kategória
  Stanislava Džubáková (Mgr. Katarína Jusková)
Prehliadka mladých gitaristov, Bratislava 11 nov 2015

Bratislava 11. 11. 2015
11. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže

Zlaté pásmo
 • III. kategória
  Simona Gibalová (MgA. Jozef Haluza)
International Classical Guitar Festival & Youth Competition13 nov 2015

Bratislava 13. – 16. 11. 2015
1. ročník medzinárodnej gitarovej súťaže 

diplom za účasť
 • III. kategória
  Simona Gibalová (MgA. Jozef Haluza)
Čarovná flauta, Nižná na Orave18 nov 2015

Nižná na Orave 18. - 20. 11. 2015
14. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

Laureát súťaže 
 • 5. B kategória - zobcová flauta
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
1. miesto
 • 1. kategória - zobcová flauta
  Sofia Fuseková (Daniela Popovičová, DiS. art.)
 • 3. kategória - zobcová flauta
  Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)
 • 4.  kategória - zobcová flauta
  Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)
 • 5. A kategória - zobcová flauta
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
 • 5. B kategória - zobcová flauta
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
2. miesto
 • 4.  kategória - zobcová flauta

Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)

Cena Najlepší korepetítor
 • Mgr. Karla Grejtáková
Klavírna súťaž Pála Kadosu19 nov 2015

Levice 19. – 20. 11. 2015
12. ročník celoslovenskej súťaže žiakov klavírneho odboru ZUŠ a mladých amatérskych klaviristov

Cena poroty za interpretáciu skladby Lajosa Pappa Akvárium
 • III. kategória
  Anthony Martin (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Zahrajme si pre radosť12 feb 2016

12.02.2016
5. ročník súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre
na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl

Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Kristián Šereš (Peter Kendereš, DiS. art.)
 • III. kategória
  Ivor Kovařík (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
 • IV. kategória
  Daniel Hančikovský (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
 • V. kategória
  Katarína Teodora Gajdošová (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Anna Halušková (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
 
Hnúšťanský akord – Spišská Nová Ves22 feb 2016

22. 02. 2016
Krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Spišskej Novej Vsi

2. miesto
 • kategória B
  Karolína Jakubišinová (Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.)
  Kristína Nagyová(Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.)
  Soňa Tirpáková (Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.)
Pro Bohemia - Ostrava8 apr 2016

08. - 10. 04. 2016
14. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže v hre na dychové nástroje (drevené, plechové a zobcová flauta)

1. miesto a laureát kategórie
 • 2.  kategória - zobcová flauta
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
2. miesto
 • 1. kategória - zobcová flauta
  Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)
3. miesto
 • 1.  kategória - zobcová flauta
  Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)
 • 2.  kategória - zobcová flauta
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
Čestné uznanie 2.  kategória - zobcová flauta
 • Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
Rečou klavíra13 apr 2016

13.04. 2016
druhý ročník celoslovenskej súťaže v hre na klavíri pre žiakov ZUŠ

Zlaté pásmo a víťaz kategórie
 • VI. kategória
  Veronika Angelovičová (PaedDr. Eva Hrunčáková)
Bronzové pásmo
 • III. kategória
  Kristína Nagyová (Miriam Poklembová, DiS. art.)
Pamätný list  IV.  kategória
 • Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková)
Schneiderova Trnava 14 apr 2016

14-15.04. 2016
Celoslovenská interpretačná súťaž v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté  pásmo
 • II. kategória
  Judita Gajdošová(Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Janka Kormanová (Mgr. Lucia Lovašová)
Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Tatiana Hodoličová (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
Klavírna súťaž Spišská Nová Ves19 apr 2016

19.04.2016
Celoslovenská súťaž v hre na klavíri – ZUŠ J. Fabíniho Spišská Nová Ves

Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Daniela Rendeková (Judita Barthová)
 • II. kategória
  Kristína Nagyová (Miriam Poklembová, DiS. art.)
  Róbert Stašš (Ľudmila Fetteriková, DiS. art.)
 • III. kategória
  Anthony Martin (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Alžbeta Bodová (Božena Wukstová, DiS. art.)
 • II. kategória
  Jakub Gordiak (Mgr. Terézia Gurbaľová)
 • III. kategória
  Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková)
Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Gábor Pándy (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Gitarový festival Giraltovce 22 apr 2016

22.04.2016
Celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou v hre na gitare – ZUŠ Giraltovce

Zlaté  pásmo
 • II. kategória
  Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Dorota Spišáková (Mgr. Lucia Sotáková)
  Daniel Kohuth (MgA. Jozef Haluza)
 • II. kategória
  Lucia Ploščicová (MgA. Jozef Haluza)
  Annamária Veres (MgA. Jozef Haluza)
  Simona Gibalová (MgA. Jozef Haluza)
  Maximilián Pándy  (Mgr. Adriana Kubrická)
Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Tomáš Jurčík (Miroslav Olšanský, DiS. art.)
Ružomberská klasická gitara 5 máj 2016

05.-06.05.2016
šiesty ročník celoslovenskej žiackej súťaže v sólovej hre na klasickej gitare

3. miesto
 • II. kategória
  Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická)
Detský hudobný festival Jána Cikkera Banská Bystrica6 máj 2016

06.-08.05.2016
XXIV. ročník celoslovenskej detskej interpretačnej súťaže v sólovej a komornej hre na sláčikové nástroje

Zlaté  pásmo
 • I. kategória
  Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Bronzové pásmo
 • IV. kategória
  Lucia Beliková (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Novohradská flétna, Trhové Sviny, Nové Hrady, ČR11 máj 2016

11.-15.05.2016
XIII. ročník medzinárodnej súťaže mladých interpretov v hre na zobcových a priečnych flautách

1. miesto
 • III.A kategória
  Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)
 • IV.A kategória
  Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)
 • V.A kategória
  Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
 • VI.A kategória
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
  + cena za aranžmá skladby
2. miesto
 • IV.A kategória
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
3. miesto
 • IV.B  kategória
  Alexandra Bučková (Mária Macáková, DiS. art.)
Piano v modernom rytme, Bojnice 26 máj 2016

26.05.2016
celoslovenská klavírna súťaž modernej-populárnej hudby pre žiakov ZUŠ

Zlaté  pásmo a víťaz kategórie
 • II. kategória
  Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková)
Gelnický kľúč 2016, Gelnica27 máj 2016

27.05.2016
festival komornej inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia

Zlaté  pásmo
 • A. kategória – komorné telesá
  Zuzana Vargová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
  Michaela Chovancová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
  Lenka Lorková – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
  Karolína Jakubišinová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
Zlaté  pásmo a cena poroty
 • A. kategória – komorné telesá
  Veronika Merkovská – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Terézia Stanová zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté  pásmo a Gelnický kľúč
 • A. kategória – komorné telesá
  Ida Eštoková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Tatiana Urbanová – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
Spev bez hraníc17 okt 2016

9. ročník celomestskej speváckej súťaže

3. miesto
 • III. kategória
  Stanislava Džubáková (Mgr. Katarína Gremanová)
Čarovná flauta23 nov 2016

15. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

Laureát súťaže a 1. miesto
 • 4.  kategória - zobcová flauta
  Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)
1. miesto
 • 1. kategória - zobcová flauta
  Marína Majerčák  (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • 2. kategória - zobcová flauta
  Sofia Fuseková (Daniela Popovičová, DiS. art.)
 • 3. kategória - zobcová flauta
  Ida Eštoková (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • 3. kategória - zobcová flauta
  Tatiana Urbanová (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
2. miesto
 • 1.  kategória - zobcová flauta
  Oľga Gajdošová (Daniela Popovičová, DiS. art.)
3. miesto
 • 1.  kategória - zobcová flauta
  Alexandra Bučková (Mária Macáková, DiS. art.)
Violončelová jeseň24 nov 2016

4. ročník celoslovenskej súťaže v hre na violončele

Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Jakub Kukura (Mária Čepčániová, DiS. art.)
 • V. kategória
  Lucia Benková (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • V. kategória
  Matúš Samuel Trifán (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Musica Camerata Ján Albrecht25 nov 2016

VI. ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre

Zlaté pásmo a cena poroty
 • II. kategória
  Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
  Benedikt Lukáš - gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
  Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Anthony Martin – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
 • III. kategória
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
  Alexandra Strompová (Mgr. Adriana Kubrická)
Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Ida Eštoková – trio zobcových fláut (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Tatiana Urbanová
  Bronislava Halecká
„Dni Miloša Ruppeldta“30 nov 2016

8. ročník celoslovenskej súťaže základných umeleckých škôl

1. miesto a cena poroty
 • II. kategória
  Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)
„Košice Star“23 feb 2017

3. ročník celomestskej súťaže CVČ Orgovánová

1. miesto
 • 8. kategória
  Trio NADA  (Daniela Popovičová, DiS. art.)
Celoslovenská gitarová súťaž23 mar 2017

Celoslovenská  gitarová súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl

Zlaté pásmo, 1. miesto v kategórii a cena spoločnosti J. K. Mertza
 • III. kategória
  Benedikt Lukáš - gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Zlaté pásmo, 3. miesto v kategórii
 • II. kategória
  Annamária Veres – gitara (MgA. Jozef Haluza)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Dorota Spišáková – gitara (Mgr. Lucia Sotáková)
 • III. kategória
  Maximilián Pándy – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)

 

Regionálna súťažná prehliadka v hre na dychových nástrojoch4 apr 2017

3. ročník regionálnej súťažnej prehliadky – ZUŠ sv. Jána Krstiteľa 

Zlaté pásmo, 1. miesto v kategórii, diplom za vzornú prípravu
 • III. kategória
  Katarína Teodora Gajdošová – lesný roh (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
Zlaté pásmo, 1. miesto v kategórii, diplom za vzornú pípravu
 • IV. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Mária Fedáková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Marína Majerčák – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Lilly Boženíková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • II. kategória
  Kristián Šereš – klarinet (Peter Kendereš, DiS. art.)
 • III. kategória
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Daniel Hančikovský – trúbka (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Anna Halušková – trúbka (Mgr. art. Olexandr Samborskyy)
 • III. kategória
  Ivor Kovařík – trúbka (Mgr. art. Olexandr Samborskyy)
Diplom za korepetíciu
 • Miriam Poklembová, Dis. art.
Schneiderova Trnava6 apr 2017

17. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na klavíri – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté  pásmo a mimoriadna cena za interpretáciu skladieb
 • III. kategória
  Róbert Stašš – klavír (Ľudmila Fetteriková, DiS. art.)
Zlaté  pásmo
 • I. kategória
  Emily Grígerová – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Zuzana Szattlerová – klavír (Miriam Poklembová, DiS. art.)
  Nina Lukáčová – klavír (JUDr. Lucia Jenčová, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • III. kategória
  Kristína Nagyová – klavír (Miriam Poklembová, DiS. art.)
 • IV. kategória
  Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková)
Schneiderova Trnava6 apr 2017

17. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté  pásmo a Cena Mikuláša Schneidera Trnavského
 • II. kategória
  Janka Kormanová – husle (Mgr Lucia Lovašová)
Zlaté  pásmo
 • IV. kategória
  Judita Gajdošová – husle (Mgr Lucia Lovašová)
Mladý violončelista Slovenska7 apr 2017

13. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na violončele  – ZUŠ Kežmarok

3. miesto
 • V. kategória
  Lucia Benková  (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Súťažná prehliadka v sólovej hre na sláčikových nástrojoch ZUŠ Bernolákova12 apr 2017
Zlaté  pásmo
 • I. kategória
  Ester Anna Gajdošová – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.) 
 • II. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
 • III. kategória
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.) 
 • VI. kategória
  Lucia Benková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 •  II. kategória
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Dominika Zvalená – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • II. kategória
  Teo Salzer – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, Dis. art.)
  Roman Nový – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Husľová súťaž Rudolfa Orzsága21 apr 2017

9. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na husle 

Zlaté  pásmo
 • I. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, Dis. art.)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová) – violončelo  
 • III. kategória
  Judita Gajdošová – husle (Mgr Lucia Lovašová)
Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej a komornej hre na saxofóne27 apr 2017

8. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na saxofóne, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Strieborné pásmo
 •  I. kategória
  Miriam Horváthová – saxofón (Peter Kendereš, DiS. art.)
Flautiada 201728 apr 2017

5. ročník medzinárodnej súťaže v hre na flaute

Bronzové pásmo
 • II. kategória
  Alexandra Bučková – flauta (Mária Macáková, Dis. art.)
Zahrajže nám píšťalôčka4 máj 2017

IX. ročník súťaže v sólovej a komornej hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou

Zlaté pásmo a 1. miesto v kategórii
 • E. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • G. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Mgr. Jana Santovjáková – zobcová flauta
Zlaté pásmo, 1, miesto a laureát komornej hry
 • E. kategória
  Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté pásmo
 • A. kategória
  Lilla Boženíková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • B. kategória
  Marína Majerčák – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • C. kategória
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • D. kategória
  Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Strieborné pásmo
 • A. kategória
  Mária Fedáková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Festival Ivana Ballu – Klavírna8 máj 2017

21. ročník súťaže v sólovej a štvorručnej hre na klavíri s medzinárodnou účasťou – ZUŠ Dolný Kubín

2. miesto
 • 1. kategória
  Emily Grígerová (Edita Kovácsová, DiS. art.)
  Gábor Pándy (Edita Kovácsová, DiS. art.)
5. miesto
 • 4. kategória
  Viktória Olléová (Edita Kovácsová, DiS. art.)
  Martin Budjáč (Edita Kovácsová, DiS. art.)
6. miesto
 • 3. kategória
  Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková.)
Festival Ivana Ballu – Mladí gitaristi 20178 máj 2017

21. ročník súťaže v  hre na gitare s medzinárodnou účasťou – ZUŠ Dolný Kubín

2. miesto
 • 2. kategória
  Annamária Veres (MgA. Jozef Haluza)
4. miesto
 • 4. kategória
  Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická)
Piano v modernom rytme Bojnice 201725 máj 2017

11. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže modernej – populárnej hudby ZUŠ Bojnice

Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Ema Porubiaková – klavír (Judita Barthová, DiS. art.)
Gelnický kľúč 201726 máj 2017

13. ročník festivalu komornej inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia

Zlaté  pásmo, Gelnický kľúč, absolútny víťaz
 • A.1 kategória – komorné telesá
  Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
  Benedikt Lukáš – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Zlaté  pásmo a cena poroty
 • A.1 kategória – komorné telesá
  Alexandra Strompová – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté  pásmo a cena riaditeľky festivalu
 • A.1 kategória – komorné telesá
  Júlia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté  pásmo
 • A.1 kategória – komorné telesá
  Júlia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Strieborné pásmo
 • A.1 kategória – komorné telesá
  Edina Lilla Gablyaszová – flauta (Mgr. art. Nataša Kötelesová)
  Annamária Veres – gitara (MgA. Jozef Haluza)
 • A.1 kategória – komorné telesá
  Anna Halušková – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
  Ivor Kovařík – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
Festival komornej hudby6 jún 2017

XIV. ročník celoslovenského festivalu v komornej hre  ZUŠ Čadca

Zlaté pásmo, Cena festivalovej rady
 • A1. kategória
  Benedikt Lukáš – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • A2. kategória
  Alexandra Strompová – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Spev bez hraníc Košice24 okt 2017

10. ročník celomestskej speváckej súťaže

1. miesto
 • F. kategória
  Trio NADA  (Daniela Popovičová, DiS. art.)
2. miesto
 • C. kategória
  Eliška Krescanková  (Dana Mlynárová)
Festival Eugena Suchoňa26 okt 2017

12. ročník celoslovenského festivalu víťazov súťaží

Laureát festivalu

Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)

Cena poroty

Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)

Benedikt Lukáš - gitara (Mgr. Adriana Kubrická)

Klavírna súťaž Pála Kadosu9 nov 2017

13. ročník celoslovenskej súťaže v klavírnej hre

2. miesto
 • 1. kategória
  Emily Viktória Grígerová (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Prehliadka mladých gitaristov15 nov 2017

12. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej hre na gitare

Zlaté pásmo
 • 4. kategória
  Benedikt Lukáš – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Annamária Veres – gitara (MgA. Jozef Haluza) – cena za dramaturgiu
  Simona Gibalová – gitara(MgA. Jozef Haluza) – cena riaditeľky ZUŠ
Strieborné pásmo
 • 4. kategória
  Maximilián Pándy – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Čarovná flauta - Nižná na Orave 22 nov 2017

16. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch – ZUŠ V. Habovštiaka

1. miesto
 • 1. kategória - zobcová flauta
  Oľga Gajdošová (Daniela Popovičová, DiS. art.)
 • 2. kategória - zobcová flauta
  Mária Fedáková (Mgr. Jana Santovjáková)
2. miesto
 • 5.A kategória - zobcová flauta
  Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)
 • 5.B kategória - zobcová flauta
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
3. miesto
 • 2. kategória - zobcová flauta
  Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)
Jesienka 2017 23 nov 2017

8. ročník detskej speváckej súťaže populárnej a autorskej piesne

Bronzové pásmo
 • C. kategória
  Stanislava Džubáková – spev (Mgr. Katarína Gremanová)
Košice Star21 feb 2018

4. ročník celomestskej súťaže CVČ Domino Orgovánová

2. miesto
 • 8. kategória
  Spevácke kvarteto (Daniela Popovičová, DiS. art.)
Zahrajme si pre radosť23 feb 2018

6. ročník regionálnej súťažnej prehliadky – CZUŠ sv. Mikuláša v hre na dychové drevené a plechové nástroje

Zlaté pásmo
 • 3. kategória
  Karolína Jakubišinová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
 • 4. kategória
  Kristián Šereš – klarinet (Peter Kendereš, DiS. art.)
 • 4. kategória
  Anna Halušková – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Jaroslava Brestovičová – flauta (Ľudmila Sklenková, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • 3. kategória
  Miriam Horváthová – klarinet (Peter Kendereš, DiS. art.)
Schneiderova Trnava 21 mar 2018

18. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v 4-ručnej hre na klavíri, sólovej hre na husliach a komornej hre – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté pásmo, laureáti kategórie
 • 1. kategória
  Emily Grígerová – 4-ručný klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.) – cena za interpretáciu
  Gábor Pándy – 4-ručný klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.) – cena za interpretáciu
 • 2. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
 • 3. kategória
  Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová) – cena Mikuláša Schneidera Trnavského
 • 4. kategória
  Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová) – cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Bronzové pásmo
 • 4. kategória
  Viktória Olléová – 4-ručný klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
  Martin Budjáč – 4-ručný klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Husľová súťaž Rudolfa Orzsága6 apr 2018

10. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na husliach

Zlaté pásmo
 • 2. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, Dis. art.)
 • 3. kategória
  Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
PRAGuitarra Clásica 13 apr 2018

IX. ročník medzinárodnej súťaže v hre na klasickej gitare pod záštitou Štěpána Raka

2. miesto
 • 3. kategória - gitara
  Annamária Veres (MgA. Jozef Haluza)
Čestné uznanie
 • 3. kategória - gitara
  Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická)
Gitarový festival Giraltovce 201813 apr 2018

celoslovenský festival v hre na gitare, ZUŠ Giraltovce

Zlaté pásmo
 • 2. kategória - gitara
  Dorota Spišáková (Mgr. Lucia Sotáková, MgA. Jozef Haluza)
Strieborné pásmo
 • 3. kategória
  Simona Gibalová – gitara (MgA. Jozef Haluza)
Ružomberská klasická gitara 18 apr 2018

VIII. ročník celoslovenskej žiackej súťaže v sólovej hre na klasickej gitare, ZUŠ Ľ. Fullu

2. miesto
 • 3. kategória - gitara
  Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická)
Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej a komornej hre na saxofóne26 apr 2018

9. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na saxofóne, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Barbora Beňová – saxofón (Mgr. art. Veronika Pillárová)
 • Komorná hra
  Laura Čurillová
  Miriam Horváthová
  Filip Benko
  Šimon Buša (Peter Kendereš, DiS. art.)
Čestné uznanie
 • 2. kategória
  Karel Saksl (Peter Kendereš, DiS. art.)
Talenty pre Slovensko2 máj 2018

IV. ročník celoslovenskej súťaže v hre na viole, violončele a kontrabase

Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • 1. kategória
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Banskoštiavnické kladivká3 máj 2018

IV. ročník celoslovenskej súťaže v hre na viole, violončele a kontrabase

Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • 1. kategória
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Zahrajže nám píšťalôčka 10 máj 2018

X. ročník súťaže v sólovej a komornej hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou

Zlaté pásmo a 1. miesto v kategórii
 • C. kategória
  Ida Eštoková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • E. kategória
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • PG kategória
  Mgr. Jana Santovjáková – zobcová flauta
Zlaté pásmo, 1. miesto a laureát sólovej hry
 • F. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté pásmo
 • C. kategória
  Tatiana Urbanová – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • D. kategória
  Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • E. kategória
  Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • D. kategória
  Ida Eštoková – zobcová flauta
  Tatiana Urbanová – zobcová flauta
  Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • B. kategória
  Oľga Gajdošová – zobcová flauta (Daniela Popovičová, DiS. art.)
Nitrianska lutna 17 máj 2018

18. ročník celoslovenskej hudobno – interpretačnej súťaže v hre na klavíri, akordeóne a organe ZUŠ Jozefa RosinskéhoNitra

1. miesto, laureát kategórie, Cena Primátora
 • 2. kategória - klavír
  Emily Viktória Grígerová (Edita Kovácsová, DiS. art.) – Cena pre pedagóga
Celoslovenská súťažná prehliadka Svetozára Stračinu18 máj 2018

0. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch ZUŠ S. Stračinu Detva

Zlaté pásmo, laureát kategórie, Cena riaditeľky ZUŠ, Cena za najlepšie prevedenú povinnú skladbu
 • 4. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
Zlaté pásmo, laureát kategórie
 • 9. kategória
  Lucia Benková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Zlaté pásmo
 • 3. kategória
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
 • 5. kategória
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • 9. kategória
  Matúš Samuel Trifán – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
 • A2 kategória Violončelové kvarteto
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Matúš Samuel Trifán – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Lucia Benková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Piano v modernom rytme23 máj 2018

12. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže modernej – populárnej hudby ZUŠ Bojnice

Zlaté pásmo
 • 2. kategória
  Kristína Nagyová – klavír (Miriam Poklembová, DiS. art.)
Zlaté pásmo, laureát kategórie
 • 3. kategória
  Anthony Martin – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • 1. kategória
  Zuzana Szatlerová – klavír (Miriam Poklembová, DiS. art.)
  Daniela Rendeková – klavír (Judita Barthová.)
 • 2. kategória
  Sofia Rizmanová – klavír (Ľudmila Fetteriková, DiS. art.)
 • 3. kategória
  Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková, DiS. art.)
Gelnický kľúč 201825 máj 2018

14. ročník festivalu komornej inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia

Zlaté pásmo
 • A.1 kategória – trio
  Tatiana Urbanová – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Ida Eštoková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • A.1 kategória – duo
  Lilla Boženíková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Daniel Boženík – husle (PhDr. Terézia Obrová, DiS. art.)
 • A.1 kategória – duo
  Pavla Kollárová – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Lilla Boženíková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • A.1 kategória – kvartet
  Zuzana Vargová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
  Karolína Jakubišinová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
  Alexandra Sláviková – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
  Judita Závacká – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
Festival komornej hudby Čadca 4 jún 2018

XV. ročník celoslovenského festivalu v komornej hre – ZUŠ Čadca

Zlaté pásmo, diplom za najlepší výkon
 • A1. kategória
  Benedikt Lukáš – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • A1. kategória
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Adam Csomós – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Amadeus 20181 nov 2018

XXV. ročník medzinárodnej mozartovskej klavírnej súťaže

diplom za účasť
 • VI. kategória
  Emily Viktória Grígerová (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Čarovná flauta21 nov 2018

17. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch – ZUŠ V. Habovštiaka

1. miesto
 • 5.A kategória - zobcová flauta
  Ida Eštoková (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
2. miesto
 • 1. kategória - zobcová flauta
  Agáta Sofia Gajdošová (Daniela Popovičová, DiS. art.)
 • 2. kategória - zobcová flauta
  Oľga Gajdošová (Daniela Popovičová, DiS. art.)
 • 4. kategória - zobcová flauta
  Karolína Naďová (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
3. miesto
 • 5.A kategória - klarinet
  Kristián Šereš (Peter Kendereš, DiS. art.)
 • 5.B kategória – zobcová flauta
  Bronislava Halecká (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
Musica Camerata Ján Albrecht22 nov 2018

VII. ročník celoslovenskej komornej súťaže žiakov ZUŠ

Strieborné pásmo
 • 1. kategória
  Linda Matuová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
  Jakub Procivňák – klavír (Mgr. Zuzana Žegleňová)
  Mária Fedáková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
 • 2. kategória
  Adam Csomós – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • 2. kategória
  Katarína Koribská – priečna flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
  Adam Hodolič – priečna flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
  Amália Bortáková – priečna flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
Dni Miloša Ruppeldta4 dec 2018

10. ročník celoslovenskej súťaže v hre na dychových nástrojoch

1. miesto a laureát súťaže, cena za umelecký prejav
 • IV. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
1. miesto
 • II. kategória
  Mária Fedáková – gitara zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
2. miesto
 • I. kategória
  Barbora Noemi Ondrušová – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
3. miesto
 • I. kategória
  Adam Hodolič – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
 • II. kategória
  Linda Matuová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
 • III. kategória
  Alexandra Bučková – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
Košice Star27 feb 2019

5. ročník celomestskej súťaže CVČ Domino Orgovánová

1. miesto
 • 8. kategória
  Spevácke trio (Daniela Popovičová, DiS. art.)
Súťažná prehliadka v 4-ručnej hre na klavíri20 mar 2019

7. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky

Zlaté pásmo
 • IV. kategória
  Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková, DiS. art.)
  Anthony Martin – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Lea Pallas – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
  Agóta Orémus – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera11 apr 2019

XVI. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže

7. miesto
 • I. kategória
  Emily Viktória Grígerová – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Schneiderova Trnava11 apr 2019

19. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v 4-ručnej hre na klavíri, sólovej hre na husliach a komornej hre – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté pásmo
 • 3. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
  Martin Nový – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
  Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Monika Sofia Kollárová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
 • 3. kategória
  Barbora Jurečková – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková, DiS. art.)
Súťažná prehliadka v hre na dychových nástrojoch16 apr 2019

4. ročník regionálnej súťažnej prehliadky - ZUŠ J. Fabiniho Spišská Nová Ves

Zlaté pásmo
 • kategória podľa roku narodenia
  Katarína Teodora Gajdošová – lesný roh (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
 • kategória podľa roku narodenia
  Daniel Hančikovský – trúbka (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
 • kategória podľa roku narodenia
  Anna Halušková – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
Strieborné pásmo
 • kategória podľa roku narodenia
  Jaroslava Brestovičová – flauta (Ľudmila Sklenková, DiS. art.)
  Klára Čižmárová – flauta (Ľudmila Sklenková, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • kategória podľa roku narodenia
  Anna Karolína Knopová – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
6. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch17 apr 2019

Regionálna

Zlaté pásmo a laureát súťažeo
 • 3. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
Zlaté pásmo
 • 2. kategória
  Ema Rizmanová – husle (Mgr. art. Jana Lattáková)
  Ester Anna Gajdošová – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
 • 3. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Zuzana Štieberová – husle (Mgr. art. Jana Lattáková)
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Michal Šterbák – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Hviezdy hrajú srdcom24 apr 2019

2. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky SZUŠ Jánoš

Zlaté pásmo a cena poroty za interpretáciu
 • V. kategória
  Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková, Dis. art.)
Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Emily Viktória Grígerová – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Flautiada27 apr 2019

6. ročník medzinárodnej súťaže v hre na flaute

diplom za účasť
 • II. kategória
  Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)
Banskoštiavnické kladivká7 máj 2019

4. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky SZUŠ Jánoš

Zlaté pásmo a laureát súťaže
 • II. kategória
  Emily Viktória Grígerová – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Lukáš Beskid – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková, Dis. art.)
  Alexandra Haňová – klavír (Mgr. art. Lucia Nezkusilová)
 • IV. kategória
  Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková, Dis. art.)
Strieborné pásmo
 • IV. kategória – klavír 4-ručná hra
  Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková, Dis. art.)
  Anthony Martin (Edita Kovácsová, DiS. art.)
 • V. kategória
  Anthony Martin – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Smižianska gitara9 máj 2019

celoslovenská gitarová súťaž kaštieľ Smižany

Zlaté pásmo 1. miesto
 • I. B kategória
  Simona Gibalová – gitara (MgA. Jozef Haluza)
Zlaté pásmo 2. miesto
 • I.C kategória
  Oliver Fejedelem – gitara (MgA. Jozef Haluza)
Zlaté pásmo
 • II.B kategória
  Adela Kučerová – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
 • III. A kategória
  Adam Csomós – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Zahrajže nám píšťalôčka10 máj 2019

XI. ročník súťaže v sólovej a komornej hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou

Zlaté pásmo a 1. miesto v kategórii
 • C. kategória
  Ida Eštoková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • E. kategória
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • PG kategória
  Mgr. Jana Santovjáková – zobcová flauta
Zlaté pásmo, 1. miesto a laureát sólovej hry
 • F. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté pásmo, 1. miesto a laureát komornej hry
 • G. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Mgr. Jana Santovjáková – zobcová flauta
Zlaté pásmo
 • C. kategória
  Tatiana Urbanová – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • D. kategória
  Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • E. kategória
  Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková
 • D. kategória
  Ida Eštoková – zobcová flauta
  Tatiana Urbanová – zobcová flauta
  Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
Streiborné pásmo
 • B. kategória
  Oľga Gajdošová – zobcová flauta (Daniela Popovičová, DiS. art.)
Rajecká hudobná jar 2019 16 máj 2019

medzinárodná interpretačná súťaž pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby, ZUŠ Rajec

Laureát súťaže a cena za najlepšiu interpretáciu
 • IV. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Celoslovenská súťažná prehliadka v sólo hre na klavíri 17 máj 2019

5. ročník, ZUŠ Sládkovičovo

Strieborné pásmo
 • 5. kategória
  Tomáš Oltmann – klavír (E. Kovácsová, DiS. art.)
Nitrianska lutna17 máj 2019

19. ročník celoslovenskej hudobno – interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou

1. miesto, laureát súťaže
 • 4. kategória
  Daniel Hančikovský – trúbka (Mikuláš Popovič, DiS. art.) – Cena pre pedagóga
1. miesto, cena EMCY za objavnú dramaturgiu
 • 5. kategória - klavír
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
2. miesto
 • 1. kategória
  Lilla Boženíková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • 2. kategória
  Mária Fedáková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • 5. kategória
  Katarína Teodora Gajdošová – lesný roh (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
3. miesto
 • 2. kategória
  Marína Majerčák – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • 3. kategória
  Ida Eštoková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • 4. kategória
  Bronislava Halecká – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Detvianska zlatá struna 24 máj 2019

1. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na sláčikové nástroje a komornej hry

Zlaté pásmo, Cena riaditeľky ZUŠ
 • 5. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.) Cena pre pedagóga
Zlaté pásmo
 • 3. kategória
  Monika Sofia Kollárová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
 • 4. kategória
  Roman Nový – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
 • 5. kategória
  Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
 • 6. kategória
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • 2. kategória
  Kristína Žoffčáková – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
 • 4. kategória
  Teo Salzer – husle (Mgr. Ivana Ondrušková)
 • 5. kategória
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
 • A2 kategória Violončelové kvarteto
  Emma Spišáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Matúš Samuel Trifán – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Lucia Benková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • 2. kategória
  Michal Šterbák – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
 • 3. kategória
  Ester Anna Gajdošová – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej a komornej hre na saxofóne26 máj 2019

10. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na saxofóne, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Bronzové pásmo
 • 3. kategória
  Barbora Beňová – saxofón (Mgr. art. Veronika Pillárová)
Gelnický kľúč 201931 máj 2019

15. ročník celoslovenského festivalu komornej inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia s medzinárodnou účasťou

Zlaté pásmo
 • A.1 kategória
  Katarína Koribská – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
  Adam Hodolič – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
  Amália Bortáková – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
  Alexandra Bučková – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
  Maximilián Pándy – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
XII. Medzinárodná interpretačná súťaž v dychových nástrojoch 1 jún 2019
diplom za účasť
 • I. kategória
  Anna Halušková – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
Spev bez hraníc 17 jún 2019

13. ročník celomestskej súťaže v speve MČ Staré mesto

1. miesto
 • 3. kategória
  Stanislava Džubáková – spev (Mgr. Katarína Gremanová)
  Tomáš Trifán – gitara (Iveta Susová)
Čarovná flauta21 nov 2020

19. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch Nižná na Orave

Hra na drevených dychových nástrojoch - priečna flauta

3. miesto
 • 1. kategória
  Vilma Černá (Mária Macáková, DiS. art.)
 • 4. kategória
  Amália Bortáková (Mária Macáková, DiS. art.)
2. miesto
 • 2. kategória
  Stela Michaela Kocanová (Mária Macáková, DiS. art.)

Hra na drevených dychových nástrojoch - zobcová flauta

2. miesto
 • 2. kategória
  Stela Michaela Kocanová (Mária Macáková, DiS. art.)
3. miesto
 • 2. kategória
  Barbora Noemi Ondrušová (Mária Macáková, DiS. art.)

členka poroty Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete