Menu
Aktuality

Aktuality

Súťaže

3. ročník celomestskej súťaže CVČ Orgovánová

1. miesto
 • 8. kategória
  Trio NADA  (Daniela Popovičová, DiS. art.)

Celoslovenská  gitarová súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl

Zlaté pásmo, 1. miesto v kategórii a cena spoločnosti J. K. Mertza
 • III. kategória
  Benedikt Lukáš - gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Zlaté pásmo, 3. miesto v kategórii
 • II. kategória
  Annamária Veres – gitara (MgA. Jozef Haluza)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Dorota Spišáková – gitara (Mgr. Lucia Sotáková)
 • III. kategória
  Maximilián Pándy – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)

 

3. ročník regionálnej súťažnej prehliadky – ZUŠ sv. Jána Krstiteľa 

Zlaté pásmo, 1. miesto v kategórii, diplom za vzornú prípravu
 • III. kategória
  Katarína Teodora Gajdošová – lesný roh (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
Zlaté pásmo, 1. miesto v kategórii, diplom za vzornú pípravu
 • IV. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Mária Fedáková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Marína Majerčák – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Lilly Boženíková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • II. kategória
  Kristián Šereš – klarinet (Peter Kendereš, DiS. art.)
 • III. kategória
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Daniel Hančikovský – trúbka (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Anna Halušková – trúbka (Mgr. art. Olexandr Samborskyy)
 • III. kategória
  Ivor Kovařík – trúbka (Mgr. art. Olexandr Samborskyy)
Diplom za korepetíciu
 • Miriam Poklembová, Dis. art.

17. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na klavíri – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté  pásmo a mimoriadna cena za interpretáciu skladieb
 • III. kategória
  Róbert Stašš – klavír (Ľudmila Fetteriková, DiS. art.)
Zlaté  pásmo
 • I. kategória
  Emily Grígerová – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Zuzana Szattlerová – klavír (Miriam Poklembová, DiS. art.)
  Nina Lukáčová – klavír (JUDr. Lucia Jenčová, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • III. kategória
  Kristína Nagyová – klavír (Miriam Poklembová, DiS. art.)
 • IV. kategória
  Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková)

17. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté  pásmo a Cena Mikuláša Schneidera Trnavského
 • II. kategória
  Janka Kormanová – husle (Mgr Lucia Lovašová)
Zlaté  pásmo
 • IV. kategória
  Judita Gajdošová – husle (Mgr Lucia Lovašová)

13. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na violončele  – ZUŠ Kežmarok

3. miesto
 • V. kategória
  Lucia Benková  (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Zlaté  pásmo
 • I. kategória
  Ester Anna Gajdošová – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.) 
 • II. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
 • III. kategória
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.) 
 • VI. kategória
  Lucia Benková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 •  II. kategória
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Dominika Zvalená – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • II. kategória
  Teo Salzer – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, Dis. art.)
  Roman Nový – husle (Mgr. Lucia Lovašová)

9. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na husle 

Zlaté  pásmo
 • I. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, Dis. art.)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová) – violončelo  
 • III. kategória
  Judita Gajdošová – husle (Mgr Lucia Lovašová)

8. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na saxofóne, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Strieborné pásmo
 •  I. kategória
  Miriam Horváthová – saxofón (Peter Kendereš, DiS. art.)

5. ročník medzinárodnej súťaže v hre na flaute

Bronzové pásmo
 • II. kategória
  Alexandra Bučková – flauta (Mária Macáková, Dis. art.)

IX. ročník súťaže v sólovej a komornej hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou

Zlaté pásmo a 1. miesto v kategórii
 • E. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • G. kategória
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Mgr. Jana Santovjáková – zobcová flauta
Zlaté pásmo, 1, miesto a laureát komornej hry
 • E. kategória
  Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté pásmo
 • A. kategória
  Lilla Boženíková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • B. kategória
  Marína Majerčák – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
 • C. kategória
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • D. kategória
  Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Strieborné pásmo
 • A. kategória
  Mária Fedáková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

21. ročník súťaže v sólovej a štvorručnej hre na klavíri s medzinárodnou účasťou – ZUŠ Dolný Kubín

2. miesto
 • 1. kategória
  Emily Grígerová (Edita Kovácsová, DiS. art.)
  Gábor Pándy (Edita Kovácsová, DiS. art.)
5. miesto
 • 4. kategória
  Viktória Olléová (Edita Kovácsová, DiS. art.)
  Martin Budjáč (Edita Kovácsová, DiS. art.)
6. miesto
 • 3. kategória
  Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková.)

21. ročník súťaže v  hre na gitare s medzinárodnou účasťou – ZUŠ Dolný Kubín

2. miesto
 • 2. kategória
  Annamária Veres (MgA. Jozef Haluza)
4. miesto
 • 4. kategória
  Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická)

11. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže modernej – populárnej hudby ZUŠ Bojnice

Strieborné pásmo
 • III. kategória
  Ema Porubiaková – klavír (Judita Barthová, DiS. art.)

13. ročník festivalu komornej inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia

Zlaté  pásmo, Gelnický kľúč, absolútny víťaz
 • A.1 kategória – komorné telesá
  Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
  Benedikt Lukáš – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Zlaté  pásmo a cena poroty
 • A.1 kategória – komorné telesá
  Alexandra Strompová – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté  pásmo a cena riaditeľky festivalu
 • A.1 kategória – komorné telesá
  Júlia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté  pásmo
 • A.1 kategória – komorné telesá
  Júlia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Strieborné pásmo
 • A.1 kategória – komorné telesá
  Edina Lilla Gablyaszová – flauta (Mgr. art. Nataša Kötelesová)
  Annamária Veres – gitara (MgA. Jozef Haluza)
 • A.1 kategória – komorné telesá
  Anna Halušková – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
  Ivor Kovařík – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)

XIV. ročník celoslovenského festivalu v komornej hre  ZUŠ Čadca

Zlaté pásmo, Cena festivalovej rady
 • A1. kategória
  Benedikt Lukáš – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • A2. kategória
  Alexandra Strompová – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete