Menu
Aktuality

Škola plná hudby
Poskytujeme základné umelecké
vzdelávanie v hudobnom odbore
Individuálnu starostlivosť

Poďte študovať k nám +421 55 622 5781

Ako pracujeme

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej poskytuje základné umelecké vzdelávanie v hudobnom odbore, pripravuje na štúdium na stredných školách a konzervatóriách, a tiež na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Vzdelávací proces základnej umeleckej školy je zakotvený v školskom vzdelávacom programe „Škola plná hudby“ a charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti, čo umožňujú variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce.

Boli sme ocenení
za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže a výrazný podiel na šírení kultúry a reprezentácii mesta Košice

Hlavná 68, Košice 040 01, Slovakia, EU

Škola plná hudby

Fotogaléria

 •  

  Verejný žiacky koncert vo Východoslovenskej galérii / marec

 •  

  Verejný žiacky koncert v Dome umenia / marec

 •  

  Verejný žiacky koncert v Dome umenia / máj

 •  

  Verejný absolventský koncert so slávnostným vyradením absolventov v Dome umenia / jún

 •  

  Adventný benefičný koncert „Tak sa zastav...“ / december

 •  

  Školská gitarová súťaž / máj

 •  

  Seminár prof. Breinsteinerovej s učiteľmi a žiakmi dychového oddelenia na Konzervatóriu / január

 •  

  Metodický deň / február

 •  

  Koncert pre dôchodcov v Hudobnej knižnici J. Bocatia

 •  

  Filmová hudba / máj

 •  

  Festival ZUŠ / máj

 •  

  Festival J. K. Mertza, Deň hudby Bratislava – Benedikt Lukáš /Mgr. A. Kubrická/ jún

 •  

  Fašiangový koncert / február

 •  

  Etudový maratón / apríl

 •  

  Celomestský Deň učiteľov 2017 – ocenená Edita Kovácsová, DiS. art. / marec

 •  

  Hudobná promenáda v rámci 9. ročníka projektu Predstavujeme košické talenty - Košický deň Európy / máj

 •  

  Hudobné nástroje kedysi až dnes 3 koncerty v Hudobnej knižnici J. Bocatia

 •  

  Mesto Košice deťom / jún

 •  

  Koncert v Cafeteria Siciliana / jún

 •  

  Flautový seminár s Katarínou Ducai, Prešov

 •  

  Galakoncert košických umeleckých škôl / jún

Pozrite si celú foto galériu

Najčastejšie kladené otázky Pozrite si ZUŠ v kocke

Koncerty našich študentov

Koncerty

 • Interný koncert

  každý Štvrtok
  17:00 hod
  prípadne 16:30 h a 18:00 h
  koncertná sála školy
  interne
 • Tematický alebo interný koncert

  každý Pondelok
  17:00 prípadne 16:30 a 18:00 hod
  koncertná sála školy
  Hlavná 68, Košice
  interne

Chceli by ste vedieť viac? Pozrite si info o štúdiu

Máte záujem študovať u nás?

Talentové prijímacie skúšky na našu školu pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA NAŠU ŠKOLU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 SA USKUTOČNIA V TERMÍNE:

v máji 2022.
v budove školy na Hlavnej 68 aj na elokovanom pracovisku ZŠ Belehradská 21
      
Záujemcovia o štúdium na našej ZUŠ musia vypísať elektronickú prihlášku kliknutím na  logo iZUŠ.

 

 • Prosíme, aby ste vyplnili iba 1 prihlášku, ak máte záujem aj o druhý nástroj, prípadne sa neviete rozhodnúť, napíšte to do poznámky.
 • Prihlášku vypisujte s diakritikou, nakoľko tieto údaje tvoria podklad pre vysvedčenia, protokoly, programy koncertov a podobne. Na prihlášku napíšte ročník v ZŠ, ktorý bude v nasledujúcom školskom roku, kedy bude dieťa navštevovať ZUŠ.
 • Žiak, ktorý bude v budúcom školskom roku (2020/2021) chodiť do MŠ, alebo do 1. ročníka ZŠ, na našej škole nastúpi do prípravného ročníka /Prípravná hudobná náuka/.
 • Žiak, ktorý bude v budúcom školskom roku chodiť do 2. ročníka, prípadne do vyššieho ročníka ZŠ, na našej škole nastúpi do 1. ročníka na vybraný hudobný nástroj, alebo spev. Uchádzač o štúdium musí dovŕšiť k 1.1.2020 5 rokov veku. Prosíme, aby ste prihlášku vyplňovali podľa uvedených pokynov.

Dôležité upozornenie!

Kliknutím na odkaz zobrazíte prihlášku do ZUŠ. Po vyplnení formulár odošlete (tlačidlo Odoslať prihlášku), vyplnenú a podpísanú prihlášku vytlačíte a prinesiete na talentové prijímacie skúšky.


Tým, že žiak odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, ešte sa nestáva žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na základe prijímacích talentových skúšok.

Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore.


Elektronická prihláška:


logo iZUŠ

Mám záujem Informovať sa o možnostiach štúdia na našej škole môžete počas celého roka!

Ľahko nás nájdete