Menu
Aktuality

Aktuality

Musica Camerata Ján Albrecht

VII. ročník celoslovenskej komornej súťaže žiakov ZUŠ

Strieborné pásmo
 • 1. kategória
  Linda Matuová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
  Jakub Procivňák – klavír (Mgr. Zuzana Žegleňová)
  Mária Fedáková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
 • 2. kategória
  Adam Csomós – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
  Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
Bronzové pásmo
 • 2. kategória
  Katarína Koribská – priečna flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
  Adam Hodolič – priečna flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
  Amália Bortáková – priečna flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
Kedy (deň): 
štvrtok, 22 november, 2018 to piatok, 23 november, 2018

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete