Menu
Aktuality

Aktuality

Husľová súťaž Rudolfa Orzsága

10. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na husliach

Zlaté pásmo
  • 2. kategória
    Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, Dis. art.)
  • 3. kategória
    Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
  • 2. kategória
    Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Kedy (deň): 
piatok, 6 apríl, 2018
Kde (adresa): 
Kremnica

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete