Menu
Aktuality

Aktuality

Celoslovenská súťažná prehliadka Svetozára Stračinu

0. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch ZUŠ S. Stračinu Detva

Zlaté pásmo, laureát kategórie, Cena riaditeľky ZUŠ, Cena za najlepšie prevedenú povinnú skladbu
 • 4. kategória
  Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
Zlaté pásmo, laureát kategórie
 • 9. kategória
  Lucia Benková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Zlaté pásmo
 • 3. kategória
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
 • 5. kategória
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • 9. kategória
  Matúš Samuel Trifán – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
 • A2 kategória Violončelové kvarteto
  Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Matúš Samuel Trifán – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
  Lucia Benková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Kedy (deň): 
piatok, 18 máj, 2018
Kde (adresa): 
Detva

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete