Menu
Aktuality

Aktuality

Ocenení zamestnanci školy

OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2021

Primátor mesta Košice vyjadruje

 • Márii Macákovej, DiS. art.
  poďakovanie
  za výnimočné úsilie vynaložené na výchovu a vzdelávanie žiakov v sťažených podmienkach počas pandémie vírusu Covid - 19.
OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2019

Primátor mesta Košice vyjadruje

 • Mikulášovi Popovičovi, DiS. art.
  úctu a poďakovanie
  za zodpovedný, náročný a svedomitý prístup k práci, k vzdelávaniu a výchove mladej generácie.
OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2018

Primátor mesta Košice vyjadruje

 • PaedDr. Eve Hrunčákovej, DiS. art.
  úctu a poďakovanie
  za zodpovedný, náročný a svedomitý prístup k práci, k vzdelávaniu a výchove mladej generácie.
OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2017

Primátor mesta Košice vyjadruje

 • Edite Kovácsovej, Dis. art.
  úctu a poďakovanie
  za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie.
OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2016

Primátor mesta Košice vyjadruje

 • Anne Žitvovej, Dis. art.
  úctu a poďakovanie
  za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie.
OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2015

Primátor mesta Košice vyjadruje

 • Lucii Kalinovej

úctu a poďakovanie
za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie.

 

Primátor mesta Košice vyjadruje

 • MVDr. Margite Jamnickej

úctu a poďakovanie
za dlhoročnú obetavú prácu v školstve

 

OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2014

Primátor mesta Košice vyjadruje

 • Mgr. Adriane Kubrickej

úctu a poďakovanie
za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie.

OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2013

Primátor mesta Košice vyjadruje

 • Mgr. Ivane Ondruškovej DiS. art.

úctu a poďakovanie
za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie.

OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2012

Primátor mesta Košice vyjadruje

 • Jane Fričovej
 • Mgr. Jane Santovjákovej

úctu a poďakovanie
za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie.

OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2010
 • Primátorom mesta Košice – Mgr. Lucia Lovašová
 
OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2009
 • Primátorom mesta Košice – Magdaléna Rizmanová
OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2008
OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2007
 • Primátorom mesta Košice – Jarmila Stašíková

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete