Menu
Aktuality

Voľné pracovné miesta

V zmysle § 6, ods. (1) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle § 11 a ods. (1) č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. 1. 2012 vznikla povinnosť zriaďovateľa a zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach.

 

V súvislosti s hore uvedeným informuje Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice o voľných pracovných miestach s možným dátumom nástupu od 1. septembra 2019:

1. Pracovná pozícia: učiteľ hry na klavíri
Aprobácia: hra na klavíri
Úväzok: 100%, s perspektívou do budúcna

Kvalifikačné požiadavky v zmysle §6 a §7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v predmete hra na klavíri:
VOV - učiteľ hry na klavíri
VŠ – učiteľ hry na klavíri
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované dokumenty: Doklady o ukončenom vzdelaní, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis (motivačný list, odporúčania – vítané)

Dátum a spôsob doručenia požadovaných dokumentov: do 30.06.2019
mailom:
riaditel@zuske.sk
poštou: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice

Dátum nástupu do zamestnania: od 01.09.2019

Adresa školy: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice

Kontakt: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka školy, tel.: 055/622 7431, mobil: 0911 151 785 mail: zus.hemerkovej@stonline.sk

 

 

V Košiciach 24.05.2019

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete