Menu
Aktuality

Aktuality

Voľné pracovné miesta

V zmysle § 6, ods. (1) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. 1. 2012 vznikla povinnosť zriaďovateľa a zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach. 

V súvislosti s hore uvedeným informuje Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice o voľných pracovných miestach s možným dátumom nástupu od 1. septembra 2020:

1. Pracovná pozícia: učiteľ hry na klavíri

Aprobácia: hra na klavíri

Úväzok: 100%, s perspektívou do budúcna

 

Kvalifikačné požiadavky v zmysle §10 a §11 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v predmete hra na klavíri: 

VOV - učiteľ hry na klavíri

VŠ – učiteľ hry na klavíri 

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované dokumenty: Doklady o ukončenom vzdelaní, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis (motivačný list, odporúčania – vítané)

 

Dátum a spôsob doručenia požadovaných dokumentov: do 30.06.2020

mailom: riaditel@zuske.sk 

poštou: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice 

 

Dátum nástupu do zamestnania: od 01.09.2020

 

Adresa školy: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice 

 

Kontakt: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka školy, tel.: 055/622 7431, mobil: 0911 151 785

 

mail: zus.hemerkovej@stonline.sk

     

 

V Košiciach 26.05.2020

Váha: 
-50

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete