Menu
Aktuality

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice (ďalej len škola) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania školy na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje riaditeľ školy.

Škola momentálne nerobí žiadne verejné obstarávanie.

Anna Žitvová, DiS. art.
riaditeľka školy
 
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej
hudobný odbor
Hlavná 68
040 01 Košice 1
Tel: +421 55 622 57 81 
Fax: +421 55 622 74 31
Mobil: +421 911 151 785
e-mail: zus.mhemerkovej@gmail.com
mks.zus.ke@stonline.sk
http://www.zuske.sk
Váha: 
-20

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete