Menu
Aktuality

SÚČASNOSŤ

Sme jednou z najväčších jednoodborových základných umeleckých škôl na Slovensku

 • /hudobný odbor/

Navštevuje nás

 • približne 900 žiakov

Vyučuje u nás

 • približne 70 učiteľov
 • školu spravuje 8 nepedagogických zamestnancov

Vyučujeme hru na hudobných nástrojoch a spev


Vyučujeme na Hlavnej 68 a na elokovaných pracoviskách:

 • ZŠ Belehradská 21 na sídlisku Ťahanovce
 • CVČ Juhoslovanská 2 na sídlisku Ťahanovce

Školu každoročne ukončí cca

 • 70 absolventov

Organizujeme Medzinárodnú klavírnu súťaž Petra Toperczera Košice pre deti do 17 rokov,

 • XVII. ročník sa uskutoční v apríli 2023.

Na škole pôsobia tieto orchestre a súbory:

 • sláčikový súbor MUSICA PICCOLINO / Mgr. I. Ondrušková, DiS. art. /
 • sláčikový orchester MUSICA PICCOLO / Mgr. I. Ondrušková, DiS. art. /
 • sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS / Mgr. art. I. Dohovič, PhD. /
 • FANFÁROVÝ SÚBOR / M. Popovič, DiS. art. /
 • žiacky tanečný orchester CANDY BAND /P. Kendereš, DiS. art./

 

Hudobné nástroje ktoré vyučujeme:

• klavír • akordeón • keyboard • husle • viola • violončelo • kontrabas • gitara • basová gitara • elektrická gitara • priečna flauta • zobcová flauta • hoboj • klarinet • trúbka • piestový trombón • saxofón • lesný roh • bicie • spev • tuba • môžete si ich pozrieť v tejto galérii

 

Úspechy školy:

nespočetné - /súťaže, festivaly, prehliadky, koncerty, kultúrne vystúpenia/ na národnej i medzinárodnej úrovni 

 

Váha: 
0

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete