Menu
Aktuality

OCENENIA

Žiaci ocenení primátorom mesta Košice 2021

 • Trevor Pór (Iveta Susová)

Žiaci ocenení primátorom mesta Košice 2019

 • Emily Viktória Grígerová (Edita Kovácsová, DiS. art.)
 • Tatiana Hodoličová (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
 • Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková)

Žiaci ocenení primátorom mesta Košice 2018

 • Janka Kormanová (Mgr. Lucia Lovašová)
 • Kristián Šereš (Peter Kendereš, DiS. art.)
 • Veronika Angelovičová (PaedDr. Eva Hrunčáková)

Žiaci ocenení primátorom mesta Košice 2017

 • Judita Gajdošová (Mgr. Lucia Lovašová)
 • Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)
 • Annamária Veres (MgA. Jozef Haluza)

Žiaci ocenení primátorom mesta Košice 2016

 • Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická, DiS. art.)
 • Daniel Hančikovský (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
 • Kristína Nagyová (Miriam Poklembová, DiS. art.)

Žiaci ocenení primátorom mesta Košice 2015

 • Ján Gofus (Mgr. Katarína Jusková)
 • Simon Puchý (Miroslav Olšanský, DiS. art.
 • Samuel Salzer (Mgr. Ivana Ondrušová)
 • Katarína Teodora Gajdošová (Mikuláš Popovič, DiS. art.)

 Žiaci ocenení primátorom mesta Košice 2014

 • Branislav Beke (Jarmila Stašíková)
 • Lucia Benková (Mária Čepčániová)
 • Michaela Guzanová (Bc. Nataša Kötelesová)

Žiaci ocenení primátorom mesta Košice 2013

 • Terézia Füleová -  zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
 • Veronika Mattová -  zobcová flauta (Daniela Popovičová)
 • Zdislava Lukášová - zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Žiaci ocenení primátorom mesta Košice 2012

 • Jana Kiselová - lesný roh (Mikuláš Popovič)
 • Oliver Rácz - klavír (Edita Kovácsová)

Žiaci ocenení primátorom mesta Košice 2010

 • Peter Balogh (Mgr. art. Jana Lattáková)
 • Miriam Vatraľová (Ľudmila Fetteriková)
 • Kristína Kurucová (Ľudmila Fetteriková)
 • Martina Nižníková (Magdaléna Rizmanová)
 • Ivana Badiarová (Magdaléna Rizmanová)

Žiaci ocenení primátorom mesta Košice 2008

 • Petra Barčovská - klavír (Ľudmila Fetteriková)
 • Jana Kunová - klavír (Ľudmila Fetteriková)
 • Dominika Babčáková - zobcová flauta (Daniela Popovičová)
 • Zuzana Čupková - zobcová flauta (Daniela Popovičová)
 • Tomáš Javnický - saxofón (Peter Kendereš)
 • Terézia Šofranková - husle (Mgr. Lucia Lovašová)
 • Matej Stašík - klavír (Jarmila Stašíková)
Váha: 
0

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete