Menu
Aktuality

Aktuality

Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Poštová adresa: 
Povstania českého ľudu 9
PSČ: 
040 22
Mesto: 
Košice
IČO: 
33637261
DIČ: 
1024607760
Poznámka: 
ladenie klavírov a pianín

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete