Menu
Aktuality

HISTÓRIA ŠKOLY

Od histórie po súčasnosť

 • 2021

   

  riaditeľka: Anna Žitvová, DiS. art.

   

 • 2016

  udelená Cena Primátora mesta Košice za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže a výrazný podiel na šírení kultúry a reprezentácii mesta Košice

 • 2014

  mesto Košice zakúpilo škole koncertný klavír Petrof Pasat

 • 2014

  udelená Cena starostu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce za výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti umenia a dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v mestskej časti

 • 2013

  Medzinárodná klavírna súťaž Košice premenovaná na Medzinárodnú klavírnu súťaž Petra Toperczera Košice a rozšírená o IV. vekovú súťažnú kategóriu – do 17. rokov

 • 2006

  riaditeľka: Jana Fričová

 • 2000

  riaditeľka: Magdaléna Rokická

 • 1998

  Medzinárodná klavírna súťaž Košice bola po splnení podmienok prijatá do EMCY /Medzinárodná organizácia súťaží mladých/ škole bol prepožičaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky čestný názov Základná umelecká škola Márie Hemerkovej za mimoriadne úspechy

 • 1993

  I. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice pre deti do 15 rokov /1993-1997 – každoročne, od roku 1997 prebieha v dvojročných cykloch/

 • 1992

  riaditeľka: Katarína Reuterová

 • 1990

  škola sa sťahuje do budovy bývalého Národného výboru mesta Košice na Hlavnú 68, kde sídli dodnes

 • 1978

  z našej školy bola odčlenená ĽŠU na Brigádnickej 2 /dnes ZUŠ Bernolákova/ škola ostáva ako jednoodborová /hudobný odbor – dodnes/

 • 1976

  riaditeľ: Ján Žabka (*1929 – †2002)

 • 1974 / 1975

  odčlenenie výtvarného odboru ako samostatnej ĽŠU /dnes ZUŠ Kováčska/

 • 1965 / 1966

  škola sa presťahovala do budovy Dominikánskeho kláštora na Sverdlovovej 6 /dnes Mäsiarska ulica/, kde sídlila 25 rokov

 • 1963 - doteraz

  absolventské zájazdy do Prahy - nepretržite

 • 1962 - 1965

  škola sídli v budove Konzervatória na Leninovej 93 /dnes Hlavná ulica/

 • 1962

  1. septembra - vznik „našej“ Ľudovej školy umenia, vtedy ešte so všetkými odbormi
  riaditeľ: Ján Grünwald (*1920 -†1978)

Riaditelia školy

 • 2021 - doteraz

  Anna Žitvová, DiS. art.

 • 2006 - 2021

  Jana Fričová, DiS. art.

 • 2000 - 2006

  Magdaléna Rokická

 • 1992 - 2000

  Katarína Reuterová

 • 1976 - 1992

  Ján Žabka

 • 1962 - 1976

  Ján Grünwald

Súbory a orchestre, ktoré pracovali na škole od jej vzniku:

• spevokol Eľuška • Slávik • Gitarový súbor • Akordeónový súbor • Ľudová hudba • Žiacky dychový orchester /dnes Dychový orchester mladých/ • Sláčikový súbor • Sláčikový orchester I. cyklu • Mládežnícky sláčikový orchester /dnes Musica Iuvenalis/ • Žiacky tanečný orchester Kamaráti • Komorný sláčikový orchester učiteľov ĽŠU • Komorný spevácky zbor učiteliek ĽŠU • Košický dixieland učiteľov • 

 

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete