Menu
Aktuality

ŽIACI PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Milí rodičia, budúci žiaci, publikujeme zoznam prijatých žiakov pre školský rok 2018/2019 - z talentových skúšok, prestup z inej ZUŠ, prestup od učiteľa, prerušenie štúdia, zmena nástroja, 2. hlavný predmet, obligát, prijímacie skúšky v minulom školskom roku.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete