Menu
Aktuality

Zahájenie školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022, zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov bude 2. septembra 2021 od 11.00 h do 17.00 h.

 

Zápis žiakov do Prípravného štúdia bude o 16:30 h.

 

Zápis žiakov na elokovaných pracoviskách ZŠ Belehradská a CVČ Juhoslovanská bude od 9.00 do 15.00 h.

 

Ak sa žiak najneskôr do 3. septembra 2021 nezapíše, alebo sa neprihlási u triedneho učiteľa, na jeho miesto bude prijatý iný uchádzač o štúdium.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete