Menu
Aktuality

Aktuality

Zahájenie školského roka 2020/2021

otvorenie školského roka 2020/2021, zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov bude v stredu 2. septembra 2020 od 11.00 h do 17.30 h. Zároveň bude prebiehať aj zápis na hudobnú náuku.

 

Zápis žiakov do Prípravného štúdia bude o 16:30 h.

 

Zápis žiakov na elokovaných pracoviskách ZŠ Belehradská a CVČ Juhoslovanská bude od 9.00 do 15.00 h.

 

Ak sa žiak najneskôr do 3. septembra 2020 nezapíše, alebo sa neprihlási u triedneho učiteľa, na jeho miesto bude prijatý iný uchádzač o štúdium.

 

Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej umeleckej školy. Zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové vreckovky. Pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy je potrebné predložiť zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Žiak aj zákonný zástupca musia nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Zákonní zástupcovia, prípadne sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prípravného štúdia a prvého ročníka základnej umeleckej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Potrebné je dodržiavať zásady R-O-R, ruky - odstup - rúško.

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli

zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ,

zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak

akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť

do priestorov školy.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo školy

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete