Menu
Aktuality

Aktuality

Vyučovanie v ZUŠ Márie Hemerkovej od 1. 6. 2020.

Vzhľadom k tomu, že v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. 6. 2020 sa neuvádza informácia o obnovení vyučovania v základných umeleckých školách, výchovno – vzdelávací proces na našej škole bude naďalej prebiehať dištančnou formou. 

O aktuálnych informáciách vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla, FB profilu školy a triednych učiteľov. 

Riaditeľstvo školy

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete