Menu
Aktuality

Aktuality

Vyučovanie na škole od 8.6.2020 - rozhodnutie zriaďovateľa

Mesto Košice ako zriaďovateľ základných umeleckých škôl po dôkladnej analýze situácie v základných umeleckých školách, po dohovore s riaditeľmi škol s dôrazom na  personálne a prevádzkové podmienky, ako aj zohľadnení odporúčaní ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedených v organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020 rozhodlo, že ZUŠ Márie Hemerkovej naďalej zabezpečuje dištančné vzdelávanie žiakov v  rozsahu a forme, ktoré umožňujú technické a personálne možnosti školy.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete