Menu
Aktuality

Aktuality

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje žiakom školy na deň 20. december 2019 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Všetkým žiakom a rodičom želáme krásne Vianoce a šťastný nový rok!

Tešíme sa na vás 8.1.2020.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete