Menu
Aktuality

Aktuality

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje žiakom školy na deň 21. december 2018 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete