Menu
Aktuality

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

Milí žiaci a vážení rodičia,

otvorenie školského roka 2018/19, zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov bude v pondelok 3. septembra 2018 od 11:00 h do 17:00 h. Zároveň bude prebiehať aj zápis na hudobnú náuku.
Zápis žiakov do Prípravného štúdia bude taktiež 3. septembra 2018 o 16:00 h.
Zápis na alokovaných pracoviskách - ZŠ Belehradská, CVČ Juhoslovanská a ZŠ Polianska bude od 09:00 do 15:00 hodiny.

Žiak, ktorý sa najneskôr do 7. septembra 2018 nezapíše, alebo sa neprihlási u triedneho učiteľa, na jeho miesto bude prijatý iný uchádzač o štúdium.

V tomto školskom roku 2018/2019 prechádzame na evidenciu školného cez informačný systém iZUŠ. V tejto súvislosti sa menia variabilné symboly.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí si prevezmú zákonní zástupcovia, prípadne žiak, ktorý dovŕšil 18. rok veku osobne v kancelárii vedenia školy na 2. poschodí č. 213 od 3. septembra 2018 v čase od 9:00 do 19:00 hodiny (okrem obedňajšej prestávky 11:30 – 12:30).


 Tešíme sa na vás!

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete