Menu
Aktuality

Aktuality

Koncert pre Mesto Košice

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS pri ZUŠ M. Hemerkovej a M. Lukáč - barytón, sólista opery ŠD Košice

Miesto: Hlavná ulica pri fontáne

Kedy: 7. 5. 2020 o 13:00 hod

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete