Menu
Aktuality

Aktuality

Aktuality

Obnovenie vyučovania od 15. júna 2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

v súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 bolo prijaté Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 28. mája, ktorým sa obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Mesto Košice ako zriaďovateľ rozhodol našu školu otvoriť od 15. júna 2020. Vyučovanie bude prebiehať prezenčnou, v prípade potreby aj dištančnou formou na základe dohody s triednymi učiteľmi za dodržania bezpečnostných opatrení.

Podrobnosti o podmienkach a pokynoch k obnoveniu vyučovania nájdete v dokumente  pod článkom.

Tešíme sa na vás.

Vyučovanie na škole od 8.6.2020 - rozhodnutie zriaďovateľa

Mesto Košice ako zriaďovateľ základných umeleckých škôl po dôkladnej analýze situácie v základných umeleckých školách, po dohovore s riaditeľmi škol s dôrazom na  personálne a prevádzkové podmienky, ako aj zohľadnení odporúčaní ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedených v organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020 rozhodlo, že ZUŠ Márie Hemerkovej naďalej zabezpečuje dištančné vzdelávanie žiakov v  rozsahu a forme, ktoré umožňujú technické a personálne možnosti školy.

Vyučovanie v ZUŠ Márie Hemerkovej od 1. 6. 2020.

Vzhľadom k tomu, že v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. 6. 2020 sa neuvádza informácia o obnovení vyučovania v základných umeleckých školách, výchovno – vzdelávací proces na našej škole bude naďalej prebiehať dištančnou formou. 

O aktuálnych informáciách vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla, FB profilu školy a triednych učiteľov. 

Riaditeľstvo školy

Koncert pod oknami

Zrdečne Vás pozývame na ďalší Koncert pod oknami.

 

Tentoraz na trávniku pred blokom na Krakovskej ulici 8, v utorok 26.mája 2020 o 19:30 hod.

 

Hrať bude Musica Iuvenalis, sláčikový orchester pri ZUŠ M.Hemerkovej, a spievať sólista opery ŠDKE Marián Lukáč.

 

Tešíme sa na Vás.

Koncert pre Mesto Košice

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS pri ZUŠ M. Hemerkovej a M. Lukáč - barytón, sólista opery ŠD Košice

Miesto: Hlavná ulica pri fontáne

Kedy: 7. 5. 2020 o 13:00 hod

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete