Menu
Aktuality

Aktuality

Aktuality

ŽIACI PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Milí rodičia, budúci žiaci, publikujeme zoznam prijatých žiakov pre školský rok 2018/2019 - z talentových skúšok, prestup z inej ZUŠ, prestup od učiteľa, prerušenie štúdia, zmena nástroja, 2. hlavný predmet, obligát, prijímacie skúšky v minulom školskom roku.

Verejný absolventský koncert

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na verejný absolventský koncert, ktorý bude spojený so slávnostným vyradením absolventov.
Uskutoční sa 11. júna 2018 /pondelok/ o 17:00 hod v Dome umenia na Moyzesovej 66.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Verejné žiacke koncerty

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na verejné koncerty žiakov našej školy, ktoré sa uskutočnia 4. mája 2018 /piatok/ o 17,00 hod. v koncertnej sále konzervatória na Timonovej 2 a 7. mája 2018 /pondelok/ o 17,00 hod. v Dome umenia na Moyzesovej 66.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Jarný koncert

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na Jarný verejný koncert žiakov našej školy, ktorý sa uskutoční 26. marca 2018 o 17,00 hod. v Dome umenia na Moyzesovej 66.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Hudobné spomienky

Mesto Košice a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej vás pozývajú na koncert Hudobné spomienky v rámci 10. ročníka projektu Predstavujeme košické talenty, ktorý sa uskutoční 14. marca 2018 o 17.00 hod. v Historickej radnici na Hlavnej 59.

Vstup bezplatný!

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete