Menu
Aktuality

Aktuality

Aktuality

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna, pozvánka na koncert víťazov Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach Vám oznamuje, že na dni 11.-12. apríl 2019 /štvrtok a piatok/ udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z dôvodu konania XVI. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera ktorá bude prebiehať v dňoch 11.-14. apríla 2019 /viď plagát/.

 

Zároveň pozývame všetkých žiakov, rodičov a priaznivcov klavírneho umenia, aby si prišli vypočuť a podporiť mimoriadne výkony súťažiacich z 13 štátov na Koncert víťazov XVI. ročníka súťaže, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. apríla 2019 o 9,00 hod. v Dome umenia na Moyzesovej 66.

 

Vstup voľný!

Medzinárodná klavírna súťaž 2019

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje žiakom školy na deň 21. december 2018 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Vianočný benefičný koncert

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na Vianočný benefičný koncert SRDCE DOKORÁN, ktorý sa uskutoční 19. decembra 2018 o 18,00 hod. v Seminárnom kostole na Hlavnej 81.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Verejný žiacky koncert

Verejný žiacky koncert

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na verejný koncert žiakov našej školy, ktorý sa uskutoční 3. decembra 2018 o 17,00 hod. vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete