Menu
Aktuality

Aktuality

Súťaže

27.05.2016
festival komornej inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia

Zlaté  pásmo
 • A. kategória – komorné telesá
  Zuzana Vargová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
  Michaela Chovancová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
  Lenka Lorková – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
  Karolína Jakubišinová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková)
Zlaté  pásmo a cena poroty
 • A. kategória – komorné telesá
  Veronika Merkovská – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
  Terézia Stanová zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Zlaté  pásmo a Gelnický kľúč
 • A. kategória – komorné telesá
  Ida Eštoková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Tatiana Urbanová – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
  Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)

26.05.2016
celoslovenská klavírna súťaž modernej-populárnej hudby pre žiakov ZUŠ

Zlaté  pásmo a víťaz kategórie
 • II. kategória
  Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková)

11.-15.05.2016
XIII. ročník medzinárodnej súťaže mladých interpretov v hre na zobcových a priečnych flautách

1. miesto
 • III.A kategória
  Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)
 • IV.A kategória
  Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)
 • V.A kategória
  Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
 • VI.A kategória
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
  + cena za aranžmá skladby
2. miesto
 • IV.A kategória
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
3. miesto
 • IV.B  kategória
  Alexandra Bučková (Mária Macáková, DiS. art.)

06.-08.05.2016
XXIV. ročník celoslovenskej detskej interpretačnej súťaže v sólovej a komornej hre na sláčikové nástroje

Zlaté  pásmo
 • I. kategória
  Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Bronzové pásmo
 • IV. kategória
  Lucia Beliková (Mária Čepčániová, DiS. art.)

05.-06.05.2016
šiesty ročník celoslovenskej žiackej súťaže v sólovej hre na klasickej gitare

3. miesto
 • II. kategória
  Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická)

19.04.2016
Celoslovenská súťaž v hre na klavíri – ZUŠ J. Fabíniho Spišská Nová Ves

Zlaté pásmo
 • I. kategória
  Daniela Rendeková (Judita Barthová)
 • II. kategória
  Kristína Nagyová (Miriam Poklembová, DiS. art.)
  Róbert Stašš (Ľudmila Fetteriková, DiS. art.)
 • III. kategória
  Anthony Martin (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Alžbeta Bodová (Božena Wukstová, DiS. art.)
 • II. kategória
  Jakub Gordiak (Mgr. Terézia Gurbaľová)
 • III. kategória
  Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková)
Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Gábor Pándy (Edita Kovácsová, DiS. art.)

22.04.2016
Celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou v hre na gitare – ZUŠ Giraltovce

Zlaté  pásmo
 • II. kategória
  Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Dorota Spišáková (Mgr. Lucia Sotáková)
  Daniel Kohuth (MgA. Jozef Haluza)
 • II. kategória
  Lucia Ploščicová (MgA. Jozef Haluza)
  Annamária Veres (MgA. Jozef Haluza)
  Simona Gibalová (MgA. Jozef Haluza)
  Maximilián Pándy  (Mgr. Adriana Kubrická)
Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Tomáš Jurčík (Miroslav Olšanský, DiS. art.)

14-15.04. 2016
Celoslovenská interpretačná súťaž v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté  pásmo
 • II. kategória
  Judita Gajdošová(Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo
 • I. kategória
  Janka Kormanová (Mgr. Lucia Lovašová)
Bronzové pásmo
 • I. kategória
  Tatiana Hodoličová (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)

13.04. 2016
druhý ročník celoslovenskej súťaže v hre na klavíri pre žiakov ZUŠ

Zlaté pásmo a víťaz kategórie
 • VI. kategória
  Veronika Angelovičová (PaedDr. Eva Hrunčáková)
Bronzové pásmo
 • III. kategória
  Kristína Nagyová (Miriam Poklembová, DiS. art.)
Pamätný list  IV.  kategória
 • Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková)

08. - 10. 04. 2016
14. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže v hre na dychové nástroje (drevené, plechové a zobcová flauta)

1. miesto a laureát kategórie
 • 2.  kategória - zobcová flauta
  Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
2. miesto
 • 1. kategória - zobcová flauta
  Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)
3. miesto
 • 1.  kategória - zobcová flauta
  Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)
 • 2.  kategória - zobcová flauta
  Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
Čestné uznanie 2.  kategória - zobcová flauta
 • Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)

22. 02. 2016
Krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Spišskej Novej Vsi

2. miesto
 • kategória B
  Karolína Jakubišinová (Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.)
  Kristína Nagyová(Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.)
  Soňa Tirpáková (Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.)

12.02.2016
5. ročník súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre
na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl

Zlaté pásmo
 • II. kategória
  Kristián Šereš (Peter Kendereš, DiS. art.)
 • III. kategória
  Ivor Kovařík (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
 • IV. kategória
  Daniel Hančikovský (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
 • V. kategória
  Katarína Teodora Gajdošová (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
Strieborné pásmo
 • II. kategória
  Anna Halušková (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
 

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete