Menu
Aktuality

Aktuality

Ocenení zamestnanci školy

OCENENÍ ZAMESTNANCI V ROKU 2016

Primátor mesta Košice vyjadruje

  • Anne Žitvovej, Dis. art.

úctu a poďakovanie
za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie.

 

 

OCENENÍ ZAMESTNANCI V ROKU 2015

Primátor mesta Košice vyjadruje

  • Lucii Kalinovej

úctu a poďakovanie
za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie.

 

Primátor mesta Košice vyjadruje

  • MVDr. Margite Jamnickej

úctu a poďakovanie
za dlhoročnú obetavú prácu v školstve

 

OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2014

Primátor mesta Košice vyjadruje

  • Mgr. Adriane Kubrickej

úctu a poďakovanie
za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie.

OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2013

Primátor mesta Košice vyjadruje

  • Mgr. Ivane Ondruškovej DiS. art.

úctu a poďakovanie
za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie.

OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2012

Primátor mesta Košice vyjadruje

  • Jane Fričovej
  • Mgr. Jane Santovjákovej

úctu a poďakovanie
za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie.

OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2010
  • Primátorom mesta Košice – Mgr. Lucia Lovašová
 
OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2009
  • Primátorom mesta Košice – Magdaléna Rizmanová
OCENENÍ UČITELIA V ROKU 2008

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete