Menu
Aktuality

Aktuality

Aktuality

Verejné žiacke koncerty

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na verejné koncerty žiakov našej školy, ktoré sa uskutočnia 4. mája 2018 /piatok/ o 17,00 hod. v koncertnej sále konzervatória na Timonovej 2 a 7. mája 2018 /pondelok/ o 17,00 hod. v Dome umenia na Moyzesovej 66.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Jarný koncert

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na Jarný verejný koncert žiakov našej školy, ktorý sa uskutoční 26. marca 2018 o 17,00 hod. v Dome umenia na Moyzesovej 66.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Hudobné spomienky

Mesto Košice a Základná umelecká škola Márie Hemerkovej vás pozývajú na koncert Hudobné spomienky v rámci 10. ročníka projektu Predstavujeme košické talenty, ktorý sa uskutoční 14. marca 2018 o 17.00 hod. v Historickej radnici na Hlavnej 59.

Vstup bezplatný!

Riaditeľské voľno 22.12.2017

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje žiakom školy na deň 22. december 2017 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Vianočný benefičný koncert Len láska dáva krídla

srdečne pozývame našich priaznivcov na Vianočný benefičný koncert Len láska dáva krídla, ktorý sa uskutoční v stredu 20.12.2017 o 18,00 hod. v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho /Františkánsky/ na Hlavnej 83.
 
Výťažok z koncertu bude venovaný organizácii Maják nádeje.
Zároveň všetkým ďakujeme za priazeň a želáme krásne Vianoce a šťastný nový rok...

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete