Menu
Aktuality

Aktuality

Aktuality

Riaditeľské voľno 22.12.2017

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje žiakom školy na deň 22. december 2017 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Vianočný benefičný koncert Len láska dáva krídla

srdečne pozývame našich priaznivcov na Vianočný benefičný koncert Len láska dáva krídla, ktorý sa uskutoční v stredu 20.12.2017 o 18,00 hod. v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho /Františkánsky/ na Hlavnej 83.
 
Výťažok z koncertu bude venovaný organizácii Maják nádeje.
Zároveň všetkým ďakujeme za priazeň a želáme krásne Vianoce a šťastný nový rok...

Jubilejné koncerty k 55. výročiu vzniku školy

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov
na slávnostný koncert k 55. výročiu vzniku školy Portrét našej školy, ktorý sa uskutoční
v pondelok 4. decembra 2017 o 17,00 hod. v Dome umenia
na Moyzesovej 66,

i na ďalší slávnostný koncert k výročiu, ktorý bude
v piatok 8. decembra 2017 o 17,00 hod. v koncertnej sále Konzervatória na Timonovej 2.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Nový informačný systém iZUŠ

Vážení rodičia,

v školskom roku 2017/2018 prechádzame na informačný systém iZUŠ, z tohto dôvodu je potrebné vyplnenie elektronickej prihlášky všetkých žiakov školy, aj novoprijatých, ktorí budú navštevovať našu školu v školskom roku 2017/2018. Platí to pre všetkých, teda aj pre tých, ktorí sú už žiakmi našej školy. Tieto vaše údaje sú potrebné na vytvorenie novej aktualizovanej databázy pre správne fungovanie spomenutého programu.

Kliknutím na odkaz zobrazíte prihlášku do ZUŠ. Po vyplnení formulár odošlete (tlačidlo Odoslať prihlášku), vyplnenú prihlášku vytlačíte, podpíšete a prinesiete triednemu učiteľovi do ZUŠ na zápis 4.9.2017 od 11:00 do 17:00 hod.

link:
http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/?zus=756

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

 

Odoslať prihlášku

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete