Menu
Aktuality

Aktuality

Škola plná hudby
Poskytujeme základné umelecké
vzdelávanie v hudobnom odbore
Individuálnu starostlivosť

Poďte študovať k nám +421 55 622 5781

Ako pracujeme

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej poskytuje základné umelecké vzdelávanie v hudobnom odbore, pripravuje na štúdium na stredných školách a konzervatóriách, a tiež na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Vzdelávací proces základnej umeleckej školy je zakotvený v školskom vzdelávacom programe „Škola plná hudby“ a charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti, čo umožňujú variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce.


Sme na Facebooku
Páči sa!
Sme zapojený do projektu Virtuoso Sme zapojení do projektu Virtuoso

Boli sme ocenení
za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže a výrazný podiel na šírení kultúry a reprezentácii mesta Košice

Hlavná 68, Košice 040 01, Slovakia, EU

Škola plná hudby

Fotogaléria

 •  

  Metodický deň 2016 - klavírne oddelenie

 •  

  Metodický deň 2016 - gitarové oddelenie

 •  

  Metodický deň 2016 - dychové oddelenie

 •  

  Klobásková show

 •  

  Autorský večer českého skladateľa Martina Vozara

 •  

  Cena primátora mesta Košice

 •  

  Deň učiteľov - ocenená Anna Žitvová, DiS. art

 •  

  Etudový maratón výber A

 •  

  Deti (nielen) deťom

 •  

  Festival ZUŠ

 •  

  Gitarový festival Giraltovce

 •  

  Hudobná cukráreň

 •  

  Hudobná promenáda

 •  

  Jarný Verejný Koncert

 •  

  Druhý Jarný Verejný Koncert

 •  

  Klavírna prehliadka Sp. Nová Ves

 •  

  Koncert z diel ruských skladateľov

 •  

  M. Vozar v KE

 •  

  Mesto Košice deťom

 •  

  Perfetto

 •  

  Prípravné štúdium - záver

Pozrite si celú foto galériu

Koncerty našich študentov

Koncerty

 • Interný koncert

  každý Štvrtok
  17:00 hod
  prípadne 16:30 h a 18:00 h
  koncertná sála školy
  interne
 • Hudobné portréty (55. výročie vzniku)

  05.12.2016
  koncert sa už odohral
  17:00 hod
  veľká sála Domu umenia
  Moyzesova 66, Košice
  verejne
 • Adventný benefičný koncert

  21.12.2016
  koncert sa už odohral
  18:00 hod
  Seminárny kostol
  Hlavná 81, Košice
  verejne
 • Jarný koncert

  27.03.2017
  koncert sa už odohral
  17:00 hod
  veľká sála Domu umenia
  Moyzesova 66, Košice
  verejne
 • Verejný koncert

  29.03.2017
  koncert sa už odohral
  17:00 hod
  Východoslovenská galéria
  Hlavná 27, Košice
  verejne
 • Koncert laureáta 10. ročníka MKS 2007

  30.04.2017
  koncert sa už odohral
  19:00 hod
  veľká sála Domu umenia
  Moyzesova 66, Košice
  verejne
 • Koncert víťazov MKSPT 2017

  01.05.2017
  koncert sa už odohral
  09:00 hod
  veľká sála Domu umenia
  Moyzesova 66, Košice
  verejne
 • Hudobná promenáda v rámci 9. ročníka projektu Predstavujeme košické talenty

  03.05.2017
  koncert sa už odohral
  17:30 hod
  Dolná brána
  Hlavná ulica, Košice
  verejne
 • Verejný koncert

  29.05.2017
  koncert sa už odohral
  17:00 hod
  veľká sála Domu umenia
  Moyzesova 66, Košice
  verejne
 • ISCED 2B: 4. roč./II. stupeň, 4. roč./ŠpD: Absolventský koncert

  05.06.2017
  koncert sa už odohral
  do:
  08.06.2017
  koncertná sála školy
  absolventi
 • ISCED 2B: 4. roč./II. stupeň, 4. roč./ŠpD: Absolventský koncert s vyradením absolventov

  12.06.2017
  koncert sa už odohral
  17:00 hod
  veľká sála Domu umenia
  absolventi
 • ISCED 1B - Absolventský koncert

  13.06.2017
  koncert sa už odohral
  do:
  14.06.2017
  koncertná sála školy
  absolventi

Chceli by ste vedieť viac? Pozrite si info o štúdiu

Máte záujem študovať u nás?

Talentové prijímacie skúšky na našu školu pre školský rok 2016/2017 sa uskutočnia v termíne 24.05.2017 od 14,00 – 18,00 h v budove školy na Hlavnej 68 a na alokovanom pracovisku ZŠ Belehradská 21 Mám záujem Informovať sa o možnostiach štúdia na našej škole môžete počas celého roka!

Ľahko nás nájdete