Menu
Aktuality

Aktuality

Dôležité upozornenie!
zmena informačného systému školy na iZUŠ
prosím venujte tomu všetci pozornosť!
Nová elektronická prihláška

Odoslať prihlášku

Ako pracujeme

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej poskytuje základné umelecké vzdelávanie v hudobnom odbore, pripravuje na štúdium na stredných školách a konzervatóriách, a tiež na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Vzdelávací proces základnej umeleckej školy je zakotvený v školskom vzdelávacom programe „Škola plná hudby“ a charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti, čo umožňujú variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce.

Sme zapojený do projektu Virtuoso Sme zapojení do projektu Virtuoso

Boli sme ocenení
za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže a výrazný podiel na šírení kultúry a reprezentácii mesta Košice

Hlavná 68, Košice 040 01, Slovakia, EU

Škola plná hudby

Fotogaléria

 •  

  Verejný žiacky koncert vo Východoslovenskej galérii / marec

 •  

  Verejný žiacky koncert v Dome umenia / marec

 •  

  Verejný žiacky koncert v Dome umenia / máj

 •  

  Verejný absolventský koncert so slávnostným vyradením absolventov v Dome umenia / jún

 •  

  Adventný benefičný koncert „Tak sa zastav...“ / december

 •  

  Školská gitarová súťaž / máj

 •  

  Seminár prof. Breinsteinerovej s učiteľmi a žiakmi dychového oddelenia na Konzervatóriu / január

 •  

  Metodický deň / február

 •  

  Koncert pre dôchodcov v Hudobnej knižnici J. Bocatia

 •  

  Filmová hudba / máj

 •  

  Festival ZUŠ / máj

 •  

  Festival J. K. Mertza, Deň hudby Bratislava – Benedikt Lukáš /Mgr. A. Kubrická/ jún

 •  

  Fašiangový koncert / február

 •  

  Etudový maratón / apríl

 •  

  Celomestský Deň učiteľov 2017 – ocenená Edita Kovácsová, DiS. art. / marec

 •  

  Hudobná promenáda v rámci 9. ročníka projektu Predstavujeme košické talenty - Košický deň Európy / máj

 •  

  Hudobné nástroje kedysi až dnes 3 koncerty v Hudobnej knižnici J. Bocatia

 •  

  Mesto Košice deťom / jún

 •  

  Koncert v Cafeteria Siciliana / jún

 •  

  Flautový seminár s Katarínou Ducai, Prešov

 •  

  Galakoncert košických umeleckých škôl / jún

Pozrite si celú foto galériu

Koncerty našich študentov

Koncerty

 • Interný koncert

  každý Štvrtok
  17:00 hod
  prípadne 16:30 h a 18:00 h
  koncertná sála školy
  interne
 • Adventný benefičný koncert

  20.12.2017
  5 dní 18 hod odteraz
  18:00 hod
  Seminárny kostol
  Hlavná 81, Košice
  verejne
 • Jarný koncert

  26.03.2018
  3 mesiace 1 týždeň odteraz
  17:00 hod
  veľká sála Domu umenia
  Moyzesova 66, Košice
  verejne
 • Verejný koncert

  07.05.2018
  4 mesiace 3 týždne odteraz
  17:00 hod
  veľká sála Domu umenia
  Moyzesova 66, Košice
  verejne
 • ISCED 2B, 4. roč./II. stupeň, 4. roč./ŠpD Absolventský koncert

  04.06.2018
  5 mesiacov 3 týždne odteraz
  do:
  07.06.2018
  koncertná sála školy
  absolventi
 • ISCED 2B, 4. roč./II. stupeň, 4. roč./ŠpD Absolventský koncert s vyradením absolventov

  11.06.2018
  5 mesiacov 4 týždne odteraz
  17:00 hod
  veľká sála Domu umenia
  Moyzesova 66, Košice
  absolventi
 • ISCED 1B Absolventský koncert

  12.06.2018
  5 mesiacov 4 týždne odteraz
  do:
  13.06.2018
  koncertná sála školy
  absolventi

Chceli by ste vedieť viac? Pozrite si info o štúdiu

Máte záujem študovať u nás?

Talentové prijímacie skúšky na našu školu pre školský rok 2016/2017 sa uskutočnia v termíne 24.05.2017 od 14,00 – 18,00 h v budove školy na Hlavnej 68 a na alokovanom pracovisku ZŠ Belehradská 21 Mám záujem Informovať sa o možnostiach štúdia na našej škole môžete počas celého roka!

Ľahko nás nájdete