| štýl pre slabozrakých: Štandardný

Srdečne Vás pozývame na 

Interné koncerty žiakov našej školy

 • každý štvrtok v koncertnej sále školy - o 17,00 h / prípadne 16,30 h a 18,00 h

Verejné koncerty žiakov našej školy:

 • 07.12.2015 (pondelok) o 17:00 h Mikulášsky - veľká sála Domu umenia, Moyzesova 66
 • 21.12.2015 (pondelok) o 18:00 h Vianočný benefičný - Seminárny kostol, Hlavná 81
 • 21.03.2016 (pondelok) o 17:00 h Jarný koncert - veľká sála Domu umenia, Moyzesova 66
 • 23.03.2016 (streda) o 16:30 h Verejný žiacky koncert - koncertná sála Konzervátoria, Timonova 2
 • 03.05.2016 (utorok) o 17:30 h Hudobná promenáda v rámci 8. ročníka projektu Predstavujeme košické talenty - Dolná brána, Hlavná ulica

Absolventské koncerty žiakov našej školy:

 • ISCED 1B: 14.-15.06.2016 - v koncertnej sále školy
 • ISCED 2B: 4. roč./II. stupeň, 4. roč./ŠpD:
 • 06.06.2016 (pondelok) – interný – koncertná sála školy
 • 07.06.2016 (utorok) – interný – koncertná sála školy
 • 06.06.2016 (streda) – interný – koncertná sála školy
 • 06.06.2016 (štvrtok) – interný – koncertná sála školy
 • 13.06.2016 (pondelok) – verejný – vyradenie absolvent. / Dom umenia, Moyzesova 66

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2017 (XV. ročník)

28 apríl. - 1. máj 2017

 • ZUŠ MÁRIE HEMERKOVEJ v Košiciach

  Nakoniec možno žiť aj bez hudby. Aj púšťou vedie cesta. Ale my sa staráme, aby každé dieťa dostalo do svojich rúk kľúč k dobrej hudbe a s ním ochranný talizman proti hudbe zlej, chceme, aby prešlo životom, nie aby kráčalo púšťou, ale kvetnatou záhradou ...

   

  Zoltán Kodály